BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Rafał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wykorzystanie innowacyjnych technologii RFID w handlu
Innovative RFID Technology Use in Trade
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 2, s. 183-194, rys., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji
Słowa kluczowe
Innowacje w handlu, Technologia RFID, Motywowanie pracowników
Innovations in trade, Radio Frequency Identification (RFID), Motivating employees
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem niniejszej pracy było więc wykazanie konieczności rozwoju placówek handlowych oraz wskazanie przykładów zastosowania technologii RFID, co w istotny sposób może wpłynąć na uzyskanie przewagi konkurencyjnej przedmiotowych firm. (fragment tekstu)

In this article author shows the need of permanent implementation of innovative solutions in the services area, therein trade. Research shows that inter alia in Poland in the nearest future, because of decreasing amount of professionally active people, there will be a need to implement the innovative technologies, that will be connected with better service of the clients and fastest access to the information. RFID technology gives such possibility. Author gives some examples of the use of the technology based on RFID, that will increase the trade companies function effectiveness, as well as bring bigger satisfaction of the clients. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność innowacyjna w latach 2004-2006 (2007), GUS Departament Przemysłu, Warszawa.
  2. Jasiński Z. (2001), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  3. OECD, Eurostat (2008), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie trzecie, MNiSW, Warszawa.
  4. Pierścionek Z. (1996), Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa.
  5. Pietrasiński Z. (1970), Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa.
  6. Rutkowski I. (2014), Kierunki rozwoju oraz zastosowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach handlowych, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Usług i Handlu w Poznaniu, ZN nr 28, Poznań.
  7. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWE, Warszawa.
  8. Sekuła Ż. (1991), Motywowanie ekonomiczne w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, nr 24.
  9. http://hadatap.pl/pl/nasza-oferta/9-nasza-oferta/19-4branza-odziezowa, dostęp 29.05.2016.
  10. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Historia-i-dzialanie-technologii-RFID-1985822.html, dostęp 29.05.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu