BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacka Katarzyna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
E-gospodarka a państwo - aspekt instytucjonalny w zarysie
E-Economy and the State - the Institutional Aspects
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 122, s. 15-22, rys., bibl.9 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Państwo
Internet, State
Uwagi
summ., streszcz
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi namiastkę rozważań nad udziałem państwa w dokonującej się od wielu lat transformacji gospodarki w kierunku gospodarki elektronicznej. Zwrócono tu uwagę na potrzebę przeprowadzania wielu zmian proceduralnych z udziałem instytucji międzynarodowych. Podkreślono znaczenie Internetu, którego rola z punktu widzenia przepływu informacji, w całym tym złożonym procesie zmian, jest kluczowa. Autorka starała się znaleźć odpowiedź na pytanie o to, czy przeprowadzane od wielu lat zmiany były konieczne. (abstrakt oryginalny)

This article is a substitute for the debate on public participation in the making for many years with economies in transition towards the digital economy. Highlighted here need to carry out a number of procedural changes involving international institutions. It stressed the importance of the Internet, whose role in terms of the flow of information, throughout this complex process of change, is crucial. The author tried to find the answer to the question of whether carried out for many years the changes were necessary? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Parlamentu i Rady WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług w społeczeństwie informacyjnym, a w szczególności handlu elektronicznego w obrębie wolnego rynku ("dyrektywa dotycząca handlu elektronicznego") (2000/31/WE).
  2. Hartman A., Sifonis J., Kador J. (2001), E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce in-ternetowej, Warszawa: K.E. Liber.
  3. Kisielnicki J. (2008), MIS - systemy informatyczne zarządzania, Warszawa: Placet.
  4. Prawo bankowe - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
  5. Wawszczyk A. (2003), E-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy, Radom: PARP.
  6. Wrycza S. (2010), Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Warszawa: PWE.
  7. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 27 z dnia 17 maja 1999 r.
  8. Żebrowski A. (2003), Informacja ryzykiem procesu decyzyjnego, [w:] Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze Grupa Wolters Kluwer.
  9. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm [13.01.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.122-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu