BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roman Michał (Warsaw University of Life Sciences), Roman Kamil, Krzysztof (Institute of Technology and Life Sciences in Warsaw)
Tytuł
Factors Determining the Location of Agritourism Farms Using AHP
Czynniki determinujące lokalizację gospodarstw agroturystycznych z wykorzystaniem metody AHP
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 12, s. 42-49, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Turystyka wiejska, Analityczny proces hierarchiczny
Agrotourism, Rural tourism, Analytic Hierarchy Process (AHP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zaprezentowanie metody hierarchicznego wyboru (AHP), dzięki której zweryfikowano czynniki determinujące lokalizację potencjalnych gospodarstw agroturystycznych. Metoda ta posiada aspekt uniwersalny, dlatego też, wyniki można analizować bez względu na dziedzinę rozpatrywanych kryteriów. Głównym czynnikiem w metodzie AHP był algorytm matematyczny, który posłużył do stworzenia programu komputerowego, pozwalając na analizę kryteriów, wykorzystując warunki wyjściowe i założenia. Metoda ta powstała pod koniec lat 70. i nadal jest powszechnie wykorzystywana Uzyskane wyniki uzyskane mogą posiadać praktyczne zastosowanie. W artykule zaprezentowano przykład, który rozwiązany został za pomocą metody AHP, wykorzystując specjalistyczny program komputerowy "AHP Metoda". Analiza miała na celu określenie hierarchii czynników, które mogą mieć znaczenie podczas zakładania gospodarstwa agroturystycznego, w tym: pomysł, źródła finansowania, walory przyrodnicze, gęstość zaludnienia, ukształtowanie terenu, powierzchnia obszarów chronionych, infrastruktura. Z przeprowadzonych analiz wynika, że największy wpływ na podjęcie decyzji przy zakładaniu gospodarstwa agroturystycznego miał pomysł oraz źródła finansowania.(abstrakt oryginalny)

The research examines a practical approach to hierarchy selection using the Analytic Hierarchy Process (AHP). The research was applied to verify the factors that determined the location of potential agritouhsm farms. This method is universal, therefore factors can be analysed in various fields of criteria. An AHP mathematical algorithm was used to create a computer programme. It required as inputs the underlying conditions and main assumptions to calculate the results of the study. The factors calculated included: idea, source of funding, environmental assets, population density, landform, area of protected areas and infrastructure. The results of the analysis were used to identify the factors that most influence the decision to set up an agritourism farm. The idea and sources of funding were the leading factors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus W., red. 2008, The Analytic Hierarchy & Network Processes, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 2. Adamus W., Lasak P., 2010, Zastosowanie metody AHP do wyboru umiejscowienia nadzoru nad rynkiem finansowym, Bank i Kredyt, No. 41, pp. 73-100.
 3. Arbel A., Orgier Y. E., 1990, An Application of the AHP to Bank Strategie Planning, European Journal of Operational Research, No. 48. pp. 27-37.
 4. Dane GUS według stanu w dniu 31.12.2014.
 5. Downarowicz O., 2000, Zastosowanie metody AHP do oceny i sterowania poziomem bezpieczeństwa złożonego obiektu technicznego, Wybrane metody ergonommii i nauki o eksploatacji. Red. naukowy O. Downarowicz. Gdańsk: P Gdań. Wydz. Zarz. i Ekon. Zakł. Erg. i Ekspl. Syst. Tech., pp. 7-42.
 6. Fakhimzadeh H., 2014, Feasibility study of agritourism in south Khorasan province by using analytical hierarchy process model AHP, Indian Journal of Scientific Research, nr 7 (1), pp. 959-961
 7. Kołoszko-Chomentowska Z., 2011, Gospodarstwa ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa (na przykładzie województwa podlaskiego), Ekonomia i Środowisko, No. 1 (39), pp. 134-142.
 8. McGehee N. G, 2007, An agritourism systems model: a Weberian perspective, Journal of Sustainable Tourism, No. 15, pp. 111.
 9. Miller G. A., 1956., The Magic Number Seven Plus or Minus Two Some Limits on our Capacity for Processing Information, Psychological Review, Vol 63, no 2, pp. 343-352.
 10. Przybyło W., Krężołek S., 2010, Zastosowanie AHP w inżynierii mostów, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 11. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. GUS, Warszawa 2014, pp. 118.
 12. Roman M., Roszkowska-Mądra B. 2015, Economic conditions of agritourism development-regional focus, Roczniki Naukowe "SERiA", Tom XVII, zeszyt 3, pp. 332-333.
 13. Roman M., 2015, Agritourism farm owners' competence in running their economic activities, Polish Journal of Management Studies, vol. 11, No. 1, pp. 136-137.
 14. Rycąbel С., 2001, Metoda wyboru rodzaju piętrzenia wody dla celów energetyki rolniczej. Inżynieria Rolnicza, No. 8, pp. 349-360.
 15. Saaty R. W., 2003, Decision-making with the AHP: Why is the principal eigenvector necessary, European Journal of Operational Research, No. 145, pp. 85-91.
 16. Saaty T. L., 2001, Decision Making for Leaders. The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World, RWS Publications, Pittsburgh, pp. 8.
 17. Saaty T. L., 1990, How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process, European Journal of Operational Research, No. 48, pp. 9-26
 18. Saaty T. L, Ozdemir M., 2003, Why the magic number seven plus or minus two, Mathematical and Computer Modelling, nr 38, pp. 233-244.
 19. Saaty R. W., 1987, The Analytic Hierarchy Process - What it is and how it is used, Math Modelling vol. 9, No. 3-5, pp. 161-176.
 20. Sharpley R., Sharpley J., 1997, Rural tourism: An introduction. Thomson Business Press, London.
 21. Tomczonek Z., 2013, Rolnictwo województwa podlaskiego po integracji z Unią Europejską, Journal of Agribusiness and Rural Development, No. 2 (28), pp. 235-242.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu