BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnota Tadeusz (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie opcji walutowych w kontekście norm prawnych obowiązujących w okresie kryzysu finansowego
The use of Currency Options in the Context of Legal Norms in Force During the Financial Crisis
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 593-599, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Opcja walutowa, Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych, Normy prawne
Financial instruments, Currency options, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), Legal standards
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych w niniejszym artykule badań jest analiza istniejących norm prawnych w kontekście stosowania terminowych instrumentów walutowych. Hipoteza rozważań zawiera się w określeniu: stosowanie opcji walutowych przez instytucje finansowe przed kryzysem finansowym mogło narażać przedsiębiorstwo na nieograniczone ryzyko powstania straty. Rozważania prowadzone przez autora artykułu skupiają się na wskazaniu istoty instrumentów zabezpieczających oraz i zastosowaniu w praktyce, wobec przedsiębiorców. Wykazano istnienie norm prawnych, których zastosowanie mogło ograniczyć ryzyko strat przedsiębiorstw, umożliwiając poprawne rozumienie istoty stosowanych instrumentów terminowych w zawieranych umowach.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research in this article focuses on the analysis of existing legal norms in the context of the use of forward foreign exchange instruments. Hypothesis contains in a definition of currency options use by financial institutions in the period before the world financial crisis which could expose on the company and cause an unlimited risk of loss. Considerations conducted by the author of the article focuses on the identification of the essence of hedging instruments and its application on the market. An author pays attention on legal norms, which usage should reduce the risk of loss in a business, and should enable the correct understanding of the used instrument nature in terms of the concluded agreements.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamus R. (2009). Wybrane problemy prawne związane z umowami opcji walutowych. Jurysta, 1.
  2. Arystoteles (2011). Polityka. Tłum. L. Piotrowicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Biegański M., Janc A. (red.) (2001). Hedging i nowoczesne usługi finansowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  4. Gil Z. (2001). Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej. Kraków: Wydawnictwo AGH.
  5. Jajuga K. (2006). Giełdowe instrumenty pochodne. Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
  6. Jajuga K. (2007). Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Warszawa: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
  7. Jajuga K., Jajuga T. (1998). Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Kudła J. (2009). Instrumenty finansowe i ich zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
  9. Williams A.C., Smith M.L., Young P.C. (2002). Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  10. Włodyka S. (2006). Prawo umów handlowych. W: S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego. T. 5 (s. 109-114). Warszawa: C.H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-49
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu