BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Madryas Weronika (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Stare i nowe media w kontekście zarządzania informacją, konwergencji mediów, metafor fali i warkocza oraz marketingu
Old and New media in the Context of Information Management, Media Convergence, the Metaphors of a Wave and a Plait as Well as Marketing
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 2, s. 119-135, rys., bibliogr. 8 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji
Słowa kluczowe
Zarządzanie informacją, Media, Public relations
Information management, Media, Public relations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę przedstawienia hipertekstualnego modelu zarządzania informacją w kontekście konwergencji mediów. Głównym celem było omówienie współczesnego, wielowarstwowego public relations w oparciu o metafory objaśniające, fali i warkocza, a także opracowanie modelu konwergencji mediów dla przykładowego działania public relations.
Praca składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera teorię objaśniającą: istotę metafor w nauce, hipertekstualny model public relations i jego falową naturę, a także korzyści dla organizacyjnego systemu komunikacji, płynące z konwergencji mediów. Druga część obejmuje studia przypadków firm Danone oraz Telekomunikacja. Uwagę skoncentrowano na firmowych maskotkach - Małym Głodzie oraz Sercu i Rozumie, bowiem to one, niedługo od swych narodzin, wtopiły się w kulturę organizacyjną, a za sprawą silnych osobowości na nowo stworzyły tożsamości firm. W tekście podkreślono silne wykorzystanie przez Brand Heros mediów tradycyjnych i nowych.(fragment tekstu)

The article focuses on a hypertextual model of information management worked out by the author of this paper.
The first part of this work concentrates on the theoretical advisement of multiplicity of organizational discourse and media convergence. The second one, in turn, concerns case studies, namely, the analysis of firms' mascots in the contexts comprised in the title of the article.
The essence of the hypertextual model of information management is well illustrated by the explanatory metaphors of the wave and plait discussed in the text. The wave results from the merging of a real layer with a virtual communication layer. The plait is a combination of a few PR actions of a wave nature. Both metaphors have been proposed by the author of this article and are graphically presented on a diagram (Fig. 1,2,3). The hypertextual model of PR has also become an inspiration for working out a model of media convergence for the exemplary action of public relations (Fig.4).
The Brand Heroes analysis of Little Hunger and Heart and Mind leads to interesting conclusions. Apart from showing the advantages resulting from the use of both communication layers (virtual and real one) as well as old and new media by brand heroes, the attention was drawn to the fact that the Brand Hero designates joint area for PR and marketing, which is illustrated by Fig.5. This state of things makes media convergence as well as the organizational communication hypertextuality important issues not only for the information management area since the communication activity of Brand Heroes which has an impact on the effectiveness of both branches and the comprehensive perception of the organization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  2. Kraczkowska B. (2013), Nowe media w public relations, praca magisterska napisana pod opieką naukową profesora Aleksandra Woźnego, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski.
  3. Madryas W. (2015), Hipertekstualny model public relations we współczesnej organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław.
  4. Markuszewska I. (2005), Flash-mob - soczewka skupiająca cechy społeczeństwa ponowoczesnego, "Zeszyty Naukowe Collegium Civitas", Zeszyt 8: Polacy XXI wieku. Nowe style życia, red.: Stanisław Mocek.
  5. Mattessich R. (2003), Accounting representation and the onion model of reality: a comparison with Baudrillard's orders of simulacra and his hiperreality, "Accounting, Organizations and Society".
  6. Ogonowska A. (2010), Twórcze metafory medialne, Universitas, Kraków.
  7. Ricoeur P. (1989), Język, tekst, interpretacja, PIW, Warszawa.
  8. Styś M. (2006), Czy marce potrzebny bohater, "Marketing w Praktyce" 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu