BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bitkowska Agnieszka (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Implementacja systemu zarządzania jakością w placówkach medycznych funkcjonujących w Polsce
The Implementation of a Quality Management System in Medical Facilities
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 11, s. 55-65, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Placówki służby zdrowia, Jakość usług medycznych, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, Systemy wspomagania zarządzania
Medical facilities, Quality of medical services, Integrated quality management systems, Management support systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacje sektora ochrony zdrowia coraz częściej poszukują skutecznych metod i narzędzi do wspomagania procesu zarządzania. Jedną z popularnych koncepcji wdrażanych w placówkach medycznych jest system zarządzania jakością umożliwiający kontrolę procesów leczenia, monitorowanie kosztów oraz efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Zaprezentowano także charakterystykę jakości usług opieki medycznej. W dalszej części wskazano na procedurę dotyczącą wdrożenia systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem podejścia procesowego w badanej placówce medycznej.(abstrakt oryginalny)

Organizations health sector are increasingly looking for effective methods and tools to support the management process. One popular concept implemented in medical facilities is a quality management system that allows control of the processes of treatment, monitoring costs and efficient use of resources. The aim of the article is to identify the implementation of quality management system carried out in a medical facility. It also presents the characteristics of the quality of health care services. It is pointed out the procedure for the implementation of the quality management system with regard to the process approach in the studied medical facility.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitkowska A. Weiss E., 2016, Podejście procesowe w placówkach służby zdrowia, [w:] Wielowymiarowość podejścia procesowego do zarządzania, Wyższa Szkoła Finansów i zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 2. Czerw A., Religioni U., Olejniczak D. 2012, Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych. Problemy Higieny Epidemiologicznej.
 3. Donabedian A., Evaluating the quality of medical care, "Milbank Memorial Fund Quarterly", vol. 44, no. 3.
 4. Frączkiewicz-Wronka A., 2009., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wydawnictwo ABC, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 5. Głowacka M., E. Mojs, 2012, Profesjonalne zarządzanie kadrami. ABC a Wolter Kluwer business, Warszawa.
 6. Garbacz K., Guziak D., 2012, Znaczenie jakości w usługach medycznych w zarządzaniu szpitalem, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego nr 28.
 7. Hamrol A., 2013, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa.
 8. Hamrol A., Mantura W., 2002, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 9. Karoń, S., 2015, Wykorzystanie wiedzy i zasobów relacyjnych w procesie osiągania przewagi konkurencyjnej przez zakłady opieki zdrowotnej, [w:] Kreowanie przedsiębiorczości. Perspektywa procesów i technologii informacyjnych pod red D. Jelonek, T. Turka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 10. Krok E. 2012, Efektywność w służbie zdrowia widziana przez pryzmat jakości, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowa nr 25.
 11. Kulik T.B., Latalski M. (red.) 2002, Zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu, Wydawnictwo Akademii Medycznej, Lublin.
 12. Lenartowicz H., 1998, Zarządzanie jakością w pielęgniarstwie-materiały dydaktyczne specjalizacji Organizacja i Zarządzanie, Warszawa.
 13. Lewandowski R. A., 2009, Perspektywy doskonalenia jakości w placówkach ochrony zdrowia, Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, Zeszyt 1-2, Tom III.
 14. Lisiecka-Biełanowicz M., 2016, Zarządzanie jakością relacji w organizacjach ochrony zdrowia, Difin, Warszawa.
 15. Lisiecka K., 2010, Pomiar procesów w organizacji ochrony zdrowia http://www2.mz.gov.pl/ wwwfiles/ma_struktura/docs/prezentacja11_04112010.pdf [10.09.2016].
 16. Nowatorska-Romaniak B. 2008, Marketing usług zdrowotnych. Koncepcja i zastosowanie, Wydawnictwo ABC, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 17. Olszak С. M., Batko K, 2013, Szpitalne systemy informatyczne w zarządzaniu procesowym organizacją medyczną. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 29.
 18. Olszak С. M., Batko K., The Use of Business Intelligence Systems in Healthcare Organizations in Polands, Preprints of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, s.997-1004, http://fedcsis.org/procedings/fedcsis2012/pliks/76.pdf [1 09 2016]
 19. Opolski К., Dykowska G., Móżdżanek M., 2005 Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Geneza jakości Zarys historyczny, CeDeWu, Warszawa.
 20. Trela A., 2014, Zarządzanie jakością w placówce medycznej, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu