BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nijakowska-Augustyn Anna (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Tytuł
The Development and Importance of Small and Medium Enterprises in the Polish Economy During the Economic Slowdown
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 387-402, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja gospodarcza, Spowolnienie gospodarcze, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Economic situation, Economic slowdown, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
The purpose of this article is to discuss the condition of the sector of small and medium-sized enterprises (SMEs) and its importance in the Polish economy during the economic slowdown. The SMEs around the world play a significant role in the economic growth of many countries, as well as in the job creation or in the development of selected sectors or whole countries. The paper presents a classification of SMEs and the current state of the SME sector in Poland. In addition, the study attempts to prove that this sector, currently represents a significant segment of the Polish economy in the context of the micro- and macro-economic factors, especially during the economic downturn. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bass, H.H. (2006). Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. KMU In der Deutschen Volswirtschaft. Bremen.
 2. Bąk, M., Kulawczuk, P. (1999). Poradnik eksportera dla MSP. Warszawa: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 3. Bednarz, J., Gostomski, E. (2009). Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Bednarz, J., Gostomski, E., (2006). Finansowanie działalności gospodarczej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. Bera, A. (2010). Makroekonomiczna pozycja sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce. In: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Ekonomiczne problemy usług, (51)588, 388.
 6. Bober, P., Kalupa, Ł. (2007). Strategie gospodarowania majątkiem małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Poznań: Wydawnictwo WSB.
 7. GUS (2014). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku. Retrieved from http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2012-r-,2,9.html.
 8. Kamrowski, A. (1998). Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju aglomeracji miejskich. Szczecin: Szczyt Gospodarczy Pomorza Zachodniego.
 9. Krajewski, K. (2004). Funkcjonowanie MSP w warunkach gospodarki rynkowej i ich możliwości rozwojowe. Biuletyn Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności.
 10. Nogalski, B., Karpacz, J., Wójcik-Karpacz, A. (2004). Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?. Bydgoszcz: OPO.
 11. Mintzberg, H. (1983). Structure in Fives. Designing Effective Organizations. New Jersey: Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs.
 12. Puszer, B. (2012). Zjawiska kryzysowe na rynku finansowym. In: J. Błach, M. Gorczyńska, K. Mitręga-Niestrój, B. Puszer, M. Wieczorek-Kosmala, K. Znaniecka, Oddziaływanie globalnego kryzysu. Perspektywa przedsiębiorstwa. Warszawa: CeDeWu.
 13. PARP (2013). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Retrieved from http://www.parp.gov.pl/index/more/37123.
 14. Sudoł, S. (2006). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
 15. Stankiewicz, M. J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalizacji. Toruń: TNOiK.
 16. Steinerowska-Streb, I. (2012). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce- zmiany spowodowane dekoniunkturą gospodarczą. Przegląd Organizacji, 7, 18-21.
 17. Szreder, M. (2000). Statystyczny obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw województwa pomorskiego. Pieniądze i Więź, 3(8), 177.
 18. Act of November 19, 1999 - The Freedom of Economic Activity Act (J.L. 1999 No. 101, item 1178 as amended).
 19. Act of July 2, 2004 - The Freedom of Economic Activity Act (J.L. 2013, item 672 as amended).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu