BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janoś-Kresło Mirosława (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dziećmi z niepełnosprawnością
Consumption Deficiency in Households with Children with Disabilities
Źródło
Ekonomia - Wroclaw Economic Review, 2017, tom 23, nr 1, s. 23-34, tab., rys., bibliogr. s. 34
Słowa kluczowe
Konsumpcja gospodarstw domowych, Osoby niepełnosprawne, Badania ankietowe, Opieka nad dzieckiem
Consumption in household, Disabled people, Questionnaire survey, Childcare
Uwagi
summ.; Klasyfikacja JEL: D12, D14
Abstrakt
Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych wyników badań empirycznych (jakościowych i ilościowych) przeprowadzonych na potrzeby projektu pt. "Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością", a dotyczących niedoborów konsumpcji w gospodarstwach domowych z dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnością. Pytanie brzmiało: w jakim obszarze potrzeb/towarów i usług gospodarstwo domowe odczuwa największe braki? W badaniu poproszono także respondentów o odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, bo to dochód jest czynnikiem warunkującym poziom zaspokajania potrzeb gospodarstwa i jego członków. Przedmiotem zainteresowania były także cele konsumpcyjne, na jakie została zaciągnięta pożyczka łub kredyt, oraz korzystanie z pomocy/wsparcia innych osób/instytucji. Powyższe rozważania zostały przedstawione na tle znaczenia przypisywanego konsumpcji. (fragment tekstu)

Not every household can afford, mainly due to limited financial resources, to meet their needs in a satisfactory manner. The aim of the article is to present selected findings of empirical research (qualitative study - FGI, IDI and quantitative study - CAPI and CAWI, requested by the respondent) carried out for the needs of the project Entrepreneurial and Consumer Behaviour of Families Caring for Children and Youth with Disabilities. The article presents the financial situation of households with achild/children with disabilities, the financial obligations and purposes of consumer credits and loans, the most acute shortages in the household, the allocation of additional income and the ways of coping with difficulties. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżety gospodarstw domowych z roku 2013 i 2014. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  2. Bylok F. (2013). Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, Katowice.
  3. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Słaby T., Witek J. (2013), Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Warszawa.
  4. Janoś-Kresło M. (2015). Postawy wobec konsumpcji kolaboratywnej rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, Konsumpcja i Rozwój" nr 4, s. 27-39, ibrkk.pl/f/konsumpcja_i_rozwoj_13. pdf.
  5. Janoś-Kresło M., Komorowska O., Skalska T. Słaby T. (2016), Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, Warszawa.
  6. Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (25 maja 2016), notatka informacyjna, Główny Urząd Statystyczny, Warszawka.
  7. Wartości i normy (sierpień 2013), Komunikat CBOS BS/111/2013, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4093
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu