BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nijakowska-Augustyn Anna (Cracow University of Economics in Cracow, Poland, PhD student)
Tytuł
Bank Credit as a Means for Counteracting the Economic Slowdown
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2013, vol. 12, s. 237-252, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Spowolnienie gospodarcze, Ograniczenia kredytowe, Kredyt bankowy
Economic slowdown, Credit restraint, Bank credit
Uwagi
summ.
Abstrakt
This paper attempts to identify the factors contributing to the limitation of lending which may stem from risk aversion of both banks and companies. It also presents the importance of credit as one of the main sources of funding the needs of companies, as well as one of the major means for counteracting the economic slowdown. Therefore, an empirical part of this paper comprises research on the correlation between gross domestic product and credit given to companies in general. Since investments made by companies have a significant impact on economic growth, the paper also presents the dependence of investments on investment credit. On the basis of research done, it has been ascertained that the main goal of economic policy should be to stimulate the activity of entrepreneurs by implementing various regulations that would increase lending by banks. Such actions would definitely improve the economic situation on the whole. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bem, D. (2008). Kredyt i mechanizm kreacji pieniądza. In: Marecki, M. (Ed.), Podstawy finansów (pp. 55-56). Warszawa: PWE.
 2. Brodowska-Szewczuk. J. (2009). Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 83 (1), 135-136.
 3. Dahmen, A., Jacobi, P. (2009). Bankowa obsługa przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.
 4. Dukat, M. (2013, 07 February). NBP reaguje na kryzys. Stopy procentowe coraz niższe [post]. Retrieved from http://www.plwolnosci.pl/a/11/NBP-reaguje-na-kryzys-Stopy-procentowe-coraz-nizsze.
 5. GUS (2007). Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto - Archiwum. Retrieved from http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3663_PLK_HTML.htm.
 6. GUS (2012). Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2007-2011. Retrieved from http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1334_PLK_HTML.htm.
 7. Hałaj, G. (2008). Przegląd metod badania płynności banków. In: Bank i Kredyt: No. 7. Warszawa: NBP.
 8. Hryckiewicz, A., Pawłowska, M. (2013). Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski. In: Materiały i studia: No. 289. (pp. 1-37). Warszawa: NBP Instytut Ekonomiczny.
 9. Kluza, S. (2009). Kredyty szansą na zyski. Rzeczpospolita, 2009(27). Retrieved from http://ekonomia.rp.pl/artykul/257047.html?p=1.
 10. KNF (2012). Raport o sytuacji banków w 2011 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 11. Kochaniak, K. (2011). Kapitał regulacyjny sektora bankowego w Polsce na tle rozwiązań Bazylei III. In: Zeszyty Naukowe: No.11. (pp. 155-170). Kraków: PTE.
 12. Leicht, A. (2011). Dostęp do kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w krajach Europy Południowo-Wschodniej podczas międzynarodowego kryzysu finansowego. In: Materiały i Studia: No. 260. (pp. 1-30). Warszawa: NBP Instytut Ekonomiczny.
 13. Lepczyński, B., Penczar, M. (2012). Wpływ globalnego kryzysu zaufania na pozycję polskiego sektora bankowego w Unii Europejskiej. Zarządzanie i Finanse, 4 (1), 401-418.
 14. Marzec, J., Pawłowska, M. (2011). Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym - badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw. In: Materiały i studia: No. 261. (pp. 1-86). Warszawa: NBP Instytut Ekonomiczny.
 15. Molo, M. (2009). Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw - długookresowa analiza przekrojowa. In: Owsiak., S. (series editor), Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów, vol. 3.: Przedsiębiorstwa wobec kryzysu finansowego. (pp. 37-46). Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej.
 16. NBP (2013). Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych dla potrzeb Europejskiego Banku Centralnego, Statystyka Stanów (EBCXX) [Adobe Reader]. Retrieved from http://www.nbp.pl/statystyka/sprawozdawczosc/form/EBC11-44.pdf.
 17. NBP (2013). Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych. Retrieved from http://www.nbp.pl/Home.aspx?f=Statystyka/Pieniezna_i_bankowa/nal_zobow.html.
 18. NBP (2013). Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. I kwartał 2013 [Adobe Reader]. Retrieved from http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2013_1.pdf.
 19. NBP Instytut Ekonomiczny (2013). Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2012 oraz prognoz koniunktury na I kw. 2013 roku [Adobe Reader]. Retrieved from http://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_1_kw_2013.pdf.
 20. Puszer, B. (2012). Zjawiska kryzysowe na rynku finansowym. In: J. Błach, M. Gorczyńska, K. Mitręga-Niestrój, B. Puszer, M. Wieczorek-Kosmala, K. Znaniecka, Oddziaływanie globalnego kryzysu. Perspektywa przedsiębiorstwa (pp. 11-42). Warszawa: CeDeWu.
 21. Stefański, M. (2009). Kredyt bankowy jako stymulator wzrostu gospodarczego. In: Antkiewicz, S., Pronobis, M. (Ed.), Gospodarka w warunkach kryzysu (pp. 297-310). Warszawa: CeDeWu.
 22. Tymoczko, I., Pawłowska, M. (2007). Uwarunkowania dostępności kredytu bankowego - analiza polskiego rynku. In: Bank i Kredyt: No. 6. (pp. 47-68). Warszawa: NBP.
 23. Wiatr, M. (2012). Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa - ustalanie ratingu kredytowego. In: Wiatr, M. (Ed.), Bankowość korporacyjna (pp. 146-156). Warszawa: Difin.
 24. Wierzbiński, J. (2006) Statystyka opisowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 25. World Bank Policy Research Report (2008). Finance for All? (Access to Finance and Development: Theory and Measurement). Washington, D.C.: The World Bank.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu