BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panek Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Polaryzacja ekonomiczna w Polsce i w Unii Europejskiej
Źródło
ISiD Working Papers, 2016, nr 48, 84 s., rys., wykr., tab., bibliogr. 43 poz.
Zeszyty ISiD
Słowa kluczowe
Polaryzacja gospodarcza, Nierówności społeczne, Rozkład dochodów, Klasa średnia
Economic polarization, Social inequality, Income distribution, Middle class
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
prezentowanym opracowaniu skoncentrowano się na ocenie czy prowadzona po akcesji Polski do Unii Europejskiej polityka społeczna i gospodarcza doprowadziły do zmiany dysproporcji dochodowych gospodarstw domowych w skali całej Polski oraz na poziomie regionalnym (między województwami). Ponadto zbadano zmiany tych dysproporcji pomiędzy krajami Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Zmiany dysproporcji dochodowych gospodarstw domowych były analizowane poprzez ocenę zmiany stopnia polaryzacji ekonomicznej. Poprzez polaryzację ekonomiczną rozumiemy przy tym proces zmniejszania się liczebności jednostek należących do środkowej klasy dochodowej przy jednoczesnym wzroście udziału jednostek należących do klasy niskiej i wysokiej. Ponadto jako uzupełnienie oceny procesu polaryzacji poddano ocenie zmiany nierówności dochodowych. W opracowaniu dokonano analizy porównawczej zmian stopnia polaryzacji dochodowej oraz nierówności dochodowych gospodarstw domowych w latach 2000-2014 (zarówno przed akcesją jak i po akcesji Polski do Unii Europejskiej) w skali ogólnopolskiej. Ponadto przeprowadzono dla tego samego okresu ocenę zmian stopnia polaryzacji dochodowej i nierówności dochodowych gospodarstw domowych na poziomie regionalnym (między województwami). Wreszcie dokonano analizy zmian stopnia polaryzacji dochodowej i nierówności dochodowych gospodarstw domowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej po akcesji do niej Polski (lata 2006-2014). W analizie procesu polaryzacji zostały zastosowane indeksy polaryzacji, a zmian nierówności dochodowych współczynniki nierówności. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghevli B.B., Mehran F. (1981), Optimal Grouping of Income Distribution Data, "Journal of the American Statistical Association", 76, 22-26.
 2. Anderson G. (2004), Toward an Empirical Analysis of Polarization, "Journal of Econometrics", 122(1), 1-26.
 3. Banerjee A., Duflo E. (2008), What Is Middle Class about the Middle Classes around the World?, "Journal of Economic Perspectives", 22(2), 3-28.
 4. Cowell F. (1980), On the Structure of Additive Inequality Measures, "Review of Economic Studies", 47(3), 521-531.
 5. Davies J.B., Shorrocks A.F. (1989), Optimal Grouping of Income and Wealth Data, "Journal of Econometrics", 42, 97-108.
 6. Deaton A. (2000), The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to Development Policy, Johns Hopkins University Press (Published for the World Bank) Baltimore, MD.
 7. Duclos J-Y., Esteban J., Ray D. (2004), Polarization: Concepts, Measurement, Estimation. "Econometrica", 72(6), 1737-1772.
 8. Esteban J., Ray D. (1994), On the Measurement of Polarization, "Econometrica", 62(4), 819-852.
 9. Esteban J., Gardín C., Ray D. (2007), Extension of a Measure of Polarization, with an Application to the Income Distribution of Five OECD Countries, "Journal of Economic Inequality", 5(1), 1-19.
 10. GUS (2014), Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2013), Warszawa.
 11. GUS (2015), Budżety gospodarstw domowych w 2014 r., Warszawa.
 12. Handcock M.S. i Morris M. (1999), Relative Distribution Methods in the Social Sciences, Springer, New York.
 13. Horrigan H., Haugen S. (1988), The Declining Middle Class: a Sensitivity Analysis, "Monthly Labour Review",111, 3-13.
 14. Ibe O.C. (2009), Markov Processes for Stochastic Modeling, Amsterdam, Elsevier Academic Press.
 15. Jones M.C., Marron J.S., Sheather S.J. (1996), A Brief Survey of Bandwidth Selection for Density Estimation, "Journal of the American Statistical Association", 91(433), 401-407.
 16. Kakwani N.C. (1980), Income Inequality and Poverty. Methods of Estimation and Policy Applications, Oxford University Press, New York, Oxford, London.
 17. Keefer P., Knack S. (2002), Polarization, Politics and Property Rights: Links Between Inequality and Growth, "Public Choice", 111, 127-154.
 18. Kharas H., Gertz G. (2010), The New Global Middle Class: A Cross-Over from West to East, w: Cheng Li (red), China's Emerging Middle Class: Beyond Economic Transformation, Brookings Institution Press, Washington, DC.
 19. Kondor Y. (1971), An Old-New Measure of Income Inequality, "Econometrica", 39 (6), 1041-42.
 20. Kot S.M. (2000), Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 21. Kot S.M. (2008), Polaryzacja ekonomiczna. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Kulczycki P. (2005), Estymatory jądrowe w analizie systemowej, WNT, Warszawa.
 23. Kuttner B. (1983), The Declining Middle, "The Atlantic Monthly", 108(1), 60-72.
 24. Morris M., Bernhardt A.D., Handcock M.S. (1994), Economic Inequality: New Methods for New Trends. "American Sociological Review" 59(2), 205-219.
 25. Quah D.T. (1996), Convergence Empirics Across Economies with (some) Capital Mobility, "Journal of Economic Growth", 1(1), 95-124.
 26. Quah D.T. (1997), Empirics for Growth and Distribution: Stratification, Polarization, and Convergence Clubs," Journal of Economic Growth", 2(1), 27-59.
 27. Panek T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 28. Panek T. i Zwierzchowski J. (2013), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 29. Pen J. (1973), A Parade of Dwarfs (and a Few Giants), w: A.B. Atkinson (red.), Wealth, Income and Inequality, Penguin, Middlesex.
 30. Piętak Ł. (2015), Polaryzacja ekonomiczna w Hiszpanii w latach 1955-2013, "Ekonomista", 1, 114-128.
 31. Podgórska M., Śliwka P., Topolewski M., Wrzosek M. (2002), Łańcuchy Markowa w teorii i w zastosowaniach, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 32. Shorrocks A.F. (1976), Income Mobility and the Markov Assumption, "The Economic Journal", 86(343), 566-578.
 33. Shorrocks A.F. (1978), The Measurement of Mobility. "Econometrica", 46(5), 1013-1024.
 34. Rosenthal N. (1985), The Shrinking Middle Class: Myth or Reality? "Monthly Labour Review", 108(3), 3-19.
 35. Silverman B. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis (Monographs on Statistics and Applied Probability), Chapman and Hall, London.
 36. Schmidt A. (2000), Statistical Measurement of Income Polarization. A Cross-National Comparison, University of Cologne, Germany.
 37. Thurow L. (1984), The Disappearance of the Middle Class, "New York Times", 133, February 5, section 3(2).
 38. Wangi A., Tsuii K. (2000), Polarization Orderings and New Classes of Polarization Indices, "Journal of Public Economic Theory", 2, 349-363.
 39. Whitmore G.A., Findlay M.C. (red.) (1982), Stochastic Dominance, Lexington Books, Lexington, Massachusetts.
 40. Wolf P., Montaigne F., Gonzales G.R. (2010), Investing in Statistics, w: A.B. Atkinson, E. Marlier (red), Income and Living Conditions in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 37-56.
 41. Wolfson M.C. (1994), When Inequalities Diverge, "American Economic Review", 84, Papers and Proceedings, 353-358.
 42. Wolfson M.C. (1997), Divergent Inequalities: Theory and Empirical Results, "Review of Income and Wealth", 43(4), 401-421.
 43. Zhang X., Kanbur R. (2001), What Difference do Polarization Measures Make? An Application to China, "Journal of Development Studies", 37(3), 85-98.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu