BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąsikowska Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Elektroencefalografia (EEG) w badaniu efektywności komunikacji reklamowej
The Use of Electroencephalography (EEG) in the Study of Advertising Communication Effectiveness
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 2, s. 407-422, rys., bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji
Słowa kluczowe
Efektywność reklamy, Komunikowanie marketingowe, Zachowania klientów
Advertising efficiency, Marketing communication, Customer behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu przedstawiono jedno z nowoczesnych podejść do badania efektywności treści reklamowych tj. z zastosowaniem elektroencefalografii (EEG). Celem przeprowadzonych badań była analiza stosowalności elektroencefalografii do identyfikacji cech, którymi powinna charakteryzować się prezentowana przez firmę efektywna komunikacja reklamowa. (fragment tekstu)

In the era of increased competition between companies, taking care to keep clients and acquiring new ones constitutes one of the greatest tasks for the management of any company. Modern marketing, however, requires from entrepreneurs something more than merely creating new products and services, giving them attractive prices and ensuring their availability. Companies must communicate with current and potential clients. In order to reach target clients successfully and influence their purchasing decisions, marketing specialists apply various forms of communication, including mass communication whose primary tool is advertising. The goal of advertising is to encourage people to buy consumer goods and use various services. Therefore the nature and form of an advertising message determine its reception by potential clients. Proper preparation of advertisements and other promotional materials hugely improves the chances of their positive reception and arousing the interest of clients. The aim of this article is to present the results of a study of advertising communication effectiveness conducted with the use of electroencephalography (EEG). The author argues that the use of this method by a company may significantly improve the management's existing knowledge on their clients and facilitate the creation of appropriate strategies in the future, e.g. product launch strategies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Doliński D. (2007), Emotional see-saw [w:] A.R. Pratkanis (ed), The science of social influence. Advances and future progress, Psychology Press, Philadelphia, pp. 137-153.
 2. Dooley R. (2015), Neuromarketing. 100 szybkich, łatwych i tanich sposobów na przekonanie klienta, PWN, Warszawa.
 3. Hayes N., Stratton P. (2012), A Student's Dictionary of Psychology, Routledge.
 4. Kardes F., Cline T., Cronley M. (2011), Consumer Behavior: Science and Practice, International Edition, South Western College, Cengage Learning.
 5. Mruk H., Sznajder M. (2008), Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 6. Ohme R., Pleszczyńska I., Oscieski K. i in. (2011), Nowa generacja badań konsumenckich: eksperyment, czasy reakcji i fale mózgowe [w:] M. Wierzchoń, J. Orzechowski, Nowe trendy w reklamie. Między nauką a praktyką, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", Warszawa, ss. 76-96.
 7. Pratkanis A., Aronson E. (2001), Age of Propaganda: The Everyday Use and Abuse of Persuasion, W.H. Freeman & Co., New York.
 8. Pradeep A. (2011), Mozg na zakupach. Neuromarketing w sprzedaży, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 9. Preuss R. (2010), Neuromarketing. Validity and Deploy within Marketing, Lap Lambert Academic Publishing.
 10. Renvoise P., Morin C. (2011), Neuromarketing. Understanding the Buy Buttons in Your Customer's Brain, SalesBrain LLC, Nashville.
 11. Vecchiato G., Maglione A., Cherubino P., Wąsikowska B., Wawrzyniak A., Łatuszyńska A., Łatuszyńska M., Nermend K., Graziani I., Leucci MR., Trettel A., Babiloni F. (2014), Neurophysiological Tools to Investigate Consumer's Gender Differences during the Observation of TV Commercials, Comput Math Method M, Article ID 912981. doi:10.1155/2014/912981.
 12. Wąsikowska B. (2013), Contemporary Data Exploration Technologies in Marketing [w:] A. Szewczyk, E. Krok (ed), Studia Informatica 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ss. 137-151,
 13. Zaltman G. (2008), Jak myślą klienci. Podroż w głąb umysłu rynku, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 14. Zurawicki L. (2010), Neuromarketing. Exploring the Brain of the Consumer, Springer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu