BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tereszkiewicz Anna (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Komunikacja z klientem na Twitterze - analiza wybranych aktów mowy w interakcji handlowej online
Customer communication on Twitter - an analysis of selected speech acts in online business interaction
Źródło
Studia Medioznawcze, 2017, nr 1 (68), s. 75-85
Media Studies
Słowa kluczowe
Media, Komunikowanie w internecie, Portale internetowe
Media, Communication on the Internet, Web portals
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem analizy było zbadanie wybranych aktów mowy występujących w interakcji o charakterze handlowym na profilach firm Allegro, T-Mobile oraz Samsung. Wśród omawianych aktów są m.in. akty pozytywnego wartościowania odbiorcy, życzenia, żarty, akty próśb i zaleceń, a także akty niezgody, krytyki klienta czy podkreślania własnej wartości. Wskazano także na cechy językowe postów, takie jak potoczność i stosowanie zapożyczeń. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to analyse selected speech acts used in business interaction on the profi les of Allegro, T-Mobile and Samsung companies. The strategies discussed in the study include compliments, jokes, apologies, requests and suggestions, as well as acts of criticism of client and positive self-evaluation. The paper also points out selected features of the language of the posts, such as informality and the use of borrowings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.
 2. Ptaszek G., "Klient nasz pan" - językowe wykładniki grzeczności i uprzejmości konsultantów call center w rozmowie telefonicznej z klientami [w:] Język w mediach elektronicznych, red. J. Podracki, E. Wolańska, Warszawa 2008.
 3. Ptaszek G., Telefoniczna rozmowa handlowa [w:] "W czym mogę pomóc?" Zachowania komunikacyjno-językowe konsultantów i klientów call center, red. K. Kaszewski, G. Ptaszek, Warszawa 2009.
 4. Sifianou M., The impact of globalisation on politeness and impoliteness, "Journal of Pragmatics" z. 55 (2013).
 5. Marcjanik M., Retoryczny wymiar językowej grzeczności. Na przykładzie form adresatywnych w komunikowaniu społecznym, "Poradnik Językowy, z. 6 (2013).
 6. Grybosiowa A., Nowe sytuacje - nowe zachowania grzecznościowe, "Poradnik Językowy" z. 2 (2002).
 7. Marcjanik M., Polska grzeczność językowa, Kielce 2000.
 8. Pałka P., Strategie dyskursywne w rozmowie handlowej, Katowice 2009.
 9. Brown P., Levinson S., Politeness. Some universals in language usage, Cambridge 1978.
 10. Dąbrowska M., Variation in language. Faces of Facebook English, Frankfurt am Main 2013.
 11. Antas J., Polskie zasady grzeczności [w:] Język trzeciego tysiąclecia II, t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, Kraków 2002.
 12. Marcjanik M., Proces przewartościowania polskiej grzeczności językowej [w:] Język trzeciego tysiąclecia II, t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. red. G. Szpila, Kraków 2002.
 13. Skibski K., Szczyszek M., Ponowoczesna dynamika zmian w normie językowej, "Język Polski" z. 4-5 (2009).
 14. Tereszkiewicz A., Zachowania grzecznościowe w interakcji handlowej na Twitterze, "Media-Kultura-Komunikacja Społeczna" 2015, z. 11/4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu