BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogala Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Pomiar subiektywnej jakości życia na poziomie lokalnym - studium przypadku
Measuring the Subjective Quality of Life at the Local Level - a Case Study
Źródło
Ekonomia - Wroclaw Economic Review, 2017, tom 23, nr 1, s. 35-43, rys., bibliogr. s. 43
Słowa kluczowe
Jakość życia, Rozwój regionalny, Studium przypadku, Strategia rozwoju regionalnego
Quality of life, Regional development, Case study, Regional development strategy
Uwagi
summ.; Klasyfikacja JEL: H75, M10
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka podejścia wypracowanego podczas badania subiektywnej jakości życia mieszkańców dwunastu gmin województwa dolnośląskiego oraz prezentacja wybranych wyników uzyskanych podczas tego badania i na tej podstawie dostarczenie argumentów potwierdzających tezę, iż badania subiektywnej jakości życia mogą znaleźć praktycznie zastosowanie w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. Ze względu na swój charakter opracowanie może być uznane za studium przypadku. (fragment tekstu)

The paper concerns a project which was carried out in 2015. The main aim of the project was to develop a method, and then to measure the subjective quality of life of the inhabitants of 12 municipalities of the province of Lower Silesia. The questionnaires provided responses from 671 respondents who rated their satisfaction with life and the importance and satisfaction with various components of quality of life. On this basis the possibility of using measurement of subjective quality of life in the creation and evaluation of local and regional development programs was specified. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jakość życia w obszarze przygranicznym - wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju planowania regionalnego (2014), red. T. Borys. R. Knippschild, Wrocław.
  2. Jakość życia na poziomie lokalnym (2008). red. Borys T., Rogala P.. Warszawa.
  3. Czakon W. (2011). Zastosowanie studia przypadków w badaniach nauk o zarządzanie, [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Warszawa.
  4. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego 2020, (2014), Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 1 maja 2016.
  5. Kusterka-Jefmańska M. (2010), Wysoka jakość życia jako cel nadrzędny lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju, "Zarządzanie publiczne'' 14, nr 12.
  6. Papuć E. (2011), Jakość życia - definicje i sposoby jej ujmowania, "Current Problems of Psychiatry" 2.
  7. Riviezzo A., de Nisco A., Napolitano M.R. (2009), Importance-performance analysis as a tool in evaluating town centre management effectiveness, "International Journal of Retail & Distribution Management" 9, nr 37.
  8. Rogala P. (2013), Pomiar subiektywnej jakości życia jako przejaw dojrzałości w zarządzaniu jednostkami samorządu, [w:] red. W. Skrzypek, Dojrzałość w odniesieniu do klientów i sfery usług, Lublin.
  9. Rogala P. (2014), In the serach for the method of quality of life evaluation, [w:] Challenges of sustainable development, red. W. Bartniczak, Rogala P., Wroclaw.
  10. Turska W, Skowron A. (2009), Metodyka oceny jakości życia, "Farmacja Polska" 8, nr 65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4093
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu