BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępińska Agnieszka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Narożna Dominika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Secler Bartłomiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Jurga-Wosik Ewa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Polsce. Motywacje, oczekiwania i plany zawodowe
Journalism and social communication students in Poland. Motivations, expectations and professional plans
Źródło
Studia Medioznawcze, 2017, nr 1 (68), s. 11-25, tab., wykr.
Media Studies
Słowa kluczowe
Dziennikarstwo, Szkolnictwo wyższe, Studenci, Motywacje
Journalism, Higher education, Students, Motivation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badania przeprowadzonego wśród studentów kierunku DIKS na siedmiu polskich uczelniach w ramach międzynarodowej inicjatywy badawczej zatytułowanej "Journalism Students Around the Globe". Artykuł koncentruje się na motywacjach, oczekiwaniach i planach zawodowych adeptów dziennikarstwa, już posiadanego przez nich doświadczenia zawodowego oraz oceny przydatności studiów na kierunku dziennikarstwo do wykonywania tego zawodu. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to present the fi ndings of the study conducted among journalism and social communication students at seven Polish universities. The study is a part of the international research project "Journalism Students Around the Globe". The paper examines students' motivations, expectations, professional experience and plans, as well as their evaluation of the journalism education. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jelonek M., Antosz P., Balcerzak-Raczyńska A., Przyszłe kadry polskiej gospodarki. Edukacja a rynek pracy, Tom IV, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014.
 2. Gawroński S., System kształcenia dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania studentów, "Studia Medioznawcze" 2010, nr 4.
 3. Hanusch F. et al., Journalism students' motivations and expectations of their work in comparative perspective, "Journalism & Mass Communication Educator" 2014.
 4. Gackowski T., Łączyński M., »Agenda-setting« w głowach studentów Uniwersytetu Warszawskiego - z jakich mediów korzystają studenci i co z nich zapamiętują? [w:] Zawartość mediów, czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych, red. T. Gackowski, Warszawa 2011.
 5. Stępińska A., Ossowski Sz., Three generations of Polish journalists: Professional roles and identities, "Journalism Studies" 2012.
 6. Smolak R., Motywy wyboru zawodu dziennikarskiego [w:] Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza, red. B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.
 7. Górski P., Aspiracje zawodowe studentów socjologii i zarządzania AGH w świetle badań ankietowych, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" 2013, z. 33.
 8. Górski P., Aspiracje zawodowe przyszłych inżynierów - na podstawie badań przeprowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 1999, nr 13.
 9. Jarecki W., Motywacje przy podejmowaniu studiów wyższych ekonomicznych, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2015, vol. 18, nr 3.
 10. Sławecki B., Wach-Kąkolewicz A., Chcemy pracy! - Motywacje i oczekiwania studentów wobec uczelni ekonomicznych, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: Problemy, innowacje, projekty" 2012, nr 3 (25).
 11. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje, tom 2, Warszawa 2011.
 12. Aronson E., Wilson T.D., Alert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997.
 13. Łukaszewski W., Doliński D., Mechanizmy leżące u podstaw motywacji [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 2, red. J. Strelau, Gdańsk 2000.
 14. Weaver D.H., The global journalist: News people around the world, Cresskill, NJ 1998.
 15. Batorski D., Technologie i media w domach i życiu Polaków. Diagnoza Społeczna 2015, Warunki i jakość życia Polaków - raport, "Contemporary Economics" 2015, nr 9 (4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu