BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciesielska Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Foreign Expansion of Polish Companies Listed on the WSE : in the Light of Empirical Research
Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw notowanych na GPW : w świetle badań empirycznych
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 11, s. 66-73, bibliogr. 19 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Ekspansja międzynarodowa, Korporacje międzynarodowe, Inwestycje zagraniczne
International expansion, International corporation, Foreign investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ekspansja zagraniczna jest kluczowym etapem w rozwoju przedsiębiorstwa. Według wielu badaczy przedsiębiorstwa z rynków wschodzących i gospodarek po okresie transformacji przechodzą przez proces internacjonalizacji zagranicznej w odmienny sposób. Przede wszystkim te firmy mają ograniczone zasoby i wchodzimy na rynek zagraniczny później. Oznacza to, że umiędzynarodowienie jest dla nich dużym wyzwaniem dla nich i bez odpowiedniej strategii nie będą one w stanie konkurować z istniejącymi firmami globalnymi. Celem artykułu jest diagnoza procesu internacjonalizacji polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu proces ten różni się od rozwoju tradycyjnych korporacji transnarodowych z krajów najbardziej rozwiniętych. Artykuł jest oparta na wnioskach z badań empirycznych przeprowadzonych w postaci 25 wywiadów indywidualnych pogłębionych (IDI) z przedstawicielami wybranych polskich firm, które mają bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Badania przeprowadzono w 2015 roku.(abstrakt oryginalny)

Foreign expansion is a key stage in the development of enterprise. According to many research companies from emerging markets and post transitional economies have gone global differently than transnational corporations from the most developed markets. It is caused by many reasons. First of all these companies have limited resources and are entering the foreign market later. It means that internationalization is a big challenge for them and without the proper strategy they will not be able to compete with existing global companies. The aim of the article is a diagnosis of the process of internationalization of Polish companies listed on the Stock Exchange in Warsaw as well as the attempt to answer the question if this process differs from the development of traditional transnational corporations from the most developed countries. Article is based on a conclusions of empirical studies conducted in the form of 25 individual in-depth interviews (IDI) with representatives of selected Polish companies that have foreign direct investments. The research was carried out in 2015.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bongalia, R., Goldstein, A., Mathews, J., 2007, Accelerated internationalization by emerging markets multinationals, Journal of World Business, 42(4).
 2. Buckley, P.J., Casson, M.C., 1976, The Future of the Multinational Enterprise, Homes & Meier: London.
 3. Cuervo-Cazzura A., Genc M., 2008, Transforming disadvantages into advantages: Developing-country MNEs in the least developed countries, Journal of International Business Studies, 39 (6) (2008).
 4. Duczkowska-Małysz, K., Duczkowska-Piasecka, M. Poniatowska-Jaksch,M., 2015,Nowewyzwania stojące przed przedsiębiorstwem- implikacje dla zarządzania. In: Poniatowska-Jasch M. (Ed), Nowe myślenie w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, OW Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 5. Dunning, J.H., 1980, Towards an eclectic theory of international production: some empirical tests. Journal of International Business Studies, 11 (1), pp. 9-31.
 6. Dunning, J., Lundam, S., 2008, Multinational Enterprises and the Global Economy, Second Edition, Edward Elgar.
 7. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2005, Motives and Modes of FDI, Firm Characteristics and Performance: Case Studies of Foreign Subsidiaries in Poland, Journal of Transitional Management, Vol. 10, No 3, 2005, pp. 55-87.
 8. Gorynia M., Nowak J., Trąpczyński J., Wolniak R., 2015, Does Outward FDI by Polish Multinationals Support Existing Theory? Findings from a Quantitative Study, Economics and Business Review, Vol. 1 (15), No. 4, 2015pp. 84-101.
 9. Jaworek, M., 2014, Methods of Evaluating FDI Effectiveness among Polish Companies. In: Foreign direct Investment by Polish Enterprises. Nicolaus Copernicus University Press, Toruń.
 10. Johanson J., Vahlne J-E., 2009, The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of Foreignness to Liability of Outsidership, Journal of International Business Studies, Vol. 40, No. 9 (Dec, 2009).
 11. Karaszewski, W., 2014, Foreign Direct Investment by Polish Companies - Scale and Structure In: Foreign direct Investment by Polish Enterprises. Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, pp. 21-45.
 12. Karaszewski, W., Jaworek, M., Kuzel, M., Szałucka, M., Szóstek, A., 2014, Foreign Direct Investment by Polish Companies, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 13. Luo, Y., Thung, R.L., 2007, International Expansion of Emerging Market Enterprises: ASpringboard Perspective, Journal of International Business Studies, Vol. 38, No. 4.
 14. Mathews J.A., 2006, Dragon multinationals: New players in 21st century globalization, Asia Pacific Journal of Management, March 2006, Volume 23, Issue 1.
 15. Radło, M-J., 2012, Emerging Multinationals and Outward FDI Development: Case of Poland, East European Economics, Volume 50, Issue 2, (March-April 2012), ME Sharpe.
 16. Radło, M-J. and Sass, M., 2012, Outward Foreign Direct Investments and Emerging Multination- als from Central and Eastern Europe: Case of Visegrad Countries, East European Economics, Volume 50, Issue 2, (March-April 2012), ME Sharpe.
 17. Rugman, A.M., 1979, International diversification and the multinational enterprise. Lexington (MA): Lexington Books.
 18. Vahlne, J., Johanson, J., 2013, The Uppsala model on evolution of the multinational business enterprise - from internalization to coordination of networks, International Marketing Review, Vol. 30 Iss: 3.
 19. Vernon R., 1966, International Investment and International Trade in the Product Cycle, The Quarterly Journal of Economics, 80 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu