BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Maciej (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Relacje kooperencyjne w branży dystrybucji zamiennych części samochodowych
Coopetition in the Distribution of Automotive Spare Parts
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 2, s. 101-115, rys., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji
Słowa kluczowe
Konkurencja, Współpraca, Zarządzanie logistyczne
Competition, Cooperation, Logistic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę ukazania relacji kooperencyjnych w logistyce firm branży dystrybucji zamiennych części samochodowych. Problematyka kooperencji podejmowana jest w literaturze z rożnych punktów widzenia i perspektyw teoretycznych. W ramach problematyki relacji międzyorganizacyjnych bardzo wyraźny jest zasobowy nurt poznawczy. Równie ważny jest schemat poznawczy, który mieści się w ujęciu sieciowym relacji. W tym ujęciu problematyka relacji międzyorganizacyjnych jest prezentowana względem czynników powodujących zawieranie relacji. W tym obszarze dokonano analiz literatury przedmiotu w płaszczyźnie problemów kreowania wartości lub zmiany konfiguracji łańcucha wartości. Zaprezentowany strategiczny wymiar relacji skupia się na porównywaniu trzech elementarnych rodzajów relacji: konkurencji, współpracy oraz kooperencji. W ocenie Autora niezmiernie trudno jest dokonać systematyzacji pojęciowej i na jej podstawie wnioskować w kwestii istoty relacji międzyorganizacyjnych. Specyfika relacji kooperencji, związana z nią zmienność i zdolność do rekonfiguracji, samoorganizacji może stanowić przyczynek do dalszego eksplorowania tej problematyki. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie koncepcji kooperencji w branży dystrybucji zamiennych części samochodowych. W pierwszej części artykułu o charakterze teoretycznym przybliżono relacje międzyorganizacyjne na przykładzie zjawiska kooperencji. W drugiej, empirycznej części pracy przedstawiono studium przypadku prezentujące tezę, że działania oparte na bliskości i zaufaniu partnerów biznesowych są ważne w kontekście budowania relacji kooperencyjnych. (fragment tekstu)

In relation to small and medium enterprises, coopetition in logistics management in Poland is a multidimensional process whose interpretation needs to be conducted on different, detailed levels of analysis. Significant elements which allow to assess the strength and scope of interorganisational relations can be the number of market players, their position of resources and bargaining position in relation to analyzed businesses. The origin of the market game entity, both in case of competition and cooperation relations, is vital in adapting intensive forms of cooperation. Logistics management creates an area contributing to the formation of intensive interorganisational ties. Coopetition processes can also be supported by local proximity in both competition relations and ties of cooperation. Finally, it is equally important to mention that different levels of coopetition can be considered within one business. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bengston M., Kock S. (2000), Coopetition In business networks - Cooperate and Competie Simultanously. Industrial Marketing Management, Vol. 29.
 2. Bertalanffy von L. (1984), Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa.
 3. Bigliardi B., Dormio A.I. (2011), Galati F., Successful co-opetition strategy: evidence from an Italian consortium, "International Journal of Business, Management and Social Sciences", No. 4.
 4. Brandenburger A. (1996), Nalebuff B., Co-opetition, Doubleday, New York.
 5. Chwistecka-Dudek H., Sroka W. (2000), Alianse strategiczne. Problemy i dylematy praktyk, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 6. Czakon W. (2009), Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 7. Dagnino G. B., Le Roy F., Yami S. Czakon W. (2008), Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej, "Przegląd Organizacji", TNOiK, Warszawa, nr 6.
 8. Fang S.R., Chang Y.S., Peng Y.C. (2011), Dark side of relationships: A tensions-based view, "Industrial Marketing Management", Vol. 40, No. 5
 9. Gnyawali D.R., Madhavan R. (2001), Cooperative networks and competitive dynamics: A structural embeddedness Perspective, "Academy of Management Review", Vol. 26, No. 3.
 10. Gnyawali D.R., Madhavan R. (2006), Impact of Co-Opetition on Firm Competitive Behavior: An Empirical Examination, "Journal of Management", No. 4.
 11. Graffo F., Rocco E. (2009), Competitor analisis and interfimcoopetition Coopeition Strategy Theory, experiment and cases, New York.
 12. Gulati R., Singh H. (1999), The architecture of cooperation: managing coordination costs and appropriation concerns in strategic alliance, "Administrative Science Quarterly", Vol. 43, No. 4.
 13. Hamel G.Y., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 14. Hunt S.D. (1997), Competing through relationships: Grounding relationship marketing in resource - advantage theory, "Journal of Marketing Management" ,Vol. 13, No. 5.
 15. Johnson S. (2009), The Frenemy Relationship in Business, "Fast Company", No. 9.
 16. Lado A., Boyd N. G., Hanlon S. C. (1997), Competition, Cooperation and the Search for Economic Rents: A. Synertic Model, "Academy of Management Review", Vol. 22.1.
 17. Sulejewicz A. (1997), Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Warszawa.
 18. Walley K. (2007), Coopetition. An introduction to the subject and an agenda for research, "International Studies on Management & Organization".
 19. Yami S., Castaldo S., Dagnino G. B., Le Roy F. (2010), Coopetition. Winning Strategies for the 21 Century, MPG Books Group, UK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu