BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salamon Jacek (University of Agriculture in Krakow), Malinowski Mateusz (University of Agriculture in Krakow), Famielec Stanisław (University of Agriculture in Krakow), Brzychczyk Beata (University of Agriculture in Krakow), Łukasiewicz Maria (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
An Analysis of the Development of Technical Infrastructure in the South-East of Poland
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016, nr IV/4, s. 1923-1936, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Infrastruktura techniczna, Rozwój
Rural areas, Technical infrastructure, Development
Uwagi
summ.
Abstrakt
In this paper was analyzed selected components of technical infrastructure functioning in rural areas of the Malopolska, Świętokrzyskie and Podkarpackie Voivodships. The level of equipping rural areas with specified infrastructure elements was evaluated in the form of density and availability of infrastructure components. The work has been specified the rate of change in the analyzed indicators. In each of the provinces was separated 4, homogeneous groups of municipalities due to the level of infrastructure and standard of living. The lack of consistency in the level of the dynamics of the development of infrastructure with the dynamics of the percentage of residents using the equipment was noted. A positive phenomenon is that the development of the sewage system in all three voivodships has a higher average rate than the average rate of the development of the water supply system. This is particularly important due to the significant underdevelopment of the sewage system in relation to the water supply system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bergel T., Kaczor G., Bugajski P. (2013). Stan techniczny sieci wodociągowych w małych wodociągach województwa małopolskiego i podkarpackiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2013/3/IV: 291-304
 2. Krakowiak-Bal A. (2005). Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej. Infrastruktura i Ekologia Trenów Wiejskich. 2005/3: 71-82
 3. Krakowiak-Bal A. (2009). Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodno-ściekową a wyposażenie infrastrukturalne gmin powiatu nowotarskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2008/8: 187-197
 4. Kropsz I. (2003). Analiza stanu infrastruktury obszarów wiejskich Dolnego Śląska. Akademia Rolnicza, Wrocław http://www.statsoft.pl/czytelnia/badanianaukowe/d2ekon/ analizastanu.pdf
 5. Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D. (1997). Metody opisu statystycznego. Publishing House of the University of Gdańsk. Gdańsk 1997
 6. Municipal Infrastructure in 2013 (2014), Central Statistical Office. Warszawa.
 7. Municipal Infrastructure in 2014 (2015), Central Statistical Office. Warszawa.
 8. Nijkamp P. (1986). Infrastructure and Regional Development: A Multidimensional Policy Analysis, Empirical Economics, 11: 1-21
 9. Pawełek J. 2015. Water management in Poland in view of water supply and sewage disposal infrastructure development. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015/II/2: 367-376, DOI: 10.14597/infraeco.2015.2.2.029
 10. Sagan A. (2001). Przykłady zaawansowanych technik analitycznych w badaniach marketingowych. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. http://www.statsoft.pl/czytelnia/ marketing/przykładyzaawans.html
 11. Salamon J., Krakowiak-Bal A. (2013). Ocena infrastruktury obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2013/3/ IV: 337-351
 12. Salamon J. (2010). Metodyka oceny środowiskowych i społeczno-gospodarczych uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2010/7/3, rozprawa habilitacyjna
 13. Sikora J., Malinowski M., Szeląg M. (2013). Analiza zależności przestrzennych pomiędzy wybranymi elementami infrastruktury technicznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2013/3/4: 275-290
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.4.4.145
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu