BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarczyk Radosław (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Tytuł
The Use of Discriminant Models in Predicting Bankruptcy of Enterprises in the Construction Sector
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2013, vol. 12, s. 253-265, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Modele dyskryminacyjne, Budownictwo
Enterprise bankruptcy, Discriminatory models, Construction
Uwagi
summ.
Abstrakt
The problem of bankruptcy of enterprises, even if it is a natural process for the market economy and is even helpful for some theoretical conceptions, is that it also brings different kinds of threats. Yet, the prediction of these threats may reduce the negative consequences in a significant way. This paper examines the possibility of predicting the bankruptcy of enterprises in the construction industry listed at the WSE with the use of selected discriminant models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman, E.I. (1993). Corporate Financial Distress and Bankruptcy. New York: John Wiley & Sons.
 2. Altman, E.I. (1968). Financial Ratios, Discriminant, Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 23(4), 589-609.
 3. Breaver, W. (1966). Financial Ratios as Predicators of Failure, Empirical Research in Accounting: Selected Studies. Journal of Accounting Research, supplement to vol. 5, 71-111.
 4. Davies, D. (1993). Sztuka zarządzania finansami. Warsaw-London: PWN-MacGraw-Hill.
 5. Edmister, R.O. (1972). An Emperical Test of Financial Ratio Analysis For Small Business Failure Prediction. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 7(2), 1477-1493.
 6. Gajdka, J., Stos, D. (1996). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw. In: R. Borowiecki (Ed.), Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw" (p. 56). Cracow: Wydawnictwo AE in Cracow.
 7. Greenspan, A. (2007). Era zawirowań. Krok w nowy wiek. Warszawa: MUZA.
 8. Gruszczyński, M. (2001). Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości. Warsaw: Oficyna Wydawnicza SGH.
 9. Hadaski, D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. In: Zeszyty Naukowe Seria II: No 153. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 10. Hołda, A., Pociecha, J. (2009). Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego in Cracow.
 11. Hołda A. (2006). Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. In: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie: No 174. Cracow: Wydawnictwo AE in Cracow.
 12. Kornai, J. (1985). Niedobór w gospodarce. Warsaw: PWE.
 13. Mączyńska, E. (2001). Modelowe i prognostyczne aspekty pomiaru zmian w sytuacji przedsiębiorstw i ich restrukturyzacji. In: E. Mączyńska (Ed.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. T. 2, Studia wybranych przypadków. Warsaw: DiG, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
 14. Mączyńska, E. (1994). Ocena kondycji przedsiębiorstwa. Życie gospodarcze, No 38, 1994.
 15. Merwin, C.L. (1942) Financing Small Corporations in Five Manufacturing Industries 1926-36. New York: National Bureau of Economic Research.
 16. Nowak, E. (2002). Przewidywanie sytuacji finansowej spółki w ocenie zdolności do kontynuowania działalności. In: A. Zeliaś (Ed.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych: materiały z XXIV Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Akademii Ekonomicznej w Krakowie (pp. 157-163). Cracow: Wydawnictwo. AE in Cracow.
 17. Ocampo, J.A., Spiegel, S., Stiglitz, J.E. (2008). Capital Market Liberalization and Development. In: J.A. Ocampo, J.E. Stiglitz (Ed.) Capital Market Liberalization and Development (pp. 1-48). New York: Oxford Press.
 18. Ohlson, J. (1980). Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18(1), 109-131.
 19. Prusak, B. (2005). Budowa i ocena modeli prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. In: K. Kuciński, E. Mączyńska (series editors), Zagrożenie upadłością, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH: Tom XCIII. (pp. 102-123). Warsaw: Wydawnictwo SGH.
 20. Prusak, B. (2004). Ocena zagrożenia upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce w latach 1998-2002. In: D. Appenzeller (series editor), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu: vol. 49. (pp. 165-179). Poznań: Wydawnictwo AE in Poznań.
 21. Ramser, J.R., Foster, L.O. (1931). A Demonstration of Ration Analysis. Bulletin No. 40, Urbana, III.: University of Illinois, Bureau of Business Research.
 22. Rosendale, W.M. (1908). Credit Department Methods. Bankers' Magazine, 76(2), 183-194.
 23. Schumpeter, J. (1939). Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of Capitalist Process. vol. 2. New York and London: McGraw-Hill Book Co.
 24. Schwartz, A. (2005). A Normative Theory of Business Bankruptcy. In: Faculty Scholarship Series: Paper 303. (pp. 1199-1265). Yale University. Retrieved from http://digital-commons.law.yale.edu/fss_papers/303.
 25. Stein, R. (2005). Benchmarking Default Prediction Models: Pitfalls and Remedies in Model Validation. Retrieved from http://riskcalc.moodysrms.com/us/research.crm/Validation-Tech_Report_020305.pdf.
 26. Szymański, W. (2005). Globalizacja a proces kreacji i destrukcji przedsiębiorstw, [w:] Zagrożenie upadłością. In: K. Kuciński, E. Mączyńska (series editors), Zagrożenie upadłością, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH: Tom XCIII. (pp. 17-25). Warsaw: Wydawnictwo SGH.
 27. Act of February 28, 2003 - The Bankruptcy and Reorganization Law, Dz.U. 2003 No 60, poz 535
 28. Wędzki, D. (2005). Bankruptcy Logit Model for the Polish Economy. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, No 3, 49-70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu