BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kita Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Pozycja odmiany medialnej wśród innych odmian językowych polszczyzny
The position of media specimen among other language specimens of Polish
Źródło
Studia Medioznawcze, 2017, nr 1 (68), s. 67-74
Media Studies
Słowa kluczowe
Media, Językoznawstwo
Media, Linguistics
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Autorka, uznawszy, że w XX wieku zaczęła się medialna doba rozwoju polszczyzny, że wykształciła się wówczas odmiana medialna, a w jej przestrzeni - kilka pododmian językowych, szuka odpowiedzi na pytanie o jej miejsce w konstelacji odmian współczesnej polszczyzny. (abstrakt oryginalny)

The authoress of the article stated that in the 20th century started the medial era of development of Polish, when media variant of our language was created and in its extent there are a few language variations. Therefore she is looking for its position among other forms of contemporary Polish. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dejna K., Ile mamy języków polskich? "Język Polski" 1980, nr 1.
 2. Klinkenberg J.M., Des langues romanes, Paris-Bruxelles 1999.
 3. Klonowicz F.S., Flis to jest spuszczanie statków Wisłą i inszemi rzekami do niej przypadającemi, https://pl.wikisource.org/wiki/Flis_to_jest_spuszczanie_statk w_Wis /Tekst_poematu [dostęp: 9.01.2017].
 4. Wróbel H., Obraz języka mówionego w "Pamiętniku z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego [w:] O języku literatury, red. J. Bubak, A. Wilkoń, Katowice 1981.
 5. Zapolska G., Kwiat śmierci: powieść kryminalna ze stosunków krakowskich w dwóch tomach, red. A. Janicka, oprac. P. Kowalczyk, Białystok 2015.
 6. Żydek-Bednarczuk U., Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych a nowe odmiany językowe (odmiana medialna) [w:] Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Łódź 2004.
 7. Remysen W., Le français et la variation linguistique, https://www.academia.edu/3647010/Le_fran ais_et_la_variation_linguistique [dostęp: 9.01.2017].
 8. Jarosz B., O zasięgu słownictwa socjolektalnego w XXI wieku, http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/1120/1/BAJ_13_Jarosz.pdf [dostęp: 9.01.2017].
 9. Budziszewska W., Żargon ochweśnicki, Łódź-Wrocław 1957.
 10. Ułaszyn H., Język złodziejski, Łódź 1951.
 11. Klemensiewicz Z., O różnych odmianach współczesnej polszczyzny, Warszawa 1953.
 12. Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.
 13. Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1997.
 14. Gajda S., Zróżnicowanie języka jako problem metodologiczny [w:] Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, red. M. Kita, B. Witosz, Katowice 2005.
 15. Kiklewicz A., Odmiany języka [w:] tenże, Tęcza nad potokiem. Kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki lingwistycznej w ujęciu systemowym, Łask 2010.
 16. Markowski A., Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa 1992.
 17. Bajerowa I., Wpływ techniki na ewolucję języka polskiego, Wrocław 1980.
 18. Bajerowa I., Zarys historii języka polskiego 1939-2000, Warszawa 2003.
 19. Bugajski M., Normatywista wobec problemów komunikacji językowej [w:] Norma a komunikacja, red. M. Steciąg, M. Bugajski, Wrocław 2009.
 20. Kita M., Czy istnieje medialna odmiana językowa? [w:] Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1. Stan wiedzy i postulaty badawcze, Katowice 2012.
 21. Kita M., The 20th century: The era of media in the development of Polish language. "Медиалингвистика. Международный научный журнал" 2015, № 3 (9). http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1443644877_1446.pdf [dostęp: 9.01.2017].
 22. Skowronek B., Medioznawstwo i lingwistyka transdyscyplinarna, http://www.ispan.pl/film-i-mediaprzeszlosc-i-przyszlosc.andrzej-gwozdz-magdalena-kempnapieniazpdf.pdf [dostęp: 9.01.2017].
 23. Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.
 24. Wiltos A., Znaczenie art. 27 Konstytucji RP dla ochrony praw i wolności jednostki, http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/ppk16/08.pdf [dostęp: 9.01.2017].
 25. Szczypczyk-Klimek A., Mowa korporacyjna - zło konieczne czy niekonieczne?, http://www.frang.pl/mowakorporacyjna-zlo-konieczne-czy-niekoniecznie/ [dostęp: 9.01.2017].
 26. Michalczyk S., Społeczeństwo medialne: studia z teorii komunikowania masowego, Katowice 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu