BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roman Wioletta (Kancelaria AbakWM, Poland)
Tytuł
Assessing the Incentive Function of Environmental Fees : Case Study - the District of Silesia
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2013, vol. 12, s. 203-217, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Emisja zanieczyszczeń, Ochrona środowiska, Opłaty ekologiczne
Pollution emission, Environmental protection, Environmental fees
Uwagi
summ.
Abstrakt
The environmental effectiveness of fees for using the environment ("environmental fees") charged in Poland is demonstrated by their incentive function, which motivates organisations using the environment to behave in the appropriate, environmentally-friendly way. The purpose of this paper is to assess how well the fees fulfil this function. The incentive function is evaluated by analysing the quantity of pollution emitted into the air, water and soil, the quantity of waste landfilled and of water taken in within the context of changes to unit fee rates in 2005-2011. This study was conducted using data obtained from the Marshall's Office of the Silesian District (Śląsk) of Poland, which transferred the highest environmental fees over the period of 2008-2011 [NFOŚiGW (National Fund for Environmental Protection and Water Management), Informacja ...]. Substances and processes for which the amount of pollution emitted or water taken in was significant, were chosen for the analysed sample. The assessment of the incentive function based on the figures from one district, (Voivodship), is illustrative in nature and one can only presume that the trends observed in this area, which uses the environment to a large extent, will also be true for data from the entire country and thus significantly impact the national average. However, for the sample to be more representative, it is necessary to carry out the same analyses for subsequent districts and to aggregate the data. The author intends to extend the research by doing so and this should be the purpose of separate publications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Informacja o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów. NFOŚiGW, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_05/8002254fc49aa75a9fa2fd5499ef6d96.pdf, stan na dzień 09.05.2013 r.
 2. Informacja o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów. NFOŚiGW, http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_02/2219df2adfa832a1d078a7886ff1d1d8.pdf, stan na dzień 09.05.2013 r.
 3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483,
 4. Małecki P.P., (2009) Opłaty ekologiczne w Polsce Analiza i ocena za lata 2002-2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 5. Małecki P.P., (2012) System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 6. Ocena funduszy ekologicznych w świetle dalszego ich funkcjonowania w Polsce, (2011) red. K. Górka, P.P. Małecki, wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 7. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2006 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007, M.P. 2006 nr 71 poz. 714,
 8. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008, M.P. 2007 nr 68 poz. 754,
 9. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska 2010, M.P. nr 57 poz. 780,
 10. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłata za korzystanie ze środowiska na rok 2011, M.P. nr 74 poz. 945,
 11. Podstawy ekonomi środowiska i zasobów naturalnych, (2002) red. B. Fiedor, C.H. Beck.
 12. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa 2008.
 13. Prawo ochrony środowiska, tekst jedn.: Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150 ze zm.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat zakorzystanie ze środowiska, Dz. U. 2004 nr 279 poz. 2758,
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, Dz. U. 2005 nr 260 poz. 2176,
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, Dz. U. 2007 nr 106 poz. 723,
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, Dz. U. 2008 nr 196 poz. 1217,
 18. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, Dz. U. 2004 nr 281 poz. 2784.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu