BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz (Społeczna Akademia Nauk), Kaczorowska-Spychalska Dominika (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Effects of Social Media Networking on the Market : Position of Light Industry Enterprises in Łódź Region
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 2, s. 323-346, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Serwisy społecznościowe, Przemysł lekki
Social media, Social networking, Light industry
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
The development of IT technologies and an opportunity of their absorption in business have changed a dimension of contemporary economy in which a process of creating permanent bonds has become an inseparable element of building a competitive advantage. Social media match that process perfectly as they are based on a network of multidimensional relations between their users. As a result, social media networking can become a specific philosophy of management whose basis will be diverse business and social bonds. Numerous light industry enterprises in post-communist countries still face problems resulting from system transformation, which has an influence on their current market position. Social media networking can then become an attractive alternative, a chance to create own communities which will offer some support and a kind of buffer in implemented strategies. Despite the fact that it requires an ability to adapt to observed changes, it can also become a key element in the process of building a permanent competitive advantage. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmad N., Salman A., Ashiq R. (2015), The Impact of Social Media on Fashion Industry, "Journal of Resources Development and Management", Vol. 7, pp. 1-7.
 2. Banks D., Daus K. (2002), Customer community: unleashing the power of your consumer base, Jossey-Bass, San Francisco.
 3. Cao J., Knotts T., Xu,J., Chau M. (2009), Word of Mouth Marketing through Online Social Networks [in:] Proceedings of the Fifteenth Americas Conference on Information Systems AMCIS 2009, San Francisco, California, pp. 1-7.
 4. Castells M. (2011), Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 5. Dobiegała-Korona B. (2009), Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 6. Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Korona B. (2004), Konkurowanie o klienta e- marketingiem, Difin, Warszawa.
 7. Dwyer P. (2007), Measuring the value of electronic word of mouth and its impact in consumer communities, "Journal of Interactive Marketing", No. 21(2), pp. 63-79.
 8. Falls J., Deckers E. (2013), Media społecznościowe bez ściemy, Helion, Gliwice.
 9. Gupta S., Kim H.W. (2004), Virtual community: Concepts, implications, and future research directions [in:] Proceedings of the Tenth Americas Conference on Information Systems, New York, New York, pp. 2679-2687.
 10. Gustowski W. (2011), Komunikacja w mediach społecznościowych, Nowaeres, Gdynia.
 11. Harter G. (2009), Jak zdobyć klientów w Internecie, Wyd. BC.edu, Warszawa.
 12. Hines T., Bruce M. (2007), Fashion Marketing, Elsevier Ltd, Oxford.
 13. Jue L., Marr J.A., Kassotakis M.E. (2010), Social Media at Work: How Networking Tools Propel Organizational Performance, Jossey-Bass, San Francisco.
 14. Kaplan A., Haenlein M. (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, "Business Horizons', Vol. 53, pp. 59-68.
 15. Kelly K. (2001), Nowe reguły nowej gospodarki, Wig-Press, Warszawa.
 16. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2010), Marketing 3.0, Wyd. MT Biznes, Warszawa.
 17. Krolikowska U. (2007), Light industry in Łodz and membership conditions in the EU, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", No. 212, pp. 249-257.
 18. Krucińska J., Wawrzyniak T., Orłowski W. (2015), Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody. Polityka sektorowa, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódź.
 19. Łuba P. (2015), Digital IQ czyli jak zbudować porządek w chaosie, PWC, Warszawa.
 20. Mazurek G. (2012), Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 21. Mazurkiewicz L. (2004), Proces tworzenia konkurencyjnej marki internetowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa.
 22. McKenna R. (1991), Relationship Marketing, Perseus Boks, Cambridge, Massachusetts.
 23. PAP (2015), Przemysł tekstylno-odzieżowy w Łodzi otrzyma 200 mln zł unijnego dofinansowania, available at: http://wiadomosci.onet.pl/lodz/przemysl-tekstylno-odziezowy-w-lodzi-otrzyma-200-mln-zl-unijnego-dofinansowania/2xfbf0 (accessed 3 April 2016).
 24. Piątkowska A. (2012), Polska 2012. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 25. Rogut A. (2007), Barwy włókiennictwa. Potencjał przemysłu włókienniczo-odzieżowego w województwie łódzkim, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym, Łódź.
 26. Rogut A., Piasecki B. (2007), Innowacyjność firm włókienniczo - odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym.
 27. Semp B. (2010), How to create automatic profits from social media [in:] Smith M. (Ed.), The Relationhips Age, Celebrity Press, Orlando, pp. 71-79.
 28. Soroka P. (Ed.) (2012), Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski, Wydawnictwo Polskiego Lobby Przemysłowego, Warszawa.
 29. Stańczyk M. (2014), Transformacja po łódzku, available at: http://wiadomosci.onet.pl/lodz/ transformacja-po-lodzku/fr610 (accessed 3 April 2016).
 30. Świerczyńska-Kaczor U. (2012), e-Marketing. Przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej, Difin, Warszawa.
 31. Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa, PWN, Warszawa.
 32. Wineman J., Kabo F., Davis G. (2008), Spatial and Social Networks in Organizational Innovation, "Environment and Behavior", Vol. XX, No. X, pp. 1-16.
 33. Woźniak M. (2009), Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku, "Prace Komisji Geografii Przemysłu", No.12, Warszawa-Kraków, pp. 33-43.
 34. Yawised K., Marshall P. (2015), Social CRM: A Review of the Literature and the Identification of New Research Directions, "International Journal of Virtual Communities and Social Networking (IJVCSN)", 7(1), pp. 14-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu