BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziętek-Kwaśniewska Katarzyna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Tytuł
Motywy korzystania z kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa
Motives for Trade Credit Use by Micro-Enterprises
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 559-567, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Kredyt kupiecki, Źródła finansowania, Mikroprzedsiębiorstwo
Trade credit, Source of financing, Micro-enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja i ocena znaczenia czynników stanowiących o korzystaniu z kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa. Metodologia badania - W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu podejmującej kwestię motywów korzystania z kredytu kupieckiego przez przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono również wyniki własnych badań ankietowych zrealizowanych na próbie mikroprzedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Wynik - Przeprowadzone badanie własne potwierdza złożony charakter motywów korzystania z kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa. Czynnikami najsilniej wpływającymi na korzystanie z kredytu kupieckiego przez badanych były: możliwość lepszego zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, możliwość dokonywania zakupów pomimo tymczasowego braku środków pieniężnych oraz szybkość i łatwość pozyskania. Oryginalność/wartość - Autorka identyfikuje i ocenia znaczenie powodów korzystania z kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa. W polskiej literaturze przedmiotu dostrzega się niedostatek prac koncentrujących się na powyższym problemie.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is to identify and assess the importance of factors that determine the use of trade credit by micro-enterprises. Design/methodology/approach - The article reviews the literature regarding the motives for trade credit use by enterprises. The article also presents the results of the author's own survey conducted among microenterprises from the Lubelskie Province. Findings - The author's own survey confirms the complexity of motives underlying the use of trade credit by micro-enterprises. The most important factors influencing the use of trade credit by respondents were: the ability to better cash management, the ability to make purchases despite a temporary lack of cash, the speed and ease of obtaining trade credit. Originality/value - The author identifies and evaluates the motives for trade credit use by micro-enterprises. In the Polish literature there is a lack of works focusing on the above problem.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barometr płatności na świecie 2015 (2015). Bisnode D&B Polska. Pobrano z: http://www.bisnode.pl/blog/wp-content/ uploads/2015/05/Bisnode-Polska-Barometr-p%C5%82atno%C5%9Bci-na-%C5%9Bwiecie_Europa.pdf (20.03.2016).
 2. Białowolski P. (2016), Portfel należności polskich przedsiębiorstw. Styczeń 2016. Informacja sygnalna. Projekt badawczy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów. Pobrano z: http://krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty/2016/PORTFEL-NALEZNOSCI-POLSKICH-PRZEDSIEBIORSTW- STYCZEN-2016 (2.04.2016).
 3. Bień W. (2011). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
 4. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2014 r. (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 5. Chant E.M., Walker D.A. (1988). Small Business Demand for Trade Credit. Applied Economics, 20, 861-876.
 6. Ehrhardt M.C., Brigham E.F. (2008). Corporate Finance: A Focused Approach. Third Edition. Mason: South-Western Cengage Learning.
 7. Elliehausen G.E., Wolken J.D. (1993). The Demand for Trade Credit: An Investigation of Motives for Trade Credit Use by Small Business. Washington: Board of Governors of Federal Reserve System.
 8. Ferris J.S. (1981). A Transactions Theory of Trade Credit Use. The Quarterly Journal of Economic, 96 (2), 243-270.
 9. Huyghebaert N. (2006). On the Determinants and Dynamics of Trade Credit Use: Empirical Evidence from Business Start-ups. Journal of Business Finance & Accounting, 33 (1/2), 305-328.
 10. Kreczmańska-Gigol K. (2013). Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału. Warszawa: Difin.
 11. Kubiak J. (2005). Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 12. Lee Y.W., Stowe J.D. (1993). Product Risk, Asymmetric Information, and Trade Credit. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28 (2), 285-300.
 13. Long M.S., Malitz I.B., Ravid S.A. (1993). Trade Credit, Quality Guarantees, and Product Marketability. Financial Management, 22 (4), 117-127.
 14. Nadiri M.I. (1969). The Determinants of Trade Credit in the U.S. Total Manufacturing Sector. Econometrica, 37 (3), 408-423.
 15. Petersen M.A., Rajan R.G. (1997). Trade Credit: Theories and Evidence. The Review of Financial Studies, 10 (3), 661-691.
 16. Pike R., Cheng N. (2002). Trade Credit, Late Payment and Asymmetric Information. Working Paper, 02/09. Pobrano z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.5264&rep=rep1&type=pdf (15.03.2016).
 17. Raport BIG. Indeks zatorów płatniczych BIG. 29. edycja. Listopad 2015 (2015). BIG InfoMonitor SA. Pobrano z: https://www.big.pl/download/raporty/2015_11_raportbig.pdf (2.04.2016).
 18. Schwartz R.A. (1974). An Economic Model of Trade Credit. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 9 (4), 643-657.
 19. Summers B., Wilson N. (2002). An Empirical Investigation of Trade Credit Demand. International Journal of the Economics of Business, 9 (2), 257-270.
 20. Summers B., Wilson N. (2003). Trade Credit and Customer Relationship. Managerial and Decision Economics, 24, 439-455.
 21. Zawadzka D. (2009). Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-46
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu