BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakonnik Łukasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zmiany w odbiorze płatności zbliżeniowych w Polsce na podstawie badań młodzieży akademickiej
Changes in Perception of Contactless Payment in Poland Based on Surveys of Academic Youth
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 2, s. 241-251, bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji
Słowa kluczowe
Elektroniczne płatności, Płatności mobilne, Młodzież
Electronic payments, Mobile payments, Youth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zmian w postrzeganiu poszczególnych zalet i wad płatności zbliżeniowych przez określoną grupę użytkowników. Za bardzo interesujące dla podmiotów wprowadzających rozwiązanie (generalnie banków) uznano osoby młode, odpowiednio wykształcone, rozpoczynające swoje praktyczne doświadczenia z bankowością (z tego punktu widzenia interesująca wydaje się grupa studentów). Analizie zostanie poddana dodatkowo sama ogólna znajomość metody wśród badanych (jako element poniekąd determinujący możliwość odpowiedniego dostrzegania wad i zalet). Powyższa analiza zostanie dokonana z perspektywy dwóch punktów w czasie - pierwszym punktem był koniec roku 2011, a drugim początek roku 2016. (fragment tekstu)

In the presented article the author summarizes the changes that have occurred in the perception of contactless payments in Poland. These changes are presented over the last 5 years. Studies have shown that contactless payments have become an acceptable and well-known method of payment. Unfortunately, there are still unsolved problems related to the gaps in security in the case of the analyzed solution. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaś J. (2014), Płatności zbliżeniowe i perspektywy ich rozwoju, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, nr 186, cz. 1.
 2. Boczoń W. (2012), Polacy najlepsi w Europie. Kochamy karty zbliżeniowe, [online] http://www.bankier.pl/wiadomosc/Polacy-najlepsi-w-Europie-Kochamy-karty-zblizeniowe-2532285.html, dostęp: 23 marca 2016.
 3. Harasim J. (2015), Zwyczaje płatnicze konsumentów a możliwości ograniczenia obrotu gotówkowego w Polsce, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, nr 2 (938),
 4. Koźliński T. (2013), Zwyczaje płatnicze Polaków, [online] http://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf, dostęp: 23 marca 2016.
 5. Kunkowski J. (2013), Rozwój płatności zbliżeniowych w Polsce i na świecie, "Copernican Journal of Finance & Accounting", Volume 2, Issue 1.
 6. MasterCard (2015), The New world of retail 05/2015, [online] http://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2015/05/INNOV_025_White_Paper_Mastercard_4b.pdf, dostęp: 23 marca 2016.
 7. Narodowy Bank Polski, NBP (2016), Informacje o kartach płatniczych III kwartał 2015 r., [online] http://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_03_2015.pdf, dostęp: 23 marca 2016.
 8. Polasik M. (2012), Cykl raportów Płatności zbliżeniowe w Polsce. Raport badawczy (2009-2012), [online] http://www.polasik-research.pl/?page_id=7, dostęp: 23 marca 2016.
 9. Rada ds. Systemu Płatniczego, RdSP (2013), Rekomendacja w zakresie bezpieczeństwa kart zbliżeniowych, 30 września 2013, [online] https://www.nbp.pl/systemplatniczy/ rada/20130930_rsp_rekomendacje.pdf, dostęp: 23 marca 2016.
 10. Sadrak M. (2011), Karty zbliżeniowe w co czwartym portfelu, [online] http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarzenia/karty-zblizeniowe-w-co-czwartym-portfelu,20960,1, dostęp: 23 marca 2016.
 11. Samcik M. (2016), Blog finasowy, [online] http://samcik.blox.pl, dostęp: 23 marca 2016.
 12. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, KNF (2013), Analiza poziomu bezpieczeństwa kart zbliżeniowych z punktu widzenia ich posiadaczy, 24 czerwca 2013 r., [online] https://www.knf.gov.pl/Images/14_06_2013_karty zblizeniowe_tcm75-34934.pdf, dostęp: 23 marca 2016.
 13. VISA (2012), Raport VISA marzec 2012, [online] http://www.visa.pl/DeliverPDF.aspx?page- Id=321, dostęp: 19 luty 2015.
 14. Zakonnik Ł. (2012), Analiza obaw związanych z płatnościami zbliżeniowymi w Polsce na podstawie badan młodzieży akademickiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 702. Ekonomiczne problemy usług, nr 87, Gospodarka elektroniczna wyzwania rozwojowe, t. I.
 15. Zakonnik Ł. (2013), Contactless payments in Poland. The survey of students in the region of Lódz, Pragmata Tes Oikonomias VII.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu