BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolasińska-Morawska Katarzyna (Społeczna Akademia Nauk), Pytel Monika (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Dziecko przyszłym studentem - komunikacja relacyjna uczelni wyższej na przykładzie projektu edukacyjnego AKADEMIA P@o-Linka
Child as a Future Student - the Relational Communication of University on the Example of an Educational Project P@O-Link ACADEMY
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 2, s. 307-322, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji
Słowa kluczowe
Zdalne nauczanie, Szkolnictwo wyższe, Komunikowanie marketingowe
e-learning, Higher education, Marketing communication
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badawczym podjętych w artykule rozważań było wskazanie na niezbędność stosowania przez uczelnie wyższe innowacyjnych formuł komunikacyjno-edukacyjnych, które pozwolą na tworzenie relacji z dziećmi jako przyszłymi studentami.(fragment tekstu)

Technologization and virtualization affect almost every area of life and almost every citizen of the modern world. The Internet as an integrated medium permeates nearly all spheres of life of a contemporary man. The information capacity of multi-faceted communication scheme leads to the perception of the Internet as an integral part of human existence. The process involves children as the youngest members of the society. As potential students, they become an attractive and worth realization potential for universities. Considering the decreasing birth rate in Poland, universities are forced to seek future students now. Doing so, they reach for such formulas, methods and tools that will arouse children's interest and draw their attention to the educational offer in a unique, non-standard and unconventional way. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichocki P. (2012), Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa, UW, Warszawa.
 2. Dahlen M., Lange F., Smith T. (2010), Marketing Communications, John Wiley & Sons, London.
 3. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wodkowski A. (2009), e-usługi, a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa.
 4. Gordon I.H. (2001), Relacje z klientem, Marketing partnerski, PWE, Warszawa.
 5. Jasielska A., Maksymiuk R.A. (2010), Dzieci reklamują, dzieci kupują. Kindermarketing i psychologia, Scholar, Warszawa.
 6. Krzysztofek K., Szczepański M.S. (2005), Zrozumieć rozwój: od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 7. Leonard B. (1983), Relationship Marketing, Emerging Perspectives on Services Marketing, American Marketing Association, Chicago.
 8. Lisowska- Magdziarz M. (2010), Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
 9. Lorens R. (2013), Nowoczesne technologie w edukacji, PWN, Warszawa-Bielsko-Biała.
 10. Niesler A., Wydmuch G. (2013), Wirtualna mobilność w europejskiej przestrzeni akademickiej [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 11. Otto J. (2004), Marketing relacji, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Oziewicz M. (2013), Nauki humanistyczne w formie online - wykorzystanie amerykańskich doświadczeń [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 13. Papińska-Kacperek J. (2008), Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa.
 14. Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L. (2010), Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, PWN, Warszawa.
 15. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacyjnością, PWN, Warszawa-Łódź.
 16. Stabryła A. (2010), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Mfiles.pl, Kraków.
 17. Sułkowski Ł. (2016), Kultura akademicka. Koniec utopii?, PWN, Warszawa.
 18. Raport European Children's Universities Network - Children Universities in Poland.
 19. Raport INTERNET STANDARD 2012.
 20. Raport "Kids' Power" 2016.
 21. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 22. http://akademiapaolinka.pao.pl/.
 23. http://www.nauka.gov.pl/.
 24. http://www.sea.edu.pl/.
 25. http://stat.gov.pl/.
 26. https://download.moodle.org/.
 27. http://eucu.net/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu