BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Elżbieta (Politechnika Śląska), Skowron Krzysztof (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie wdrażania zasad nauczania przeciwko korupcji w szkolnictwie wyższym
Use of Modern Information Technology in the Process of Implementation of the Principles of Teaching Against Corruption Higher Education
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 255-267, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Technologie teleinformatyczne, Szkolnictwo wyższe, Korupcja
Information and communication technologies, Higher education, Corruption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była analiza porównawcza wykorzystania współczesnych technologii informatycznych dla nauczania antykorupcyjnego wśród szkół wyższych będących sygnatariuszami PRME w Europie i na świecie. Założono, iż uczelnie wyższe w procesie wdrażania zasad nauczania przeciwko korupcji w niewielkim stopniu wykorzystują współczesne technologie informatyczne. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article was a comparative analysis of the use of modern information technology for the anti-corruption education among universities PRME signatory in Europe and the world. It was assumed, that the universities in the implementation of the principles of teaching against Corruption little use of modern information technology. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amann W., Khan S., Stachowicz-Stanusch A., Tripathi S.: Innovation in executive education. Winterwork, Borsdorf 2014.
 2. www.unprme.org, 06.04.2016.
 3. Koszembar-Wiklik M.: Social media vs. relationship marketing and communication between university and students, [in:] Petranová D., Magál S., Čabyová L. (eds.): Globalizácia marketingu a zrútenie Časopriestoru v médiách. Megatrendy a media. Trnava 2014.
 4. Koszembar-Wiklik M.: Student 2,0 - network generation and communication at a Uni-versity, [in:] Várkoly L., Bogr J., Marecek L. (eds.): Present Day Trends of Innovations 4. B&M InterNets, s.r.o., Brno 2014.
 5. Koszembar-Wiklik M.: Shaping of anti-corruption attitudes of students using internet tools, [in:] Lajčin D., Hrmo R. (eds.): Schola 2014. Inovácie vo výchove a vzdelávaní - Trendy v odborovej didaktike. Dubnický Technologický Inštitút v Dubnici nad Váhom, Dubnica nad Vahom 2014.
 6. Raport BK 259/ROZ-4/2014: Analiza wykorzystania współczesnych technologii informatycznych w procesie wdrażania zasad nauczania przeciwko korupcji w szkolnictwie wyższym.
 7. Skowron K.: Korupcja jako problem zarządzania publicznego. "Organizacja i Zarzą-dzanie", nr 2, 2015.
 8. Stachowicz-Stanusch A., Sworowska A.: Network approach in business ethics education. "Organization and Management", No. 4, 2014.
 9. Stawiarska E.: The role of higher education institutions in creating a collective vision of sustainable business development. "Organization and Management", No. 1, 2014.
 10. Stawiarska E.: Kształcenie logistyków na poziomie szkół wyższych w kierunku społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców/pracowników. "Organizacja i Zarządzanie", nr 3, 2014.
 11. Szewc T.: Korupcja - konsekwencje prawne. "Organizacja i Zarządzanie", nr 1, 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu