BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niklewicz-Pijaczyńska Małgorzata (Uniwersytet Wrocławski), Sobiecka Aldona (Polski Związek Głuchych)
Tytuł
Aktywność wynalazcza w sektorze technologii związanej z niedosłuchem w konfrontacji z bodźcami popytowymi
Inventive Activity in the Technology Sector Related with Hearing Loss When Confronted with Demand Stimulus
Źródło
Ekonomia - Wroclaw Economic Review, 2017, tom 23, nr 1, s. 59-71, tab., rys., bibliogr. s. 71
Słowa kluczowe
Patenty, Wynalazczość, Metody ilościowe, Osoby niepełnosprawne, Jakość życia, Stan zdrowia ludności, Badania ankietowe
Patent, Invention, Quantitative methods, Disabled people, Quality of life, Health status of the population, Questionnaire survey
Uwagi
summ.; Klasyfikacja JEL: I1, I15, 031, 035
Abstrakt
Celem artykułu jest konfrontacja realnej aktywności wynalazczej podmiotów zaangażowanych w tworzenie rozwiązań technologicznych użytecznych dla pacjentów z różnym stopniem upośledzenia słuchu, z ich subiektywnymi oczekiwaniami względem produktów i usług mogących poprawić ich jakość życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez przeprowadzenie badań własnych na dwóch płaszczyznach będących odzwierciedleniem popytowych i podażowych bodźców tworzenia innowacji przełomowych w tym obszarze. Podwójna perspektywa badawcza wymagać będzie zróżnicowanej metodologii. Aktywność wynalazcza zostanie zanalizowana przy użyciu narzędzi patentometrii. Natomiast popytowe bodźce innowacyjne zbadane zostaną przy wykorzystaniu autorskiego kwestionariusza adresowanego do osób z różnym stopniem niedosłuchu. (fragment tekstu)

The issue of the article focuses on the demand and supply innovation incentives aimed at people with varying degrees of hearing loss. The aim of this publication is to confront actual inventive activity representing the supply side with expectations of their users who create demand-side innovative incentives. Thus, for the purposes of this article will be used two research methods. Inventive activity will be analyzed using the patent metrics tools. Its assessment and identification of users expectations (on the example of hearing aids) will be made based on results of questionnaires. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Saxena S., Orley J. (1997), Quality of life assessement, "The World Health Organization perspective. Eur. Psychiatry" nr 3, 12, s. 263-266.
  2. Schipper H. et al. (1996), Quality of life studies: definitions and conceptual issues, [w:] Quality of Life and Pharmacoeconomics in Clinical Trials, red. B. Spilder, Philadelphia, s. 11-23.
  3. World Health Organization (1993), Report ofWHOQOL Focus Group Work, Geneva.
  4. World Health Organization (2013), Multi-country assessment of national capacity to provide hearing care, Geneva, http://ww.who.int/pbd/deafness/news/IECD/en/indexl.html.
  5. Wyrok z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 853/10, LEX nr 759763.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4093
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu