BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Weber Ewa (Urząd Miasta Zabrze), Olbrycht-Banach Agnieszka (Urząd Miasta Zabrze)
Tytuł
Polityka personalna w skali gminy - jak HR może wspierać zarządzanie miastem
Personnel Policy in the Scale of the City - HR as a Strategic Partner Supporting the Management of the City
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 395-406, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie przez cele, Zarządzanie miastem, Kapitał ludzki
Human Resources Management (HRM), Management by objectives, City management, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł wskazuje na znaczenie polityki personalnej w wspieraniu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. Analiza zarządzania zasobami ludzkimi w administracji wskazuje, iż nowoczesne narzędzia z tej dziedziny, wypracowane w nauce oraz praktykowane w sektorze prywatnym, stają się niezbędne w sektorze publicznym. Nakreślanie przez zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego celów strategicznych wpływających na rozwój województw, powiatów i gmin wymaga pozyskiwania i utrzymania pracowników o wysokiej wiedzy specjalistycznej, szerokich kompetencjach miękkich oraz postawach wspierających osiąganie stawianych celów. (abstrakt oryginalny)

The article points to the meaning of personnel policy in supporting local government units management. The analysis of HR management in administration points to the fact that the latest solutions from this field developed in theory and practiced in the private sector become essential in the public sector. Defining strategic goals that will influence the development of voivodeships, poviats and municipalites by the authorities of local government units requires recruiting and retaining employees with high expertise, broad soft skills and attitudes encouraging achieving set targets. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzoza N., Plichta M.: Efektywne zarządzanie w jednostce samorządu terytorialnego. "Wspólnota", nr 24, 2015.
 2. Fijołek T., Sierzputowski T.: Ustawa o pracownikach samorządowych po 5 latach obowiązywania - wybrane zagadnienia. "Samorząd Terytorialny", nr 7-8, 2014.
 3. Fombrum C.J., Tichy N.M., Devanna M.A.: Strategic human resource management. Free Press, New York 1984.
 4. http://wynagrodzenia.pl/wywiady_hr_1.php/wpis.18, 13.04.2010.
 5. Juchnowicz M. (red.): Strategia personalna firmy. Difin, Warszawa 2000.
 6. Król H., Ludwiczyński A. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN, Warszawa 2006.
 7. Listwan T.: Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, [w:] Listwan T. (red.): Zarządzanie kadrami. CH Beck, Warszawa 2009.
 8. Ornoch-Tabędzka M., Porawski A., Potkański T., Ziółkowska E., Krawczyk P., Kręc A.: Samorząd jako pracodawca - raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym. Biuro Związku Miast Polskich, Poznań 2014.
 9. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa 2003.
 10. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody. PWE, Warszawa 2008.
 11. PRODUKT 2 - Analiza stanu wiedzy i przygotowania personelu w obszarze IT, w odniesieniu do realizowanych i przyszłych zadań związanych z budową społeczeństwa informacyjnego oraz określenie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych, w ramach Inwentaryzacji zasobów IT Gminy Zabrze. Zabrze, wrzesień 2015.
 12. Rostkowski T.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 13. Strategia Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020, obecnie aktualizowana, http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/miasto/dokumenty-strategiczne/strategia-rozwoju-miasta-sprawozdania-z-jej-realizacji-oraz-raporty-o-stanie-miasta, 21.02.2016.
 14. Ulrich D.: Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 15. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U., 2014, poz. 1202 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U., 2013, poz. 885 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U., 2015, poz. 1515 z późn. zm.
 18. Weber E.: Nowoczesne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Aspekty prawne i organizacyjne, [w:] Szewc A. (red.): Zeszyty Prawnicze, nr 11. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2011.
 19. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V.: Psychologia. Kluczowe koncepcje. PWN, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu