BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbicki Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Proces zarządzania bezpieczeństwem informacji w warunkach kryzysu
The Process of Information Security Management in the Crisis Conditions
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 12, s. 22-32, bibliogr. 23 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Informacja, Bezpieczeństwo informacji, Zarządzanie wiedzą
Information, Information security, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem analizy jest proces zarządzania bezpieczeństwem informacji w warunkach kryzysu. Konstrukcja składa się z wprowadzenia, trzech zagadnień problematycznych oraz podsumowania. Początkowo autor zdefiniował pojęcie bezpieczeństwa informacji. Następnie omówił znaczenie roli i wiedzy w zarządzaniu organizacją odnosząc się do literatury zagranicznej W dalszym etapie przeanalizował procesy składające się na zarządzanie przez organizację bezpieczeństwem informacji w warunkach kryzysu. Na końcu zaś dokonał ekspozycji wyciągniętych wniosków.(abstrakt oryginalny)

The aim of the analysis is the management process of information security in the conditions of crisis. The construction consists of an introduction, three problematic issues and summary. Initially, the author defined the concept of information security. Then he presented the importance of the role and knowledge in the management of the organization, referring to foreign literature. In a further step he has analyzed the processes for the management of the organization information security in conditions of crisis. At the end of the exposure he has made conclusions drawn.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazerman M.H., Watkins M.D., 2006, Zagrożenia do przewidzenia. Jak wykrywać oznaki kryzysów w firmie i gospodarce, Wyd. Helion, Gliwice.
 2. Cabała P., 2012, Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, Kraków.
 3. Ciekanowski Z., Krysiński S., 2014, Zarządzanie kryzysowe w Polsce w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych jako sposób umacniania bezpieczeństwa państwa, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław.
 4. Crandall W. R., Parnell J.A., 2013, Crisis Management: Leading in the New Strategy Landscape, SAGE Publications, Washington.
 5. Drucker P., 2006, The Practice of Management, Harper Business, New York
 6. Gierszewska G., Romanowska M., 2002, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Gołaszewski J. ,2002, Informatyka w zarysie, Wyd. UWM, Olsztyn.
 8. Kisielnicki J., 2004, Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 9. Klimkowski C., 2002, Znaczenie założeń behawioralnych w ekonomii, Ekonomista nr 6, Wyd. Key Text, Warszawa, s. 846.
 10. Malara Z., 2009, Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, w: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2-3, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UG, Sopot, s. 809-821
 11. Mikuła B., 2001, W kierunku organizacji inteligentnych - elementy nowoczesnego zarządzania, Wyd. Antykwa, Kraków.
 12. Nonaka I., H. Takeuchi H., 2000, Kreowanie wiedzą w organizacji, Wyd. Poltext Warszawa.
 13. Pipkin D.L., 2002, Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa, Wyd Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 14. Ritzer G., Dean P., 2015, Globalization: A Basic Text, 2ndedition, Oxford University Press, Oxford.
 15. Romanowska M., 2009, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Skrzypek E., 2007, Rola wiedzy we współczesnym zarządzaniu, w: Sitko-Lutek A.(red.), Polskie Firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wyd. PWN, Warszawa, s 92-93.
 17. Smith D., Elliott D., 2006, Key Readings in Cnsis Management: Systems and Structures for Prevention and Recovery, Publisher: Routledge, Indiana.
 18. Sutton R., Pfeffer J., 2006 , Hard Facts, Dangerous Half-Truths And Total Nonsense: Profiting From Evidence-Based Management, Harvard Business Review Press, Boston.
 19. Sydanmaanlakka P., 2002, An Intelligent Organization: Integrating Performance, Competence and Knowledge Management, Oxford University Press, Oxford.
 20. Wierzbicki S., 2016, Rola globalizacji we współczesnym świecie. Polityka. Ekonomia. Bezpieczeństwo. Społeczeństwo. Kultura, Wyd SOPHIA, Katowice.
 21. Wyrębek H., 2014, Motywowanie pracowników w procesie zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym w przedsiębiorstwie - aspekt teoretyczny, w: Kardas J. S., E. Bombiak E. (red), Funkcja motywowania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wyd. UP-H, Siedlce, s. 100.
 22. Zelek A., 2003, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Wyd. ORGMASZ, Warszawa.
 23. Żur A., 2005 , Komunikacja w organizacji opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 671, s. 152.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu