BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyszka Adrian (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Corporate Social Innovation : How to Create Value by Doing the Right Things?
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2013, vol. 12, s. 21-34, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Innowacje, Interesariusze, Koszty transakcyjne
Corporate Social Responsibility (CSR), Innovations, Stakeholders, Transaction cost
Uwagi
summ.
Abstrakt
The purpose of this article is to establish a new management idea that supports the integration of sustainable competitive advantage-creating rules and stakeholder relations. A top-down approach was used to develop proposal framework focused on analyzing the main theories including corporate social responsibility (CSR) and social innovations to identify new assumptions of value creation. The paper describes the novel conception of Corporate Social Innovations (CSI) linking innovations, social needs and organizational capabilities and resources to create and claim shared value (social and economic). The original conceptual framework extending the social innovation and CSR approaches by juxtaposing advantage-creating shared value taking into account the constraints of transaction costs associated in the process of exchange between the stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhattacharya, C.B., Korschun, D., Sen S. (2011). What really drives value in corporate responsibility? McKinsey Quarterly, DEC.
 2. Bocquet, R., Mothe, C. (2010). Exploring the relationship between CSR and innovation: A comparison between small and large sized French companies. Revue Sciences de Gestion No. 80, p. 101 and 119.
 3. Crane A., Matten D. (2004). Business Ethics. New York: Oxford University Press.
 4. Caulier-Grice, J., Davies, A., Patrick, R., Norman, W. (2012). Defining Social Innovation, Part I, The Young Foundation. Social Innovation Overview: A deliverable of the project: "The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe" (TEPSIE), European Commission - 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research. Retrieved from: http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/12/TEPSIE.D1.1.Report.DefiningSocial Innovation.Part-1-defining-social-innovation.pdf
 5. Grayson, D. (2010). W poszukiwaniu nowej definicji wartości. Harvard Business Review Polska, Odpowiedzialny Biznes (Interview by Piłat K.), pp.11-16.
 6. Hollender, J., Brenn, B. (2010). The Responsibility Revolution: How the Next Generation of Business Will Win. Jossey-Bass. In: Bielewicz, A., (2010). Odpowiedzialność 2.0, Harvard Business Review Polska, Odpowiedzialny Biznes, pp. 5-9.
 7. Gallego-A´ lvarez, I., Prado-Lorenzo, J.M., Garcı´a-Sa´nchez, I-M. (2011). Corporate social responsibility and innovation: a resource-based theory. Management Decision, Vol. 49 No. 10, 2011, pp. 1709-1727.
 8. Laszlo, Ch. (2008). Firma zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Studio Emka.
 9. Nicholls, A., Murdock, A. (2011). Social Innovation: Blurring Boundaries to Reconfigure Markets. Palgrave Macmillan
 10. Marsh, D., Stoker, G. (2006). Teorie i metody w naukach politycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 11. Midttun, A. (2007). Corporate responsibility from a resource and knowledge perspective Towards a dynamic reinterpretation of CSR: are corporate responsibility and innovation compatible or contradictory? Corporate Governance, Vol. 7 No. 4, pp. 401-413.
 12. Moulaert, F., Martinelli, F., Swyngedouw, E., Gonzalez, S. (2005). Towards Alternative Models of Local Innovation. Urban Studies, Vol. 42:11, pp. 1969-1990.
 13. Phills Jr., J. A., Deiglmeier, K., and Miller, D. T. (2008). Rediscovering social innovation. Stanford Social Innovation Review, 6(4), pp.34-44
 14. Porter, M.E., Kramer, M.R. (2006). Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, Dec, pp. 78-92.
 15. Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). Creating Shared Value. How to reinvent capitalism - and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, Jan-Feb.
 16. Pyszka, A. (2011). CSR jako narzędzie pobudzania przedsiębiorstwa do poszukiwania innowacyjnego modelu działania. Współczesne Zarządzanie Nr 4/2011, s. 98-108.
 17. Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Warszawa, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 18. SAUL, J. (2011). Corporate Social Innovation. Global Business and Organizational Excellence, July/August.
 19. Schumacher, E.G., Wasieleski, D.M. (2013). Institutionalizing Ethical Innovation in Organizations: An Integrated Causal Model of Moral Innovation Decision Processes. Journal of Business Ethics, 113: 15-37.
 20. Mleczny start-marka z misją społeczną. Retrieved from: http://www.danone.pl/Spoleczna-odpowiedzialnosc/Spoleczenstwo/Mleczny-start-marka-z-misja-spoleczna.
 21. Cause Related Marketing. Retrieved from: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cause_Related_Marketing.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu