BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Marek (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Tytuł
Kluczowe determinanty dynamiki organizacji opartych na wiedzy
The Crucial Determinants of the Dynamics of the Organization Based on Knowledge
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 12, s. 3-13, rys., bibliogr. 41 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Organizacje oparte na wiedzy, Kapitał intelektualny, Model dynamiczny, Równowaga
Knowledge-based organisations, Intellectual capital, Dynamic model, Balance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamika organizacji nabiera znaczenia jako obszar badawczy kształtujący nowy opis organizacji przyszłości. W artykule przedstawiono kluczowe determinanty dynamiki, na bazie organizacji opartych na wiedzy, których związki procesowo-zespołowe uwypuklają współzależności z wiedzą i kapitałem intelektualnym. Uwzględniono także psychodynamiczne uwarunkowania zachowań zespołowych i ich wpływ na dynamiczną równowagę organizacji.(abstrakt oryginalny)

The dynamics of the organization is gaining importance as a research area shaping a new description of the organization of the future. The article presents the crucial determinants of the dynamics of the organization based on knowledge, whose process-team connections underline the interdependence between knowledge and intellectual capital. The article also presents the psychodynamic determinants of team behavior and their influence on the dynamic balance of the organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong S.J., Cools E., Sadler-Smith E., 2012, Role of Cognitive Styles in Business and Management: Reviewing 40 Years of Research, International Journal of Management Reviews, vol. 14, s. 238-262.
 2. Brzeziński M., 2009, Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Brzeziński M., 2010, Psychospołeczny obraz organizacji, Przegląd Organizacji, nr 3, s. 13-16.
 4. Brzeziński M., 2014, O organizacjach przyszłości raz jeszcze, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 1, s. 44-48.
 5. Brzeziński M., 2015a, Refleksje o zarządzaniu wiedzą i niewiedzą, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr1,s. 3&41.
 6. Brzeziński M., 2015b, Dylematy nowych metod zarządzania, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7, s. 3-9.
 7. Brzeziński M., 2016a, Integracja nauki i praktyki zarządzania, Przegląd Organizacji, nr4, s. 19-23; publikacja w ramach IV Kongresu Nauk o Zarządzaniu, 31.03-1.04, Warszawa 2016.
 8. Brzeziński M., 2016b, Dynamiczna równowaga kapitału intelektualnego, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2, s. 80-86.
 9. Burrell G., 1997, Pandemonium: Towards a Retro-organization Theory, Sage, London.
 10. Czekaj J., 2013, Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, WNT, Warszawa.
 11. Ćwiklicki M., 2011, Ewolucja metod organizatorskich, Monografie nr 203, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 12. Davenport Т., 2007, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Edvinsson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 14. Fazlagić J., 2014, Innowacyjne zarządzanie wiedzą, Difin, Warszawa.
 15. Goleman D., 1997, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań
 16. Goleman D., Boyatzis R., McKee A., 2002, Naturalne przywództwo. Odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej, Wydawnictwo Biznesowe, Warszawa.
 17. Grudzewski W.M., 2014, Jak wykreowano program badawczy "Przedsiębiorstwo przyszłości"?, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 1, s. 87-91.
 18. Hatch M., CunlifeA.L, 2006, Organization Theory: Modem, Symbolic and Postmodern Perspectives, Oxford University Press, Oxford, New York.
 19. Hejduk I.К., Herman A. (red), 2013, Dla przyszłości, Difin, Warszawa.
 20. Horn K.P., Brick R., 2006, Invisible Dynamics Systemie Constellations in Organizations and in Business, Carl Auer-Systeme Verlag, Heidelberg.
 21. Jashapara A., 2014, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 22. Jemielniak D., 2008, Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 23. Jemielniak D., Koźmiński AK. (red), 2012, Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer, Warszawa
 24. Koźmiński A.K., Obłój K., 1989, Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 25. Lachiewicz S., Nogalski B. (red), 2010, Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 26. Lewin A.J., Volberda H.W., 2005, The Future of Organization Studies-Beyond the Selection-Adaptation Debate, w: Tsoukas H., Knudsen Ch. (ed ), The Oxford Handbook of Organization Theory, Oxford University Press, Oxford.
 27. Lichtarski J., 2015, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 28. 28 Mikuła В., 2006, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków
 29. 29 Morgan G., 1997, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Nonaka Т., Takeuchi H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 31. Perechuda K. (red), 2013, Teatr organizacji. Scenariusze komunikowania wiedzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 32. Platonoff A.L., 2009, Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 33. Rokita J., 2009, Dynamika zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 34. Rutka R., Wróbel P. (red), 2012, Organizacja zachowań zespołowych, PWE, Warszawa
 35. Sopińska A., 2010, Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 36. Stabryła A. (red), 2015, Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 37. Stacey R.D., Griffin R., 2005, Complexity and the Experience of Leading Organizations, Routledge, London, New York.
 38. Stam J.J., 2010, Ustawienia systemowe w biznesie i organizacjach, Wydawnictwa Biznesowe, Warszawa.
 39. Stapley L.R., 2013, Ukryta dynamika, Wolters Kluwer, Warszawa.
 40. Sudoł S., 2012, Nauki o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 41. Zimniewicz K., 2014, Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu