BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Remigiusz (Uniwersytet Łódzki), Palczewska Anna (Uniwersytet Łódzki), Adamek Rafał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wybrane koszty kolizji drogowych dla firm transportu drogowego rzeczy
The Cost of Traffic Collisions for Road Haulage Companies
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (8), 2016, nr 306, s. 70-80, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Transport drogowy, Wypadki drogowe, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Przedsiębiorstwo transportowe, Koszty
Road transport, Road accidents, Road traffic safety, Transport company, Costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zawsze w kolizji drogowej z udziałem samochodu ciężarowego powstają dodatkowe koszty dla firmy transportowej. Koszty te mogą mieć różną wielkość w zależności od danej sytuacji. Firmy transportowe starają się zabezpieczyć przed dodatkowymi kosztami związanymi z kolizjami na tyle, na ile jest to tylko możliwe, jednak w 100% nie da się ich wyeliminować. W artykule przedstawiono informacje zawierające dane o kolizjach w naszym kraju. Na ich podstawie oszacowano, że koszty wszystkich kolizji drogowych w 2013 r. w Polsce - wyniosły 14,9 mld zł. Analizy przeprowadzone w niniejszym artykule uwzględniają tylko przypadki kolizji, w których wzięły udział samochody ciężarowe. Na ich podstawie oszacowano, że tylko w 2015 r. koszty te stanowił równowartość aż 500 nowych zestawów ciągników siodłowych z naczepami.(abstrakt oryginalny)

Company trucks in collisions always includes additional costs for the transport company. These costs may have a different scope depending on situation. Transport companies are trying to protect against additional costs as much as possible, unfortunately is not possible to eliminate the risk at 100%. Paper presents the data about collisions in Poland. Base on those data authors calculate costs of all collisions in 2013 - 14,9 mn PLN. The analyses done in this article include only cost of collisions that trucks were involved. Base on this authors calculate that in 2015 those cost were the equivalent of 500 new sets of truck-tractors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - w ujęciu miesięcznym (2016), http://statystyka. policja.pl/st/ruch-drogowy (dostęp: 25.05.2016).
 2. Deming W.E. (2012), Nowa Ekonomia dla przemysłu, rządu, edukacji, OpExBooks, Wrocław.
 3. Elvik R. (2009), The Handbook of Road Safety Measures, Emerald Group Publishing, Bingley, West Yorkshire.
 4. Hebel K. (2009), Mechanizm kształtowania lokalnej polityki transportowej opartej na zrównoważonym rozwoju [w:] M. Malicki (red.), Trwały i zrównoważony rozwój w układzie regionalnym i lokalnym, Economicus, Szczecin.
 5. Ile mamy aut w Polsce? (2015), http://motoryzacja.wnp.pl/ile-mamy-aut-w-polsce, 257988_1_0_0.html (dostęp: 25.05.2016).
 6. Kaczmarczyk B. (2014), Proces europeizacji prawa administracyjnego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego [w:] J. Zboina (red.), Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku, Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowego Instytutu Badawczego, Józefów.
 7. Kozłowski R. (2011), Zależności między infrastrukturą transportu a poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych województwa łódzkiego [w:] K. Kolasińska-Morawska (red.), Zarządzanie logistyczne, t. II, Wydawnictwo SWSPiZ, Łódź.
 8. Kozłowski R., Gajewski R., Pilichowska K. (2015), Identyfikacja i charakterystyka problemów polskich przedsiębiorstw transportu drogowego związanych z ochroną rynków przez rządy wybranych krajów [w:] K. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.),Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem - aspekty poznawcze, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 9. Liczba samochodów ciężarowych I ciągników siodłowych zarejestrowanych w Polsce (2014), http://www.wykresy.net/liniowe/liczba-samochodow-ciezarowych-i-ciagnikow-siodlowych- zarejestrowanych-w-polsce-ostatnie-20-lat.html (dostęp: 25.05.2016).
 10. Napierała M., Żukow W., Muszkieta R. (2009), Czynniki wpływające na rozwój turystyki. Funkcje i dysfunkcje turystyki [w:] Z. Kwaśnik i W. Żukow (red.), Współczesne wyzwania turystyki i rekreacji dla zdrowia. Zagadnienia pielęgnacyjne i fizjoterapeutyczne, RSW, Radom.
 11. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020 (2013), Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa, http://www.krbrd.gov.pl/ files/file/NP-BRD-2020_przyjety_przez_KRBRD.pdf (dostęp: 25.05.2016).
 12. Nash Ch., Bryan M. (2005), Transport Pricing Policy and the Research Agenda [w:] Ch. Nash, M. Bryan (red.), Measuring the Marginal Social Cost of Transport, Elsevier, Amsterdam.
 13. Niewielka poprawa bezpieczeństwa na drogach UE. Polska zawyża średnią (2015), http://www.brd24.pl/technologie/niewielka-poprawa-bezpieczenstwa-drogach-uepolska- zaniza-srednia/ (dostęp: 25.05.2016).
 14. OECD (2007), Policy Framework for Investment, OECD Publishing, Paris.
 15. Transport pod lupą. Europejski program modernizacji polskich firm (2013), Raport, http://efl.pl/wp-content/uploads/2016/08/Transport_raport.pdf (dostęp: 25.05.2016).
 16. Wójcik J.W. (2011), Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej: Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Wolters Kluwer, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu