BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Królak Aleksandra (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Ocena wybranych platform do e-Learningu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego
Accessibility and Universal Design Rules Implementation in Selected e-Learning Platforms
Źródło
Ekonomia - Wroclaw Economic Review, 2017, tom 23, nr 1, s. 45-58, tab., bibliogr. s. 58
Słowa kluczowe
Platformy edukacyjne, Zdalne nauczanie, Kształcenie niepełnosprawnych
Educational platforms, e-learning, Education for disabled people
Uwagi
summ.; Klasyfikacja JEL: I14, I21, I24
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki testów pięciu wybranych internetowych platform edukacyjnych pod względem ich zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego oraz dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności na podstawie realizacji wytycznych zawartych w rekomendacji ATAG 2.0. (fragment tekstu)

Popularity of using learning management systems (LMS) is increasing all over the world. The main function of such tools is to facilitate teaching and learning and enable distance education. It is therefore very important to adjust the e-learning platforms to the needs of students and teachers with disabilities. In this paper the rules of universal design for ICT are presented and World Wide Web Consortium (W3C) recommendations for designing web content are discussed. Five e-learning platforms were tested if they fulfill the requirements of abovementioned regulations: WIKAMP, Moodle, Sakai, Fronter and ItsLearning. The results of this analysis are presented and discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chen W. Sanderson N.Ch., Kessel S. (2013), The accessibility of learning management systems from teachers\' perspective, Proceedings of the 21st International Conference on Computers in Education, s. 437-442.
 2. Debevc M., Stjepanovic Z. Holzinger A. (2012), Development and evaluation of an e-learning course for deaf and hard of hearing based on the advanced Adapted Pedagogical Index method, "Interactive Learning Environments" 1, nr 22, s. 35-50.
 3. Główny Urząd Statystyczny (2011), Stan Zdrowia ludności Polski w 2009 r.. Warszawa, s. 69-75, stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ZO_stan_zdrowia_2009.pdf [dostęp: 14.07.2016].
 4. Habib L. et al. (2012), Dyslexic students in higher education and virtual learning environments: An exploratory study, "Journal of Computer Assisted Learning" 6, nr 28, s. 574-584.
 5. Kicińska B. (19.06.2000). Wykorzystanie komputera w nauczaniu, http://oswiata.org.pl/uploadpub/258. doc [dostęp: 14.07.2016].
 6. Laabidi M. et al. (2014), Learning technologies for people with disabilities, "Journal of King Saud University - "Computer and Information Sciences" 1, nr 26, suplement 29-45.
 7. National Disability Authority (2007), The 7 Principles. Centre for Excellence in Universal Design, http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/ [dostęp: 14.07.2016],
 8. Periśa M" Peraković D., Remenar V. (2011), Guidelines for developing e-learning system for visually impaired, Proceedings of International Conference on Universal Learning Design, s. 115-116.
 9. Sadzikowska L. (2006), Platforma Moodle - dydaktyka przyszłości, "Gazeta Uniwersytecka UŚ" 136, nr 6, http://gazeta.us.edu.pl/node/229681 [dostęp: 14.07.2016].
 10. Seale J" Cooper M. (2010), E-learning and accessibility: An exploration of the potential role of generic pedagogical tools, "Computers & Education" 4, nr 54, s. 1107-1116.
 11. Ulbricht V.R. et al. (2012), A tooI to facilitate including accessible content in Moodle to the person with visual impairment, "Procedia Computer Science" 14, s. 138-147.
 12. World Wide Web Consortium (2015), Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG) 2.0, https:// www.w3.org/TR ATAG20/ [dostęp: 14.07.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4093
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu