BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malara Zbigniew (Politechnika Wrocławska), Miśko Rafał (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Małe i średnie przedsiębiorstwa branży usług edukacyjnych : wyniki badań empirycznych
Small and Medium-Sized Enterprises in the Educational Services Area : Results of the Empirical Research
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 12, s. 50-56, tab., bibliogr. 13 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rynek usług edukacyjnych, Badania empiryczne, Wyniki badań
Small business, Education services market, Empirical researches, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była identyfikacja kluczowych czynników wzrostu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw branży usług edukacyjnych ponadto, ustalenie hierarchii zidentyfikowanych czynników. W związku z tym, przeprowadzono badania ankietowe. Do opracowania wyników posłużono się procedurą analizy czynnikowej. Ustalono, że najważniejszym czynnikiem wzrostu i rozwoju badanych przedsiębiorstw jest pozytywny wizerunek.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to identify the key factors of growth and development of small and medium enterprises in education sector. In addition, prioritization of identified factors. Therefore, survey was conducted, then the factor analysis was used. Research showed that the positive image is the most important factor.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bedyńska S., Cypryańska M., 2013, Statystyczny Drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa, s. 250-275.
 2. Fang DP, Xie R, Huang X. Y, Li H., 2004, Factor analysis-based studies on construction workplace safety management in China, International Journal of Project Management, no. 22, pp. 45-46.
 3. Glancey K., 1998, Determinants of growth and profability in small entrepreneurial Firms, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 4, Iss. 1, p. 18.
 4. Lisowska R., 2013, Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Matejun M., 2015, Absorbcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 6. Siuta-Tokarska В., 2015, Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP z kapitałem krajowym i udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Analiza i ocena wyników badań, Difin, Warszawa.
 7. Pierścionek Z., 1996, Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Skowronek-Mielczarek A., 2013, Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 9. Sudoł S., 2009, O ogólnej charakterystyce nauk o zarządzaniu, w: Haffer M., Karaszewski W. (red), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 47.
 10. Suszyński C., 2007, Restrukturyzacja a wzrost i rozwój przedsiębiorstw, w: Lachiewicz S. (red), Zarządzanie rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 11. Stabryła A., 1995, Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 12. The Global Entrepreneurship Monitor, Londyn, 2015, http://www.gemconsortium.org
 13. Zuber R., 2008, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa,.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu