BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Steinerowska-Streb Izabella (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Bernais Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Źródła pozyskiwania pracowników w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych
Recruitment Sources in Polish Family Enterprises
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 11, s. 85-97, bibliogr. 39 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Przedsiębiorstwo rodzinne, Rekrutacja pracowników
Labour market, Family-owned business, Employee recruitment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto się poznania źródeł rekrutacji przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących obecnie w polskiej gospodarce. Ponadto celem badania było rozpoznanie zależności występujących pomiędzy wielkością polskich przedsiębiorstw rodzinnych, a źródłami pozyskiwania pracowników przez te przedsiębiorstwa. Przyjęto hipotezę zgodnie z którą wybór źródeł rekrutacji w przedsiębiorstwach rodzinnych jest istotnie uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa. Weryfikację hipotezy oraz realizację przyjętych celów osiągnięto w oparciu o badanie pierwotne.(abstrakt oryginalny)

This article aims to identify sources of recruitment of currently operating polish family firms Additionally, presented research intended to explore correlations between the size of family firms and their recruitment sources. It was hypothesized that employee's recruitment techniques significantly depend on the family firm's size. In order to verify this hypothesis and to fulfill relevant aims of the study, the primary research was conducted.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Asiedu-Appiah F., Aduse-Poku O., Abeeku-Bamfo B. 2013, An Investigation into Recruitment and Selection Practices of Small and Medium Enterprises: Evidence from Ghana, Journal of Management and Business Studies, Vol. 2(3).
 2. Balling M., Bernet В., Gnan E., red. 2009, Financing SMEs in Europe, SUREF - The European Money and Finance Forum, Wiedeń.
 3. Barber A., Wesson M., Roberson Q., Taylor M. 1999, Atale of two job markets: Organizational size and its effects on hiring practices and job search behavior. Personnel Psychology, 52(4).
 4. Carrol M., Marchington M., Earnshaw J., Taylor S. 1999, Recruitment in small firms: processes, methods and problems, Employee Relations, Vol. 21(3).
 5. Compton R., Morrissey W., Nankervis, A. 2002, Effective recruitment and selection practices, Sydney, CCH Australia Limited.
 6. De Massis A , Kotlar J., Campopiano G., Cassia L. 2015, The impact of family involvment on SMEs' performance: theory and evidence, Journal of Small Business Management 53(4).
 7. Dolot A. 2014, Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość-Edukacja. Nr 10
 8. Fernandez, Roberto M. - Emilio Castilla - Paul Moore 2000: Social Capital at Work: Networks and Hiring at a Phone Center. American Journal of Sociology, no (105)5.
 9. Hong Z., Zhou Y. 2013, Can third party's collateral arrangements tackle the financing problem of small-medium enterprises?, China Finance Review International, Vol. 3 nr. 4.
 10. Kopnina H. 2005, Family Matters? Recruitment Methods and Cultural Boundaries in Singapore Chinese Small and Medium Enterprises, Asia Pacific Business Review, Vol. 11, No 4
 11. Kotlar J., De Massis A., Frattini F, Bianchi M., Fang H. 2013, Technology acquisition in family and non-family firms: A longtidinal Analysis of Spanish manufacturing firms, Journal of Product Innovation Management. 30(6).
 12. Kowalewska A. (red.) 2009, Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania. PARP. Warszawa.
 13. Król H., Ludwiczyński A. (red.) 2006, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
 14. Kwiatkowski M. (red.) 2008, Niedopasowanie: kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 15. Listawn T, red., 2010, Zarządzanie kadrami. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 16. Llach, J., Nordqvist M. 2010, Innovation in family and non-family businesses: A resource perspective. International Journal of Entrepreneurial Venturing, Vol. 2, No. 3, pp. 381-399.
 17. Łuczka T. 1997, Problem dyskryminacji kredytowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego w gospodarce rynkowej w świetle niemieckiej myśli ekonomicznej.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt 2.
 18. Lutz E., Schrami S., 2012, Family firms: should they hire an outside CFO? Journal of Business Strategy, Vol. 33, No. 1.
 19. Mandl I. 2008, Overview of Family Business Relevant Issues, Final Report, KMU Forschung Austria, Austrian Institute for SME Research, Vienna.
 20. Marjański A. 2012, Specyfika firm rodzinnych, w Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa.
 21. Memili E., Welsh H. B. 2012, Towards a theory of nonfamily employees' organizational identification and attachment in family firms, Journal of Technology Management. Vol. 7, No. 3.
 22. Nelson M. T. 2006, Notes. Word-of-mouth recruiting: why small businesses using this efficient practice should survive disparate impact challenges under title VII. University Of Pittsburgh Law Review, Vol. 68.
 23. Penc J. 2011: Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie: Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji, Oficyna Ekonomiczna Grupa WoltersKluwer, Warszawa.
 24. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, PWE, Warszawa
 25. Safin K., red., 2012, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 26. Sharama P., Sharama S. 2011, Drivers of Proactive Environmental Strategy in Family Firms. Business Ethics Quarterly, Vol. 21, Iss. 02.
 27. Simon C. J., J. T. Warner 1992, Matchmaker, Matchmaker: The Effect of Old Boy Networks on Job Match Quality, Earnings, and Tenure. Journal of Labor Economics, (10)3.
 28. Skowronek-Mielczarek A. 2005, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Vademecum Menedżera, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 29. Steinerowska-Streb I. 2016, Wybrane determinant rekrutacji zatrudniania pracowników w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3(794) marzec.
 30. Steinerowska-Streb I., Steiner A. 2014 An analysis of external finance availability on SMEs decision-making - A case study of the emerging market of Poland, Thunderbird International Business Review, Vol. 56, No 4.
 31. Stredwick, J., 2002, Zarządzanie pracownikami w małej firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 32. Sułkowski Ł. 2006, Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie rodzinnym, w: Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Katedry Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 33. Sułkowski Ł. 2012, Problemy zarządzana zasobami ludzkimi w małych firmach rodzinnych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (85).
 34. Sułkowski Ł., Marjański A. 2009, Firmy rodzinne jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa
 35. Szreder M., 2004, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWN, Warszawa.
 36. Tanova С., 2011, Job Search Methods used by Young Professionals and Recruitment Methods Used By Employers: What works. Artykuł zaporezentowany na konferencji "Employability of Graduates & Higher Education Management Systems" 22-23 wrzesień, Wiedeń, www.dehems-project.eu/static/uploaded/files/files/contributions/Cem_Tanova_DEHEMS_ Conference_Paper_Job_Search_Methods_Used_By_Young_Professionals_and_Recruitment_ methods Used_By Employers.pdf (dostęp na dzień 08.02.2016).
 37. Tanova С, Nadiri H., 2005, Recruitment and training policies and practices, the case of Turkey as an EU candidate, Journal of European Industrial Training, Vol. 29(9).
 38. Tardos-Jacob K, Pedersen J., 2011, Recruitment Channels and Strategies for Employing the Low-skilled Workers in Europe, Review of Sociology, no. 4.
 39. Van Hoye G., 2012, Recruitment Sources and Organizational Attraction: A Field Study of Belgian Nurses, European Journal of Work and Organizational Psychology, no. 21 (3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu