BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spyra Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Komunikowanie sposobów redukowania ryzyka konsumenckiego w procesie budowy zaufania do marek własnych detalistów
Communicating the Ways of Reducing Consumer Risk in the Process of Building Trust to Retailers Brands
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 2, s. 369-382, tab., bibliogr. 29 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Redukcja ryzyka, Zaufanie
Marketing communication, Risk reduction, Trust
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie obszarów komunikowania sposobów redukowania ryzyka konsumenckiego wykorzystywanych przez współczesnych detalistów w procesie budowy zaufania do ich marek własnych. W artykule jest formułowana teza, że detaliści, dostrzegając konieczność kształtowania określonego poziomu zaufania w stosunku do swoich marek własnych, podejmują liczne działania z zakresu komunikacji marketingowej, mające na celu redukowanie ryzyka konsumenckiego. Cel artykułu realizowany jest w oparciu o analizy aktualnych wyników badań, pogłębione studia literatury krajowej i zagranicznej, a także obserwacje własne praktyki rynkowej. (fragment tekstu)

Trust to brand can be recognized in terms of different kinds of risks perceived by consumers, including functional, physical, financial, social, psychological and temporal risk. The lower the risk perceived, the greater trust to the brand. The aim of the article is to present ways of reducing consumer risk used by modern retailers in the process of building trust to their brands. The author of the article formulated a thesis that modern retailers are recognizing the need to create a certain level of trust in relation to their brands and take a number of actions in the area of marketing communication to reduce consumer risk. The purpose of the article is based on the analyses of current research results and in-depth studies of domestic and foreign literature, as well as on author's own observations of market practices. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernstein P.L. (1997), Przeciw bogom - niezwykłe dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa.
 2. De Chernatony L. (2003), Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 3. Dhar S.K, Hoch S.J. (1997), Why Store Brand Penetration Varies by Retailer, "Marketing Science", Vol. 16, No. 3.
 4. Falkowski A., Tyszka T. (2003), Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 5. Frąckiewicz E. (2010), Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań, Wydawnictwo Naukowe USZ, Szczecin.
 6. Fulghum R. (2008), Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, dowiedziałem się w przedszkolu, KOS, Katowice.
 7. Garbarski L. (1998), Zachowania nabywców, PWE, Warszawa.
 8. Grudzewski W., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacji wirtualnej, Difin, Warszawa.
 9. Kaczmarek T.T. (2006), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 10. Kall J. (2005), Tożsamość marek należących do sieci detalicznych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 11. Kapferer J.N. (1995), Strategic Brand Management - New Approaches to Creating and Evaluating Brand Equity, Kogan Page, London.
 12. Keller K.L. (2011), Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 13. Keller K.L., Lehmann D.R. (2006), Brands and branding: Research findings and future priorities, "Marketing Science", No. 25(6).
 14. Koniorczyk G. (2014), Smart shopping a zachowania zakupowe polskich konsumentów, Handel Wewnętrzny, nr 3(350).
 15. Kuo-Kuang C., Chi-Hua L. (2008), A Study of the Effect of Risk-reduction Strategies on Purchase Intentions in Online Shopping, "International Journal of Electronic Business Management", Vol. 6, No. 4.
 16. Lewicka-Strzałecka A. (2003), Zaufanie w relacji konsument-biznes, "Prakseologia", nr 143.
 17. Łukasik, P., Schivinski, B. (2014), Wpływ postrzeganego ryzyka oraz czynników wizerunkowych na zamiar zakupu marek własnych sieci handlowych, "Marketing i Rynek", nr 6.
 18. Łukasik, P., Schivinski, B. (2015), Determinanty zakupu marek własnych sieci handlowych przez polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 5(358).
 19. Maciejewski G. (2010), Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 20. McAllister D.J. (1995), Affect-and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations, "Academy of Management Journal", No. 38(1).
 21. Nooteboom B., Six F. (red.) (2003), The trust process in organizations: Empirical studies of the determinants and the process of trust development, Edward Elgar Publishing.
 22. Parment A. (2013), Generation Y vs. Baby Boomers: Shopping behavior, buyer involvement and implications for retailing, "Journal of Retailing and Consumer Services", No. 20(2).
 23. Paul D.L., McDaniel R.R Jr. (2004), A field study of the effect of interpersonal trust on virtual collaborative relationship performance, "MIS Quarterly", No. 28(2).
 24. Raport (2011), Produkty żywnościowe oferowane pod własną marką sieci handlowych, UOKiK, Warszawa.
 25. Raport (2014), Jak postrzegamy marki własne? Perspektywy rozwoju rynku private label w Polsce, Grupa On Board, Warszawa.
 26. Rudnicki L. (2000), Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 27. Sullivan M., Adcock D. (2003), Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 28. Tyszka T., Zaleśkiewicz T. (2001), Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko, PWE, Warszawa.
 29. Witek-Hajduk M.K. (red.) (2011), Zarządzanie silną marką, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu