BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarocka Marta (Bialystok University of Technology, Poland)
Tytuł
Innovative Pricing Policy for Transport Services
Innowacyjna polityka ustalania cen usług transportowych
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (8), 2016, nr 306, s. 59-69, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Polityka cenowa, Usługi transportowe, Rynek usług transportowych, Konkurencja cenowa
Pricing policy, Transport services, Transport market, Price competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach rosnącej świadomości rynkowej klientów oraz globalnego dostępu do informacji jednym z głównych celów strategicznych każdego przedsiębiorstwa usług transportowych powinno stać się opracowanie i wdrożenie efektywnej polityki cenowej. Kompleksowe, innowacyjne i kreatywne zarządzanie cenami usług może bowiem przyczynić się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku, pozyskania nowych grup klientów, wykreowania wiarygodnego wizerunku firmy, a w konsekwencji do wygenerowania większego zysku. Innowacyjna polityka cenowa sprowadza się nie tylko do ustalenie poziomu cen, ale przede wszystkim do określenia i wprowadzenia innowacji zarówno w ramach strategii cenowej, w metodzie kalkulowania cen oraz w organizacji samego przedsiębiorstwa. W artykule zaproponowano innowacyjne podejście w procesie zarządzania cenami, oparte na dynamicznym i behawioralnym pricingu. W pracy omówiono również koncepcję nielinearnego pricingu oraz wskazano katalog determinant cen usług transportowych.(abstrakt oryginalny)

The article draws particular attention to the innovative approach in the process of price management, based on dynamic and behavioral pricing. In addition, attention has been drawn to the possibility of price discrimination and the price determinants have been presented. At the beginning of the study, the currently used strategies in the management of prices in transport enterprises have been described and evaluated. Then, based on a literature review, an attempt was made to identify innovative practices in terms of the pricing policy and their use was suggested in the process of development of pricing strategies by the companies providing transport services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrate G., Fraquelli G., Viglia G. (2012), Dynamic Pricing Strategies: Evidence from European Hotels, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 31, Iss. 1, pp. 160-168.
 2. Antonowicz M. (2014), Innowacje marketingowe w przedsiębiorstwie, "Transport i Komunikacja", nr 2, pp. 42-44.
 3. Collins M., Parsa H.G. (2006), Pricing Strategies To Maximize Revenues In The Lodging Industry, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 25, No. 1, pp. 91-107.
 4. Cravens D.W., Piercy N.F. (2009), Strategic Marketing, 9th ed., Irwin - McGraw-Hill, Burr Ridge, IL.
 5. Dixit A., Barunsberger K., Zinkhan G.M., Pan Y. (2005), Information Technology Enhanced Pricing Strategies (ITEPS): Managerial and Public Policy Implications, "Journal of Business Research", Vol. 58, No. 9, pp. 1169-1177.
 6. Dixit T., Whipple G., Zinkhan E., Gailey A. (2008), A Taxonomy of Information Technology- Enhanced Pricing Strategies, "Journal of Business Research", Vol. 61, No. 4, pp. 275-283.
 7. Grewal D., Ailawadi K.L., Gauri D., Hall K., Kopalle P., Robertson J.R. (2011), Innovations in Retail Pricing and Promotions, "Journal of Retailing", Vol. 87, pp. S43-S52.
 8. Hinterhuber A. (2004), Towards Value-Based Pricing - an Integrative Framework for Decision Making, "Industrial Marketing Management", Vol. 33, No. 8, pp. 765-778.
 9. Hinterhuber A., Liozu S.M. (2014), Is Innovation in Pricing Your Next Source of Competitive Advantage? "Business Horizons", Vol. 57, No. 3, pp. 413-423.
 10. Ingenbleek P. (2007), Value-Informed Pricing In Its Organizational Context: Literature Review, Conceptual Framework, and Directions for Future Research, "Journal of Product & Brand Management", Vol. 16, No. 7, pp. 441-458.
 11. Iveroth E., Westelius A., Petri C.J., Olve N.G., Coster M., Nilsson F. (2013), How to Differentiate by Price: Proposal for a Five-Dimensional Mode, "European Management Journal", Vol. 31, No. 2, pp. 109-123.
 12. Jarocka M., Ryciuk U. (2016), Pricing in the Railway Transport, The 9th International Scientific Conference "Business and Management 2016", Conference Proceedings, Vilnius, http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2016/paper/viewFile/643/646 (accessed: 30.05.2016).
 13. Jia L., Tong L. (2016), Dynamic Pricing and Distributed Energy Management for Demand Response, "IEEE Transactions on Smart Grid", Vol. 7, No. 2, pp. 1128-1136.
 14. Kłos Z. (2010), Wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie rynku usług transportowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 46(575), pp. 131-144, http://www.wzieu.pl/zn/575/ZN_575.pdf (accessed: 21.05.2016).
 15. Mackowski D., Bai Y., Ouyang Y. (2015), Parking Space Management via Dynamic Performance-Based Pricing, "Transportation Research Part C", Vol. 59, pp. 66-91.
 16. Malighetti P., Paleari S., Redondi R. (2009), Pricing Strategies of Low-Cost Airlines: The Ryanair Case Study, "Journal of Air Transport Management", Vol. 15, No. 4, pp. 195-203.
 17. McAfee R.P., te Velde V.L. (2007), Dynamic Pricing in the Airline Industry, http://vita.mcafee.cc/PDF/DynamicPriceDiscrimination.pdf (accessed: 25.05.2016).
 18. Mindur L., Rosa G. (2014), Innowacje w marketingu usług transportowych, "Logistyka" nr 6, pp. 13558-13567, http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/ 319-artykuly-na-plycie-cd-6/5558-artykul (accessed: 21.05.2016).
 19. Nigel F., Piercy D.W., Cravens N.L. (2010), Thinking Strategically about Pricing Decisions, "Journal of Business Strategy", Vol. 31, Iss. 5, pp. 38-48.
 20. Nowak T., Gorzeń W. (2013), Pricing behawioralny sposobem na zwiększenie sprzedaży, "Szef Sprzedaży", nr 11, http://www.szef-sprzedazy.pl/relacjezklientem/pricingbehawioralny- sposobem-na-zwiekszenie-sprzedazy (accessed: 21.05.2016).
 21. Obeng K. (2008), Airline Daily Fare Differentiation in a Medium-Size Travel Market, "Journal of Air Transport Management", Vol. 14, No. 4, pp. 168-174.
 22. Shipley D., Jobber D. (2001), Integrative Pricing via the Pricing Wheel, "Industrial Marketing Management", Vol. 30, pp. 301-314.
 23. Simon-Kucher & Partners (2014), Global Pricing Study, http://www.simonkucher. com/en-us/content/pricing (accessed: 25.05.2016).
 24. Sokołowska E., Schulz M. (2014), Metody ustalania cen produktów na rynku usług w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", No. 353, pp. 155-164, http://www.dbc.wroc.pl/Content/26596/Sokolowska_Metody_Ustalania_ Cen_Produkt ow_Na_Rynku_2014.pdf (accessed: 21.05.2016).
 25. Yabin l., Xiaohui X., Congdong L. (2015), Dynamic Pricing Model of Medical Services in Public Hospitals in China, "Current Science", Vol. 109, No. 8, pp. 1437-1444.
 26. [www 1] http://www.businessdictionary.com/definition/dynamic-pricing.html#ixzz489X- 5u2lY (accessed: 25.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu