BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majer Marcin (Politechnika Opolska), Biniasz Dominika (Politechnika Opolska)
Tytuł
Zwiększenie efektywności obliczeniowej przedsiębiorstw prognozujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, poprzez zastosowanie klastrów komputerowych
Computer Cluster Application for the Computing Effectiveness of the Enterprises that Predict the Increase in Pollutants Dispersion in the Atmosphere
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 2, s. 209-222, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji
Słowa kluczowe
Ochrona powietrza atmosferycznego, Zanieczyszczenie powietrza, Symulacje komputerowe
Protection of air, Air pollution, Computing simulation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Powszechnie stosowane są dwie metody modelowania procesów zachodzących w atmosferze: realizowane poprzez użycie modeli fizycznych oraz tworzenie modeli matematycznych. W każdym z tych przypadków punktem wyjścia jest szczegółowe zapoznanie się z charakterystyką warstwy granicznej atmosfery - stykającej się bezpośrednio z powierzchnią ziemi. Modele fizyczne polegają na symulacji procesów atmosferycznych w warunkach laboratoryjnych, natomiast modele matematyczne obejmują matematyczny opis procesów chemicznych i fizycznych opracowanych na podstawie zebranych eksperymentalnie danych pomiarowych. Bardzo ważną cechą systemu monitoringu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze, od strony programistycznej, jest sposób jego implementacji. Złożoność przeprowadzanych obliczeń wymusza stosowanie coraz bardziej wyszukanych metod pozwalających na minimalizację czasu ich wykonywania. W związku z powyższym istnieje realna możliwość wykorzystania mocy, jaką dysponują komputery klastrowe. Dodatkowym atutem zastosowania tego typu maszyn jest sposobność zrównoleglenia kodu programu, co pozwala na optymalne wykorzystanie architektury klastrów. (fragment tekstu)

This article contains information about modeling pollutants dispersion systems in the atmosphere. It also describes main types of pollutants, the emission points and the analysis of typical atmosphere pollutant dispersion models. It shows the way of using computer cluster systems in modeling the process and proper programming libraries for parallel computing. It also contains information about the possibilities of computational efficiency increase and computer cluster systems using profits for computational industries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chrościel St., Juda J. (1974), Ochrona powietrza atmosferycznego WNT, Warszawa.
  2. Lobachev O., Guthe M. (2013), Loogen R.:Estimating parallel performance, "Journal of Parallel and Distributed Computing", ISSN 07437315, Elsevier Science.
  3. Markiewicz M. (1994), Przegląd modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla terenów o skomplikowanej topografii, "Raport Politechniki Wrocławskiej", Wrocław.
  4. Markiewicz M. (1996), Przegląd modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Sanitarna, z. 27", Warszawa.
  5. Markiewicz M. (2004), Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, Warszawa.
  6. Ministerstwo Ochrony Środowiska (2003), Rozporządzenie Ministerstwa OS w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. 2003. Nr 1, poz. 12.
  7. Sadecki J. (2001), Algorytmy równoległe optymalizacji i badania ich efektywności; systemy równoległe z rozproszoną pamięcią, "Studia i monografie. Z.126", Politechnika Opolska, Opole.
  8. Yakubov S., Cankurt B., Abdel-Maksoud M. i in. (2013), Hybrid MPI/OpenMP parallelization of an Euler-Lagrange approach to cavitation modelling, "Computers and Fluids", ISSN 00457930, Elsevier Science.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu