BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolata Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Hadryjańska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wewnętrzne czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw branży piekarniczej
The Internal Factors Determining the Competiveness of the Baking Industry Companies
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 11, s. 74-84, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Piekarnictwo, Czynniki produkcji, Mierniki konkurencyjności
Bakery, Production factors, Measuring competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest przedstawienie wybranych czynników otoczenia wewnętrznego kształtujących konkurencyjność przedsiębiorstw branży piekarniczej. Materiał źródłowy do analizy stanowiły dane zebrane podczas badania przeprowadzonego w 2016 roku wśród 77 przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa branży piekarniczej wskazały, że spośród wewnętrznych czynników konkurencyjności najważniejszymi są czynniki w sferze produkcji. Bardzo ważnymi okazały się czynniki związane z zasobami kapitałowymi oraz rzeczowymi, a także czynniki w sferze sprzedaży i dystrybucji. Z kolei najmniej istotnymi czynnikami wewnętrznymi jest kapitał intelektualny oraz sposób zarządzania.(abstrakt oryginalny)

The aim of the publication is presenting some internal environmental factors affecting the competitiveness of baking industry enterprises. The source material for the analysis was the data collected during the survey conducted in 2016 among 77 companies. Enterprises of baking industry indicated that among the internal factors of competitiveness, production factors are the most important. Very important factors proved to be factors related to capital resources and physical resources, as well as factors in the area of sales and distribution. In turn, the least important internal factors is intellectual capital and management style.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Busbin, J.W, Johnson J.T., DeConinck J., 2008, The evolution of Sustainable Competitive Advantage: From Value Chain to Modular Outsource Networking, Competition Forum, dostęp: 14.05.2016.
 2. Hadryjańska, B., 2015, Ekologizacja procesu produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego, PTE oddział w Poznaniu, Poznań.
 3. Hamel, G., Prahalad, C.K., 1999, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 4. Huggins, R., 2008, Universities and knowledge-based venturing: finance, management and net networks in London, Entrepreneurship and Regional Development, Volume 20, Number 2
 5. Komarkova, L., Pirozek, P., Pudil, P., 2014, The Factors and Other Characteristics Influencing Competitiveness of Enterprises in Countries in the Post-Transition Phase of the Economy, Inzinerine Ekonomi-ka-Engineering Economics, 25(5). dostęp: 19.07.2016 http://dx.doi.Org/10.5755/j01.ee.25.5.3136.
 6. Orozco, R, Serpell, A., Molenaar, K., 2011, Competitiveness factors and indexes for construction companies: findings of Chile, Revista de la Construccion vol.10 no.1 Santiago, dostęp: 19.07.2016 http://dx-1doi-1org-1webofknowledge-2hh.han3.ue.poznan.pl/10.4067/S0718-915X2011000100009.
 7. Porter, M.E., 2000, The Current Competitiveness Index: Measuring Microeconomic Foundations of Prosperity Competitiveness, The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, Geneva.
 8. Saboniene, A., Masteikiene, R., Venckuviene, V., 2014, Exogenous factors of the textile-related low-tech industries competitiveness in Lithuania, Procedia - Social and Behavioral Sciences 156 (2014) dostęp: 22.07.2016 doi: 10.1016/j.sbspro.2014.11.192.
 9. Stonehouse, G., Snowdon, B., 2007, Competitive Advantage Revisited: Michael Porter on Strategy and Competitiveness, Journal of Management Inquiry 16.3, September dostęp: 14 05 2016 DOI: 10.1177/1056492607306333 http://jmi-1sagepub-1com-1webofknowledge-2hh.han3.ue.poznan. pl/content/16/3/256.full.pdf+html.
 10. Sujova, A., 2011, Competitive factors of enterprises and their level in wood processing enterprises sr., Aktualne Pohl'ady na konkurencieschopnost a podnikanie - nove vyzvy. dostęp: 30.07 2016
 11. Turok, I., 2004, Cities, regions and competitiveness. Regional Studies, Taylor and Francis Journals, 38/9.
 12. Wiatrak, A.P., 2006, Strategie konkurencji przedsiębiorstw, w: Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, Grzybowska B., (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 13. Włodarczyk, A., 2009, Postawy przedsiębiorców z przemysłu spożywczego wobec wyzwań konkurencji, Wieś Jutra 10/11/12(135/136/137).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu