BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Olgierd (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Przedsiębiorstwo jako prosument mediów i serwisów społecznościowych
Company as a Prosumer of Social Media and Social Networking Sites
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 2, s. 293-305, bibliogr. 31 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Komunikowanie marketingowe, Relacje przedsiębiorstwo-konsument
Social media, Marketing communication, Enterprise-customer relationship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza koncepcji prosumpcji z perspektywy jej potencjału do wyjaśniania aktualnych zjawisk i procesów kształtujących komunikację marketingową przedsiębiorstwa w mediach i serwisach społecznościowych. Determinantą skuteczności i efektywności podejmowanych działań promocyjnych jest zdolność przedsiębiorstwa jako prosumenta do wykorzystywania w promocji zasobów tworzonych przez użytkowników serwisów i mediów społecznościowych. (fragment tekstu)

This article aims to analyse the concept of prosumption from the perspective of its potential to explain current phenomena and processes shaping the marketing communications companies in social media (SM) and social networking sites (SNS). Determinant of the effectiveness and efficiency of the activities undertaken is the ability of the company as a prosumer to use the resources created by the users of SM and SNS. In the literature, the term prosumer is used to describe the behaviour of the consumer, not the company. That is why in the first part of this article the concept of prosumption was presented along with the reasons that allow to perceive the company as a prosumer. Another part of the article is devoted to the specifics of the process of marketing communication in social media and social networking sites. It presents the factors that influence the effectiveness and efficiency of marketing communication: involvement, proximity, utility, emotions, context, time, astonishment. In the last part of the text there are examples of prosumption behaviour enterprises in the marketing communication in SM and SNS. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk A.I. (2008), Polscy nabywcy finalni jako prosumenci, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10.
 2. Cova B, Dalli D., Zwick D. (2011), Critical perspectives on consumers' role as ''producers'': Broadening the debate on value co-creation in marketing processes, "Marketing Theory", 11.
 3. Czubała A., Janas T., Smoleń, J., Wiktor W. (2006), Marketing usług, Wolters Kluwer Polska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Danaher P.J., Rossiter J.R. (2011), Comparing perceptions of marketing communication channels, "European Journal of Marketing", Vol. 45, Iss. 1/2.
 5. Fabjaniak-Czerniak K. (2012), Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations [w:] Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, (red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 6. Finne A. Strandvik T. (2012), Invisible communication: a challenge to established marketing communication, "European Business Review", Vol. 24, Iss 2.
 7. Gajewski Ł. (2009), Prosumpcja - praktyki konsumenckiej innowacyjności, "e-mentor", nr 2 (29).
 8. Galvagno M., Dalli D. (2014), Theory of value co-creation: a systematic literature review, "Managing Service Quality", Vol. 24, Iss 6.
 9. Gąsior M. (2014), Wpływ wzorców korzystania z mediów społecznościowych w grupie młodych konsumentów na zaangażowanie w komunikację marketingową przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek", nr 11.
 10. Hatalska N., RTM i newsjacking, [online] http://hatalska.com/2013/07/05/rtm-i-newsjacking- -top10-akcji/, dostęp: 10.03.2016.
 11. Howe J. (2009), Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business, Crown Business, New York.
 12. Karpowiak E., Na korzystaniu z mediów spędzamy ponad 8 godzin dziennie, [online] http://prasa.info/artykul/url,1757/, dostęp: 15.03.2016.
 13. Kim D.-H., Spiller L., Hettche M. (2015), Analyzing media types and content orientations in Facebook for global brands, "Journal of Research in Interactive Marketing", Vol. 9, Iss. 1.
 14. Lusch, R.F., Vargo, S.L. (eds.) (2006), The Service Dominant Logic of Marketing: Dialog, Debate and Directions, M.E. Sharpe, Armonk, N.Y.
 15. Manning L. (2013), Corporate and consumer social responsibility in the food supply chain, "British Food Journal", Vol. 115, Iss 1.
 16. Marzec M., Real Time Marketing na Facebooku na przykładzie Volvo, [online] http://mirekmarzec.com/real-time-marketing-na-facebooku-przykladzie-volvo, dostęp: 15.03.2016.
 17. Miotk A., Witryny Internetowe, s. 21, [online] http://iab.org.pl/wp-content/ uploads/2015/06/Raport-IAB_Internet-20141.pdf, dostęp: 15.03.2016.
 18. Mitręga M. (2013), Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, "Problemy Zarządzania", vol. 11, nr 1(40), t. 1.
 19. Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004), Co-creation experiences: The next practice in value creation. "Journal of Interactive Marketing", 18.
 20. Porter, M., Kramer, M. (2011), The big idea: creating shared value, "Harvard Business Review", No. 1.
 21. Ritzer, G. (2013), Prosumption: evolution, revolution, or eternal return of the same?, "Journal of Consumer Culture", Vol. 14, No. 3.
 22. Siemieniako D., (2008), Społeczność wokół marki jako metoda rozwijania zaangażowanej lojalności klientów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 01:25.
 23. Sobieszek K., Gdzie jest i dokąd zmierza polski Internet?, [online] http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/06/Raport-IAB_Internet-20141.pdf, dostęp: 15.03.2016.
 24. Toffler A., Toffler H. (2006), Revolutionary Wealth. New York: Doubleday.
 25. Valos M.J., Habibi F.H., Casidy R., Driesener C.B., Maplestone V.L. (2016), Exploring the integration of social media within integrated marketing communication frameworks, "Marketing Intelligence & Planning", Vol. 34, Iss. 1.
 26. Watson M., Shove E. (2008), Product, competence, project and practice: DIY and the dynamics of craft consumption, "Journal of Consumer Culture", 8, 1.
 27. Witczak O. (2013a), Wykorzystanie potencjału serwisów społecznościowych w działalności marketingowej przedsiębiorstwa - uwarunkowania, tendencje [w:] A. Bajdak, M. Nowak, A. Samborski, H. Zawadzki (red.), Tendencje w zarządzaniu - konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 28. Witczak O. (2013b), Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa [w:] Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, red. A. Bajdak, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 140.
 29. Witczak O. (2015), Postawy i opinie konsumentów indywidualnych wobec reklamy w nowych i tradycyjnych mediach, "Marketing i Rynek", nr 8.
 30. Witczak O., Mitręga M. (2012), Prosumpcja jako przejaw przedsiębiorczości konsumenckiej [w:] Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe 724, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 97, tom I.
 31. Xie C., Bagozzi R.P., Troye S.V. (2008), Trying to prosume: toward a theory of consumers as co-creators of value, "Journal of the Academy of Marketing Science", No. 36(1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu