BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luberda Małgorzata (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Tytuł
Leisure Time Management : Poland's Involvement in Tourism
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2013, vol. 12, s. 219-233, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Czas wolny, Turystyka, Aktywność turystyczna
Leisure time, Tourism, Tourist activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
The results of studies on the management of leisure time by participating in tourism indicate that for the majority of Poles aged 15 and over participation in tourism creates opportunities for gaining new knowledge (exploring) related to the chosen destination apart from rest and entertainment. For a certain part of Polish society tourism is becoming a permanent component of their lifestyle. On the other hand, there are groups whose consumption model does not include travel needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berbeka, J., Makówka, M., Niemczyk, A. (2008). Podstawy ekonomiki i organizacji czasu wolnego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 2. Budżet gospodarstw domowych 2006-2011 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 3. Retrieved from http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4824_PLK_HTML.htm (Accessed May 2013)
 4. Bywalec, C., Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Cieloch, G., Kuczyński, J., Rogoziński, K. (1992). Czas wolny - czasem konsumpcji?. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Czajka, S. (1974). Z problemów czasu wolnego. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
 7. Gołembski, G. (2002). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa-Poznań: Polskie Wydawnictwo Naukowe.
 8. Górecka, A. (2011). Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej na terenie gmin wiejskich województwa podkarpackiego. Doctoral thesis summary. Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 9. Grabowska, A. (2006). Zachowania konsumentów na rynku na przykładzie rynku turystycznego. In: A. Nowakowska, M. Przydział (Eds), Turystyka w badaniach naukowych (pp. 195-208). Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 10. Kieżel, E. (2005). Typologia zachowań konsumentów w czasie wolnym, Paper presented at Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 11. Kolny, B. (2004). Czynniki kształtujące zachowania w czasie wolnym, Zeszyty Naukowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2, 303-322.
 12. Łaciak, J. (2012). Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w latach 2008- 2012 roku, Warszawa: Instytut Turystyki. Retrieved from http://www.intur.com.pl/inne/wyjazdy_polakow2008.pdf, http://www.intur.com.pl/inne/wyjpol10.pdf, Wyj Pol 2012.pdf (Accessed May 2013) Łaciak J., (2011). Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w latach 2004-2010, Warszawa: Instytut Turystyki. Retrieved from http://www.intur.com.pl (Accessed May 2013)
 13. Niemczyk A. (2008). Zagospodarowanie czasu wolnego przez uczestnictwo w turystyce (na przykładzie Polski), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 788, 39-55.
 14. Oleński, J. (2012). Mały rocznik statystyczny Polski 2006-2012, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Retrieved from http://www.stat.gov.pl/gus/roczniki_PLK_HTML.htm (Accessed May 2013)
 15. Przecławski, K. (1996). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Kraków: Albis.
 16. Różycki, P. (2001). Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa, Folia Turistica, 10, 85-95.
 17. Różycki, P. (2006). Zarys wiedzy o turystyce. Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA.
 18. Siwiński, W. (1998). Człowiek a kultura fizyczna i turystyka. Zarys pedagogiki czasu wolnego. Poznań: Polski Dom Wydawniczy Ławica.
 19. Siwiński, W. (2000). Pedagogika kultury fizycznej w zarysie. Poznań: Wydawnictwo AWF Poznań.
 20. Wnuk-Lipiński, E. (1972). Praca i wypoczynek w budżecie czasu. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN.
 21. Woźniak, A. (2010). Czas wolny a rekreacja ruchowa w ujęciu teoretycznym. In: W. Siwiński, R. D. Taubera, E. Much-Szajek (Eds), Badania własne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych (pp. 233-230). Poznań: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.
 22. Zawadzka, A. (1983). Wartość wypoczynku studentów. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu