BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaręba Iwona (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Tytuł
Strategic and Financial Drivers of Business Value Creation
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 403-416, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie przez wartość, Struktura kapitału, Przepływy pieniężne, Koszt kapitału
Value creation, Enterprise value, Management by value, Capital structure, Cash flows, Capital cost
Uwagi
summ.
Abstrakt
The main objective of any business activity is to create value for the owners. Taking into consideration the complexity of today's organizations and circumstances of growing customers' demands in which they compete, it is essential that the company's value-oriented goals are effectively managed at every level of the organization. A well-considered strategy can only be successful if the company's objectives are transparent, understandable for the employees and controllable. The article describes strategic and financial drivers of business value creation and presents methods of their communication across an organization, such as the Balanced Scorecard or KPIs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki, R. (Ed.). (1992). Wycena przedsiębiorstw. Metody, procedury. Przykłady. Kraków: TNOiK.
 2. Black, A., Wright, P., Bachman, J.E. (1998). In search for Shareholder Value. Managing the Drivers of Performance. London: FT Pitman Publishing.
 3. Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (1997). Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm. Warszawa: WIG-Press.
 4. Cornell, B. (1999). Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny. Warszawa: K.E. Liber.
 5. Czekała, M., Grześkowiak, A. (1999). Szacowanie kosztu kapitału w warunkach dużej zmienności stóp zwrotu. In: T. Jajuga, T. Słoński (Eds.), Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 6. Damodaran, A. (1994). Damodaran on valuation. Security Analysis for Investment and Corporate Finance. New York: John Wiley&Sons.
 7. Dudycz, T. (2005). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Fernàndez P. (2006). Cash flow is cash and is fact: net income is just an opinion. IESE Business School - University of Nevarra Working Paper no 629. Retrieved from: http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0629-e.pdf.
 9. Gorzeń, W., Piernicki, K., Pniewski, K. (2008). Formułowanie i komunikacja strategii wzrostu wartości. In: A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz (Eds.), Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady. Warszawa: Poltext.
 10. Hatten, K.J., Hatten, M.L. (1988). Effective strategic management. Analysis and Action. New Yersey: Prentice Hall.
 11. Kaplan R.S., Norton D.P. (1992). The Balanced Scorecard, Measures that drive performance. Harvard Business Review, January-February 1992.
 12. Lowy, G. (2013, 8 April). Tech-Tonics/Gabriel Lowy. Technology Writing, Research and Strategy [blog]. Retrieved from http://tech-tonicsadvisors.com/measurable-kpis-are-essential-to-value-creation/.
 13. Kufel, M. (1992). Metody wyceny przedsiębiorstw. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park.
 14. Maćkowiak, E. (2009). Ekonomiczna wartość dodana. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 15. Michalski, M. (2001). Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich. Warszawa: WIG-Press.
 16. Pierścionek Z. (1996). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN.
 17. Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press.
 18. Sever, K. (2007). Are Your KPIs Tied to Value Creation? Retrieved from http://www.miningopportunity.com/.
 19. Szczepankowski, P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 20. Świderska, G.K. (2006). Nowoczesna rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 21. Walters, D. (1997). Developing and Implementing Value Based Strategy. Management Decision, 35.
 22. Weston, J.F., Copeland, T.E. (1992). Managerial Financial Management. Cassell.
 23. Zarzecki, D. (1999). Metody wyceny przedsiębiorstw. Warszawa: FRR.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu