BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyran Kazimierz (Uniwersytet Rzeszowski), Dybka Sławomir (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Handel detaliczny jako determinanta rozwoju e-sklepów
Retail Trade as a Determinant of the E-commerce Development
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 2, s. 151-165, wykr., tab., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Handel detaliczny, Konkurencja handlowa
e-commerce, Retail trade, Trade competition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wobec boomu związanego z dynamicznym rozwojem handlu internetowego, rodzi się pytanie, czy nowa forma dystrybucji nie zagraża handlowi tradycyjnemu i jaki wpływ ta działalność wywiera na zmiany w handlu elektronicznym. Uwzględniając powyższe, w niniejszym opracowaniu postawiono tezę zakładającą, że rozwój handlu internetowego uzależniony jest w dużej mierze od handlu tradycyjnego, który niejednokrotnie stanowi główną bazę oceny atrakcyjności oferty sklepów internetowych. Celem opracowania była próba wykazania roli handlu stacjonarnego w rozwoju sprzedaży w sieci oraz wskazania obszarów budowania przewagi konkurencyjnej e-sklepów. Źródłem prezentowanych wyników są badania własne przeprowadzone w I kwartale 2016 roku na próbie 350 respondentów, mieszkańców województwa podkarpackiego. Badaną próbę wyodrębniono, wykorzystując dobór kwotowy, odzwierciedlający strukturę populacji województwa podkarpackiego. Przy wyznaczaniu kwot uwzględniono takie cechy respondenta jak: płeć, wiek (w przedziałach 18-24, 25-39, 40-59, 60 i więcej lat) oraz miejsce zamieszkania (wieś, miasto do 20 tys., miasto 20-50 tys., miasto 50-100 tys. i miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) respondentów. Z uwagi na regionalny zasięg badania wyników zawartych w niniejszym opracowaniu nie należy uogólniać na populację generalną.(fragment tekstu)

The dynamic changes in the retail enterprises could be observed during last years. We can see the influences of many factors. Growing share of e-shops is the one of the factors characterizing these changes. The development of e-commerce, beyond the unquestionable consumer benefits is also associated with threats for classic retail enterprises. Meanwhile, the authors assume the thesis that classic retail largely determines the development of e-stores, which is related to expectations and customer habits. Therefore the existence of the classic retail acting for e-commerce will create the possibility to distinguish the offer of e-stores. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borusiak B. (2014), Wpływ innowacji technologicznych na rozwój handlu detalicznego, "Zeszyty Naukowe", nr 28, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań.
  2. Momot R. (2016), Rynek detalicznego handlu spożywczego w Polsce, Fundacja Republikańska, Warszawa.
  3. Nowak P. (2014), Sprzedaż internetowa i jej wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw handlu tradycyjnego - wybrane aspekty, "Logistyka", nr 3.
  4. Sławińska M. (2014), Przemiany strukturalne w handlu detalicznym Poznania, "Zeszyty Naukowe", nr 28, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań.
  5. Sobczyk G. (2008), Współczesny marketing: trendy działania, PWE, Warszawa.
  6. Rynek Wewnętrzny w 2014 r., GUS, 2015, Warszawa.
  7. www.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/handel-w-polsce-2014.html.
  8. www.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/handel-w-polsce-2014.html.
  9. www.forbes.pl/rozwoj-rynku-e-commerce-w-polsce,artykuly,195234,1,1.html.
  10. www.marketing-news.pl/message.php?art=45591.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu