BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabryelczyk Renata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Samoocena w badaniu dojrzałości procesowej organizacji : studium empiryczne
Self-assessment of Business Process Management Maturity : an Empirical Study
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 12, s. 66-78, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami, Zarządzanie procesami biznesowymi, Samoocena, Studium przypadku
Process management, Business Process Management (BPM), Self-esteem, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dojrzałość procesowa jest miarą zaawansowania organizacji w implementacji zarządzania procesowego oraz miarą doskonałości realizacji procesów. Pomiar dojrzałości prowadzi się zazwyczaj z wykorzystaniem referencyjnych modeli dojrzałości o charakterze deskryptywnym lub preskryptywnym, co dla wielu organizacji stanowi zbyt duże wyzwanie. Celem artykułu jest propozycja i empiryczna weryfikacja zastosowania samooceny do badania dojrzałości procesowej organizacji. Na podstawie samooceny dojrzałości dwóch spółek dokonano analizy dojrzałości obszarów procesowych wyróżnionych zgodnie z cyklem życia zarządzania procesami: strategii procesowej, dokumentacji, optymalizacji, implementacji, realizacji oraz controllingu procesów. Wnioski płynące z badania pozwoliły zweryfikować funkcje samooceny i korzyści z jej zastosowania w obszarze Business Process Management.(abstrakt oryginalny)

Business process management maturity is a measure of the advancement in the implementation of process management and the measure of its quality. The assessment of the maturity is usually carried out using the descriptive or prescriptive maturity models, which for many organizations, is a huge challenge. The main aim of this paper is the proposal and empirical verification of self-assessment of the business process management maturity. Based on the process management maturity self-assessment approach in two organizations, the analysis of the maturity was conducted in six process areas distinguished according to the Process Management Lifecycle: process strategy, documentation, optimization, implementation, execution, and process controlling. The conclusions of the research allowed the verification of the functions of self-assessment of the business process management maturity and the benefits of its application in the area of Business Process Management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitkowska, A., 2009, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja, Warszawa.
 2. Bitkowska, A., 2013, Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa
 3. Bitkowska, A., 2016, Ocena dojrzałości procesowej organizacji zgodnie z modelem CMMI, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 10, s.3-12
 4. Crosby, P.B., 1979, Quality is free: The art of making quality certain, New American Library, New York.
 5. Czernyszewicz, E., 2012, Samoocena jako element oceny skuteczności systemu zarządzania jakością i doskonalenia organizacji ukierunkowanej na wyniki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 264, s. 58-70.
 6. de Bruin, T., Rosemann, M., 2007, Using the Delphi technique to identify BPM capability areas, ACIS 2007 Proceedings, s. 643-653.
 7. Gabryelczyk, R., 2016, Does Grade Level Matter for the Assessment of Business Process Management Maturity?, Naśe gospodarstvo/Our Economy, Vol. 62, No. 2, s. 3-12.
 8. Grajewski, P., 2012, Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 9. Hammer, M., 2007, The process audit, Harvard Business Review, Vol. 85 No. 4, s. 111-123.
 10. Hernaus, T., 2012, Influence of strategic approach to BPM on financial and non-financial performance, Baltic Journal of Management, Vol. 7, No. 4, s. 376-396.
 11. Hillman, 1994, Making self-assessment successful, The TQM Magazine, Vol. 6, No. 3, s. 29-31.
 12. Johansson, B., Eckerstein, J., Malmros, J., 2011, Evaluating a Quantitative IT Maturity Self-Assessment Approach : Does it give a good way of the as-is state ?, Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG2016, s. 184-193.
 13. Jurczuk, A., 2013, Rola modelu CMMI w organizacjach procesocentrycznych, Przegląd Organizacji, Vol. 8, s. 25-30.
 14. Kania, K., 2013, Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 15. Kohlbacher, M., Gruenwald, S., Reijers, H.A., 2013, Business Process Management Journal The effects of process-ońented organizational design on firm performance, Business Process Management Journal, Vol. 19, No. 2, s. 245-262.
 16. Kwintowski, A., 2015, Samoocena jako narzędzie doskonalenia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 376, s. 346-356.
 17. Lockamy, A., McCormack, K., 2004, The development of a supply chain management process maturity model using the concepts of business process orientation, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 9, No. 4, s. 272-278.
 18. Macedo de Morais, R., Kazan, S., Ines Dallavalle de Padua, S., Lucirton Costa, A., 2014, An analysis ofBPM lifecycles: from a literature review to a framework proposal, Business Process Management Journal, Vol. 20, No. 3, s. 412-432.
 19. Margherita, A., 2014, Business process management system and activities: two integrative definitions to build an operational body of knowledge, Business Process Management Journal, Vol 20, No. 5, s. 642-662.
 20. 20 McCormack, K., Willems, J., van den Bergh, J., Deschoolmeester, D., Willaert, P., Stemberger, M.I., Skrinjar, R., Trkman, P., Ladeira, M.B., Valadares de Oliveira, M.P., Bosilj Vuksic, V., Vlahovic, N., 2009, A global investigation of key turning points in business process maturity, Business Process Management Journal, Vol. 15, No. 5, s. 792-815.
 21. Mettler, T., Rohner, P., 2009, Situational maturity models as instrumental artifacts for organizational design, Proceedings of the 4th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology - DESRIST '09, No. 22, s. 1-9.
 22. Nosowski, A., 2010, Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych, C.H.Beck, Warszawa.
 23. OMG, 2008, Business Process Maturity Model (BPMM) Version 1.0, Business Process Trends.
 24. Ravesteyn, P., Batenburg, R., 2010, Surveying the critical success factors of BPM-systems implementation, Business Process Management Journal, Vol. 16, No. 3, s. 492-507.
 25. Ritchie, L., Dale, B.G., 2000, Self-assessment using the business excellence model: A study of practice and process, International Journal of Production Economics, Vol. 66, s. 241-254.
 26. Róglinger, M., Póppelbufi, J., Becker, J., 2012, Maturity models in business process management, Business Process Management Journal, Vol. 18, No. 2, s. 328-346.
 27. Rohloff, M., 2011, Advances in business process management implementation based on a maturity assessment and best practice exchange, Information Systems and E-Business Management, Vol. 9, s. 383-403.
 28. Rosemann, M., de Bruin, T., 2005, Towards a Business Process Mangement Maturity Model, Proceedings of the Thirteenth European Conference on Information Systems ECIS 2005, s. 26-28.
 29. Rosemann, M., vom Brocke, J., 2010, The Six Core Elements of Business Process Management, w: Handbook on business process management, vom Brocke, J., Rosemann M. (red.), Springer, Heidelberg, s 105-122.
 30. Software Engineering Institute, 2010, CMMI for Development, Version 1.3, Carnegie Mellon University.
 31. Tarhan, A., Turetken, O., Reijers, H.A., 2016, Business process maturity models: A systematic literature review, Information and Software Technology, Vol. 75, s. 122-134.
 32. Van Looy, A., De Backer, M., Poels, G., 2011, Defining business process maturity. A journey towards excellence, Total Quality Management, Vol. 22, No. 11, s. 1119-1137.
 33. Warwood, S., Antony, J., 2003, A simple, semi-prescriptive self-assessment model for TQM., Quality Assurance, Vol. 10,.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu