BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kramarz Marzena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Modele biznesu przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji wyrobów hutniczych
Business Models of Flag Enterprises of Distribution Networks of Smelting Products
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (8), 2016, nr 306, s. 47-58, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Przemysł hutniczy, Przedsiębiorstwo hutnicze, Dystrybucja
Business models, Smelting industry, Metallurgical enterprise, Distribution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sieci dystrybucji wyrobów hutniczych są przykładem złożonych, dynamicznych struktur zarządzania procesami logistycznymi. W strukturach tych można wyróżnić organizacje centrale pełniące funkcję koordynatora sieci, ale często także dominujące sieć. Celem artykułu było wskazanie podobieństw i różnic pomiędzy modelami biznesu centralnych przedsiębiorstw sieci dystrybucji.(abstrakt oryginalny)

Distribution networks of smelting products are an example of complex, dynamic structures of logistic processes management. In these structures it is possible to distinguish central organizations performing the role of the coordinator of the network but often also dominating network. Showing the distribution network resemblances and differences between business models of central enterprises was a purpose of the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A.N. (2004), Business Models. A Strategic Management Approach, McGraw-Hill, Irwin, New York.
 2. AlGeddawy T., Elmaraghy H. (2010), Design of Single Assembly Line for the Delayed Differentiation of Product Variants, "Flexible Services and Manufacturing Journal", Vol. 22 (3), s. 163-173.
 3. Bis J. (2013), Innowacyjny model biznesowy - sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", T. XIV, nr 13, cz. 2: Modele biznesowe, s. 53-63.
 4. Brzóska J. (2009), Model biznesowy - współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, "Organizacja i Zarządzanie", nr 2(6), s. 5-23.
 5. Casadesus-Masanell R., Rickart J. (2010), From Strategy to Business Models and onto Tactics, "Long Range Planning", Vol. 43, s. 196-198.
 6. Keena P., Quresh S. (2006), Organizational Transformation through Business Models: A Framework for Business Model Design, "Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences", Vol. 9, s. 1-9.
 7. Kramarz M. (2012), Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczoną produkcją. Dystrybucja wyrobów hutniczych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 8. Linder J.C., Cantrell S. (2004), Changing Business Models: Surveying the Landscape. Accenture: Accenture Institute for Strategic Change, Dublin.
 9. Mahadevan B. (2009), Global Sourcing through Electronic Markets: Academic Perspective, "IIMB Management Review", Vol. 21(4), s. 323-327.
 10. Morris L., (2003), Business Model Warfare. The Strategy of Business Breakthroughs, University of Pennsylvania, Philadelphia.
 11. Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L. (2005), Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept, "Communications of the Association for Information Systems", Vol. 15, s. 1-25.
 12. Petrovic O., Kittl C. (2001), Developing Business Models for eBusiness, International Conference on Electronic Commerce, Vienna.
 13. Rasmussen B. (2007), Business Model and the Theory of the Firm, Working Paper, Centre for Strategic Economic Studies, Victoria University of Technology, Footscray.
 14. Smith W.K., Binns A., Tushman M.L. (2010), Complex Business Models: Managing Strategic Paradoxes Simultaneously, "Long Range Planning", Vol. 43(2), s. 448-461.
 15. Tapscott D. (2001), Rethinking Strategy in a Networked World: Or Why Michael Porter Is Wrong about the Internet, "Strategy + Business", Iss. 24, http://www.strategybusiness. com/article/19911?gko=e37c4 (dostęp: 25.12.2012).
 16. Venkatraman N., Henderson J. (1998), Real Strategies for Virtual Organizing, "Solan Management Review", Vol. 40(1), s. 33-48.
 17. Yang J., Qi X., Xia Y. (2005), A Production-Inventory System with Markovian Capacity and Outsourcing Option, "Operations Research", Vol. 53, s. 328-349.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu