BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzek Damian (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Chrzest Polski w mediach
The Baptism of Poland in the media
Źródło
Studia Medioznawcze, 2017, nr 1 (68), s. 89-101, rys., tab.
Media Studies
Słowa kluczowe
Media, Religia
Media, Religion
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł porusza problem rozumienia aktu chrztu Polski oraz 1050. rocznicy wydarzenia w wybranych tytułach polskich mediów. W oparciu o analizy przekazów mediów w kluczu teorii ugruntowanej oraz model sieciowy teorii agenda-setting autor prezentuje kategorie, które wyznaczyły medialną narrację na temat chrztu Polski. Wskazuje na dominację perspektywy indywidualnej (chrzest Mieszka) nad zbiorową (chrzest Polski). Podkreśla przy tym wkład myśli milenijnej kardynała Wyszyńskiego, obecnej w badanych przekazach. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of understanding of 1050th anniversary of the baptism of Poland and the in the Polish media. Throught grounded theory and networked agenda-setting approach the author presents media coverage categories that shape the narrative about the Polish baptism. His fi ndings indicate the domination of individual perspective on the baptism of Mieszko, rather than a collective one about the baptism of the country. Furthermore, the data show a signifi cant impact of the so-called "Millennial thought" of the card. Wyszynski presented in the analyzed media coverage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Osika G., Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych, Kraków 2016.
 2. Curran J. et al., Media system, public knowledge and democracy. A comparative study, "European Journal of Communication" 2009 nr 1 (24).
 3. Lippmann W., Public opinion, New York 1922.
 4. Hepp A., Hjarvard S., Lundby K., Mediatization: Theorizing the interplay between media, culture and society, "Media, Culture & Society" 2 (37) 2015.
 5. Guo L., Toward the third level of agenda setting theory. A network agenda setting model [w:] Agenda setting in a 2.0 world: New agendas in communication, ed. T.J. Johnson, New York 2014.
 6. The power of information networks. New directions for agenda setting, ed. L. Guo, M. McCombs, New York 2016.
 7. Hjarvard S., Lövheim M., Introduction [w:] Media and religion. Nordic perspectives, Göteborg 2012.
 8. Meyer B., Moors A., Introduction [w:] Religion, media, and the public sphere, ed. B. Meyer, A. Moors, Bloomington 2006.
 9. Key words in religion, media and culture, ed. D. Morgan, London 2008.
 10. Campbell H.A., Garner S., Networked theology. Negotiating faith in the digital culture, Grand Rapids 2016.
 11. Lekan J., Jezus Chrystus, pośrednik zbawienia. Uniwersalistyczna wizja hiszpańskiej teologii, "Teologia w Polsce" 2010 nr 2 (4).
 12. Hjarvard S., The mediatization of religion: A theory of the media as agents of religious change, "Northern Lights" 2008, nr 6.
 13. Hoover S.M., Complexities: The case of religious culture [w:] Mediatization: concept, changes, consequences, ed. K. Lundby, New York 2009.
 14. Borowik I., Odbudowywanie pamięci: Przemiany religijne w Środkowo-Wschodniej Europie po upadku komunizmu, Kraków 2000.
 15. Mariański J., Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej, Kraków 2004.
 16. Nowak E., Teoria agenda-setting a nowe media, "Studia Medioznawcze" 2016, nr 3 (66), s. 24.
 17. Guo L. et al., Coverage of the Iraq War in the United States, Mainland China, Taiwan and Poland: A transnational network agenda-setting study, "Journalism Studies" 2015, nr 3 (16).
 18. Charmaz K., Teoria ugruntowana, tłum. B. Komorowska, Warszawa 2009.
 19. Neumaier A., Handling defi ciencies: Conditions, modes, and consequences of using online Christian discussion boards [w:] Religion and Internet, ed. D. Enstedt, G. Larsson, E. Pace, Leiden 2015.
 20. Król M., Pora na demokrację, Kraków 2015.
 21. Grabowska M., Tło polityczne likwidacji Urzędu do Spraw Wyznań w 1989 roku [w:] Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczpospolitej, red. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, Lublin 2016.
 22. Noszczak B., Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego. 1953-1956, Warszawa 2008.
 23. Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. M. Bielecki, Lublin 2011.
 24. Gowin J., Religia i ludzkie biedy. Ks. Tischnera spory o Kościół, Kraków 2003.
 25. Robins G., Doing social network research. Network-based research design for social scientists, Los Angeles 2015.
 26. Wyszyński S., Jasnogórskie Śluby Narodu, 26 sierpnia 1956, http://dziedzictwo.ekai.pl/text.show?id=4192 [dostęp: 03.02.2016].
 27. Dayan D., Katz E., Wydarzenie medialne. Historia transmitowania na żywo, tłum. A. Sawisz, Warszawa 2008.
 28. Zielonka J., Koniec Unii Europejskiej?, tłum. E. Gołębiewska, Warszawa 2014.
 29. Mazurkiewicz P., Polityka niedyskryminacji w kontekście Unii Europejskiej [w:] Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, red. J. Kurkowski, M. Sitarz, H. Stawniak, Lublin 2015.
 30. Neuberger B., Religion and state in Europe and Israel, "Israel Affairs" 1999, nr 2 (6).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu