BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzelska Dominika (Uniwersytet Warszawski, doktorantka)
Tytuł
Kanały i kierunki komunikacji w relacjach pomiędzy konsultantkami a kierownictwem : studium przypadku firmy MLM
Channels and Directions of Communication Between Consultants and Management in a Multi-Level Marketing Company
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 12, s. 57-65, bibliogr. 20 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Kanały informacyjne, Marketing wielopoziomowy, Sprzedaż bezpośrednia, Studium przypadku
Communication in organisation, Communication channels, Multilevel marketing, Direct sales, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi studium przypadku firmy kosmetycznej działającej wedle modelu marketingu wielopoziomowego. Jedynymi dystrybutorami jej produktów są formalnie niezależne, nie zatrudnione w firmie konsultantki, sprzedające towary klientkom. Konsultantki stanowią kluczowy zasób organizacji i w dużej mierze od efektywnej komunikacji kierownictwa z nimi zależy realizacja celów biznesowych przedsiębiorstwa. Jednocześnie, takie aspekty jak luźny związek sprzedawczyń z firmą, i rozproszenie terytorialne, stawiają pewne ograniczenia w zakresie przebiegu procesów komunikacji. Celem artykułu jest dokonanie opisu formalnych i nieformalnych kanałów oraz kierunków komunikacji pomiędzy konsultantkami a kierownictwem organizacji.(abstrakt oryginalny)

The article is based on a case study of a multi-level marketing cosmetic company. The only distributors of its products are independent consultants, not formally employed by the company. Their activity is dedicated to selling the products directly to the clients. The consultants are a key asset of the organization and the communication between them and the management influences the accomplishment of company's goals. At the same time, such aspects as the sellers' formal independence and territorial disintegration, can limit the communication processes. The aim of the article is to describe formal and informal channels as well as the directions of communication between the mananement and the nsultants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M., 2011, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 2. Babbie, E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Berke, D.L., 2003, Coming Home Again. The Challenges and Rewards of Home-based Self-employment, Journal of Family Issues no 4., s. 513-546.
 4. Biggart, N., 1990, Charismatic Capitalism: Direct Selling Organizations in America, University of Chicago Press, Chicago.
 5. Chomczyński, P., 2006, Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta, Przegląd Socjologii Jakościowej, nr 11(1), s. 68-87.
 6. Doktór, K., 1964, Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego "Cegielski", Książka i Wiedza, Warszawa.
 7. Hartley, P., 2002, Komunikacja w grupie, Zysk i S-ka, Poznań.
 8. Katz D., Kahn, R., 1979, Społeczna psychologia organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kitay, J., Callus, R.,1998, The Role and Challenge of Case Study Design in Industrial Relations Research, w: Whitfield K., Strauss G. (red), Researching the World of Work: Strategies and Methods in Studying Industrial Relations, Ithaca, ILR/Cornell University Press.
 10. Koehn, D., 2001, Ethical issues connected with Multi-Level Marketing schemes, Journal of business ethics, no 29, s. 153-160.
 11. Kotler, P., 2005, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 12. Krzyworzeka, P., 2011, Sprzedawcy bezpośredni jako przedsiębiorcy transnarodowi - przypadki Amway i Mary Kay Cosmetics, Problemy Zarządzania, nr 9 (2), s. 154-171.
 13. Nęcki, Z., 2000, Komunikacja międzyludzka, Antykwa, Warszawa.
 14. Pratt, M.G., Barnett, C.K., 1997, Emotions and Unlearning in Amway Recruiting Techniques: Promoting Change through "Safe" Ambivalence, Management Learning, no 1, s. 65-88.
 15. Pratt, M.G., Rosa, J.A., 2003, Transforming work-family conflict into commitment in netwonk manketing organizations, The Academy of Management Journal, no 4, s. 395-418.
 16. Pratt, M.G., 2000, The Good, the Bad, and the Ambivalent: Managing Identification among Amway Distributors, Administrative Science Quarterly, no 3, s. 456-493.
 17. Robbins, S.P., Judge, T.A., 2012, Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Sennett, R., 2010, Kultura nowego kapitalizmu, Wydawnictwo MUZA SA., Warszawa.
 19. 19 Warner, M., Witzel, M., 2005, Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków.
 20. Yin, R.K., 1989, Case Study Research. Design and Methods, Sage Publ., London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu