BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majczak Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Centra transferu technologii w Polsce. Analiza, bariery i perspektywy rozwoju
Centers for Technology Transfer in Poland. Analysis, Barriers and Prospects for Development
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (8), 2016, nr 306, s. 81-96, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Inkubatory przedsiębiorczości, Ośrodki innowacji, Placówki badawczo-rozwojowe
Technology transfer (TT), Enterprise incubators, Innovation centre, R&D facility research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę centrum transferu technologii. Zdiagnozowano obecny stan oraz dokonano analizy tendencji zmian centrum transferu technologii na przestrzeni kilkunastu lat w Polsce. Przedstawiono bariery rozwoju centrum transferu technologii w Polsce, a w ostatniej części - przyszłe plany i perspektywy rozwojowe centrów transferu technologii w Polsce w XXI w.(abstrakt oryginalny)

The article presents the essence of the Center for Technology Transfer (CTT). It diagnoses the current state and analyzes the tendency in the changes in Poland concerning CTTs during the last decade. Barriers for CTTs' development in Poland have been presented with the final part of the article being devoted to plans for the future and the prospects for CTTs' development in Poland in the 21st century.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąkowski A. (2012), Centra Transferu Technologii [w:] A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, PARP, Warszawa.
 2. Bąkowski A. (2015), Centra Transferu Technologii [w:] A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014, SOOIPP, Poznań-Warszawa.
 3. Bąkowski A., Mażewska M., red. (2014), Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości). Raport z badania 2014, PARP, Poznań-Warszawa.
 4. Dees S., Szontagh K. (2011), Knowledge Service Supplies and Business Marketing Tasks of Higher Education Institutions, "Regional and Business Studies", No. 3(1), s. 89-102.
 5. Europejski Fundusz Inwestycyjny (2005), Technology Transfer Accelerator (TTA), Final report, http://www.eif.org/attachments/venture/resources/TTA_FinalReport__Sept- Oct2005.pdf. (dostęp: 30.08.2013).
 6. Matusiak K.B. (2009), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009, PARP, Łódź-Warszawa.
 7. Matusiak K.B. (2010a), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa.
 8. Matusiak K.B. (2010b), Centrum Transferu Technologii [w:] K.B. Matusiak (red.), Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości. Raport 2010, PARP, Warszawa.
 9. Matusiak K.B. (2011), Centra Transferu Technologii [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 10. Mażewska M. (2015), Infrastruktura otoczenia biznesu w Polsce [w:] A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014, SOOIPP, Poznań-Warszawa.
 11. Santarek K., red. (2008), Transfer technologii z uczelni do biznesu: tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, art. 86.
 13. Wissema J.G. (2005), Technostarterzy: dlaczego i jak? PARP, Warszawa.
 14. [www 1] http://www.parp.gov.pl/ (dostęp: 16.09.2015).
 15. [www 2] http://www.sooipp.org.pl/ (dostęp: 08.09.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu