BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morozova Irina (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Blog podróżniczy jako przestrzeń dla kreowania i komunikowania wzorców podroży
A Travel Blog as a Space for Creation and Communication of Travel Models
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2016, nr 40, s. 119-133, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Blogi, Podróże turystyczne
Tourism, Blogs, Touristic travel
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel. Przedstawienie różnorodności wzorców podróżowania komunikowanych i propagowanych przez amatorskie blogi podróżnicze.
Metoda. Próbę badawczą stanowiły polskie blogi podróżnicze, wybrane pod kątem opiniotwórczości w procesie propagowania wzorców podróżowania. Zasadniczym kryterium wyboru poszczególnych blogów był poziom ich reprezentatywności i popularności wśród czytelników. Jako metodę badawczą zastosowano analizę treści, której poddano wybrane blogi.
Wyniki. Opracowana została typologia blogów podróżniczych. Została potwierdzona hipoteza badawcza, głosząca, że autorzy blogów podróżniczych komunikują wzorce podróżowania.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badanie dotyczyło wyłącznie amatorskich polskojęzycznych blogów podróżniczych; w trakcie analizy zwrócono uwagę na zakres tematyczny wpisów oraz formy gatunkowe publikacji. Badanie dotyczy przede wszystkim blogów o podróżach dookoła świata, podróżach z dziećmi, psem oraz blogów o tanim podróżowaniu.
Implikacje praktyczne. Analiza wskazuje na szeroki zakres możliwych w przyszłości badań nad istotą bloga podróżniczego z różnych perspektyw badawczych.
Oryginalność pracy. W artykule przedstawiono propozycję definicji wzorca podróżowania oraz charakterystyki blogera aspirującego do miana trawelebryty. Przedstawiono próbę klasyfikacji blogów podróżniczych według klucza "wzorzec podróżowania".
Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The purpose of this article is to present the variety of travel models which are conveyed and promoted by amateur travel blogs.
Methods. The research sample was constituted on the bases of selected Polish travel blogs which promote travel models. The basic criteria for the selection of these particular blogs was the representativeness and popularity among readers. The testing method was content analysis of selected blogs.
Findings. The present study suggests a classification of travel blogs. The research hypothesis claiming that the authors of travel blogs publicize travel models was confirmed.
Research and conclusions limitations. The study is focused only on amateur travel blogs which are written in Polish. During the process of research, the author focused on a range of topics of the posts as well as on the publication genres. The present study includes blogs about world travels, travelling with children as well asdogs and low-cost travels.
Practical implications. The results of this study indicate a wide range of possible future research studies regarding travel blogs from different perspectives.
Originality. This article attempts to establish the definition of a travel model and the main characteristics of a travel blogger which aspire to become a travelebrity. A classification of travel blogs using the 'travel model' key is also provided.
Type of paper. The article presents the results of empirical research conducted by the author. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszkiewicz M. (2014), Prywatne podróżowanie a turystyka kulturowa. Przemiany, formy, tendencje, odpowiedź na pytanie nr 47 zadane na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, cytaty pochodzą z odpowiedzi Ewy Malchrowicz-Mosko, "Turystyka Kulturowa", nr 2, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/33/20(6.11.2015)
 2. Cohen E. (1972), Toward a Sociology of International Tourism, "Social Research", nr 39, s. 164-182
 3. Gumkowska A., Maryl M. (2009), Blog to ... blog, raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl, http://maryl.org/wp-content/uploads/2013/12/Gumkowska-Maryl-i--Toczyski-2009-Blog-to-blog.pdf (20.12.2015)
 4. Koturbasz B. (2009), Multimedialne podróżopisarstwo czyli narodziny travelebrity, "Panoptikum", nr 8 (15), s. 117-124
 5. Leszczyński A. (2013), Etyka podróżnika: Pułapki plecaka, "National Geographic Traveller", nr 1(56), http://www.national-geographic.pl/traveler/porady/etyka-podroznika-pulapki-plecaka (1.05.2016)
 6. Mazurkiewicz L. (2007), Model przestrzennego zachowania turystów, "Przegląd Geograficzny", T. 79 z. 1, s. 99-113
 7. Patyra A., Dłużewska A. (2015), Backpacking - historia, ramy, rozwój, "Turystyka Kulturowa", nr 11, s. 40-54, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/667/612 (27.12.2015)
 8. Szczepkowska E. (2013), "Grand Tour" XXI wieku - o blogach z podróży, "Prace literaturoznawcze", Vol. 1, s. 101-111
 9. Zając J.M., Kustra A., Janczewski P., Wierzbowska T. (2012), Motywacje, zachowania i poglądy autorów i czytelników blogów, raport z badania ankietowego przeprowadzonego przez firmę Gemius SA i serwis Blox.pl, http://pbi.org.pl/raporty/badanie_blogow.pdf (20.12.2015)
 10. Do Armenii wjazd - z Gruzji do innego świata, http://pozornie-zalezna.blog. pl/2013/09/01/do-armenii-wjazd-z-gruzji-do-innego-swiata/ (20.12.2015)
 11. Dominikana serce Karaibów wspólnie z 18 miesięczną Laurą, http://crazyfamilytravel.pl/dominikana.html (15.12.2015)
 12. Jak się sprytnie pakować do plecaka na 2 tygodnie?, http://gdziewyjechac.pl/31883/jak-sie-sprytnie-pakowac-plecaka-na-2-tygodnie.html (25.12.2015)
 13. Jak spakować się w bagaż podręczny? - praktyczny poradnik,http://plecakwspomnien.eu/2014/05/jak-spakowac-sie-w-bagaz-podreczny/ (20.12.2015)
 14. Jak znależć tani bilet lotniczy - poradnik, http://plecakwspomnien.eu/2014/03/jak-znalezc-tani-bilet-lotniczy-poradnik/ (20.12.2015)
 15. Jak łapać stopa, http://www.autostopem-przez-zycie.pl/jak-lapac-stopa/, (20.12.2015)
 16. Kod 2FABE, czyli jak wysyłać pocztówki za darmo. http://plecakwspomnien.eu/2013/05/kod-2fabe-czyli-jak-wysylac-pocztowki-za-darmo/ (20.12.2015)
 17. Lot z małym dzieckiem, http://dzieckowdrodze.com/lot-z-malym-dzieckiem/ (20.12.2015)
 18. Łapy, łapy - cztery łapy... czyli o pielęgnacji psich łap, http://www.3wilki.pl/lapy-lapy-czyli-o-pielegnacji-psich-lap/ (15.12.2015)
 19. Najlepsze Blogi: podróżowanie z dziećmi 2014, http://thefamilywithoutborders.com/pl/najlepsze-blogi-podrozowanie-z-dziecmi-2014-2015-01-19/ (15.12.2015)
 20. Polskie blogi podróżnicze, raport z badań, http://pl.scribd.com/doc/213662993/Polskie-Blogi-Podro%C5%BCnicze-raport#scribd (17.12.2015)
 21. Podróż dookoła świata, http://www.byledalej.com/podroz-dokola-swiata/ (15.12.2015)
 22. Psiolubny nocleg - jak szukać?, http://makulscy.com/psiolubny-nocleg/ (25.12.2015)
 23. Tajlandia po raz pierwszy, http://lopacinskichswiat.pl/blog-rodzinny,15042015-19042015-tajlandia-po-raz-pierwszy.html (15.12.2015)
 24. Tomas K. (2015), Jak prowadzić blog podróżniczy - popularni blogerzy zdradzają przepis na sukces, http://www.podroze.pl/poradnik/jak-prowadzic-blog-podrozniczy-popularni-blogerzy-zdradzaja-przepis-na-sukces/5064/ (20.12.2015)
 25. Trasa, http://www.paczkiwpodrozy.pl/trasa/ (15.12.2015)
 26. Uczyć się w domu?, http://marywplecaku.blogspot.com/2014/09/uczyc-sie-w-domu.html (15.12.2015)
 27. Zbrodowska M. (2013), Popularne narracje podróżnicze. Turystyczne światy przedstawione w Internecie, https://www.academia.edu/3077767/Popularne_narracje_podr%C3%B3%C5%BCnicze_turystyczne_%C5%9Bwiaty_przedstawiane_w_Internecie, (15.11.2015)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu