BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wacławik Bogusław (Cracow University of Economics, Poland, PhD studen)
Tytuł
The Increasing Importance of Companies Using Financial Instruments from the Non-Financial Segment as a Contemporary Aspect of Managing Company Finances in Polish Conditions
Źródło
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2013, vol. 12, s. 267-279, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty pochodne, Obligacje korporacyjne, Instrumenty finansowe, Ryzyko finansowe, Toksyczne opcje walutowe
Derivatives, Corporate bonds, Financial instruments, Financial risk, Toxic currency options
Uwagi
summ.
Abstrakt
With the author's analysis of financial reporting, specialist market reports and other literature, it follows that over the last few years among Polish enterprises from the non-financial segment, we can observe a significant increase in people responsible for the finances using a broad spectrum of financial instruments to manage company finances. The aim of this article is to identify the main reasons for such a large increase of companies in the non-financial segment using these instruments, as well as to indicate and discuss the most important financial instruments used by business units. In addition, it aims at identifying the major problems being revealed related to using financial instruments in accounting, financial reporting and auditing. It elaborates also on the problem of so called "toxic currency options" of Polish exporters. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawski P. (2010). Modele wyceny bilansowej instrumentów finansowych w świetle ogólnej teorii rachunkowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 2. Clarke T., Chanlat J. (2009). European Corporate Governance: Readings and Perspectives, Routledge, London.
 3. Czekaj J., Dresler Z. (1996). Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Czekaj J. red. (2008). Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa.
 5. Dziawgo D., Zawadzki A. (2011). Finanse przedsiębiorstwa. Istota - narzędzia - zarządzanie, SKwP, Warszawa.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2010). Instrumenty pochodne w portfelach przedsiębiorstw niefinansowych. Raport z badania, GUS, Warszawa.
 7. Główny Urząd Statystyczny (2013). Zmiany strukturalne grup podmiotów..gospodarki..narodowej..w..rejestrze..REGON,.2012.r., GUS, Warszawa.
 8. Hull J. (1997). Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, Wydawnictwo WIG PRESS, Warszawa.
 9. Jajuga K., Jajuga T. (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Megginson W. L., Smatr S. B., Lucey B. M. (2008). Introduction to corporate finance, South-Western Cengage Learning EMEA, London.
 11. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2012). Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych, PAPR, Warszawa.
 12. Tirole J. (2006). The Theory of Corporate Finance, Princeton University Press, New Jersey.
 13. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r., nr 37, poz. 282 ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 ze zm).
 16. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 1995 r., nr 83, poz. 420 ze zm.).
 17. Wędzki D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 18. http://www.fitchpolska.com.pl/papiery_dluzne.htm (14.05.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-540X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu