BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dawidowicz Agnieszka (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Klimach Anna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
The Development of Local Land Information Systems in the Rural Municipalities
Rozwój lokalnych systemów informacji przestrzennej w gminach wiejskich
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2017, nr 11/1, s. 33-46, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
System Informacji Przestrzennej, Nieruchomości, Gmina, Obszary wiejskie
Geographic Information System (GIS), Real estate, District, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obecnych czasach systemy informacji przestrzennej są częścią rozwijającej się społeczności lokalnej. Systemy te pogłębiają relacje pomiędzy instytucjami prowadzącymi publiczne rejestry informacji o nieruchomościach. Tworzenie systemów informacji przestrzennej i korzystanie z nich sprzyja - co potwierdzają aktualne badania - powstawaniu innowacyjnych aktywności zarówno na terenach zurbanizowanych, jak i wiejskich. Systemy te służą nie tylko do kolekcjonowania danych o przestrzeni w jednym miejscu, ale także ich rozpowszechniania za pomocą internetowych serwisów mapowych. W artykule zaprezentowano dobre praktyki w tworzeniu lokalnych internetowych serwisów mapowych z wykorzystaniem danych przestrzennych w gminach wiejskich. Autorki skupiły się na przedstawieniu szans i możliwości wykorzystania tych serwisów.(abstrakt oryginalny)

Nowadays Land Information System (LIS) is the part of a developing society. These systems build relationships between the institutions. The use of land information systems affects the innovative capacity in both urban and rural areas. They can be also used in creating web mapping services for different levels of country division. This paper presents practices in the establishment of the local web mapping services using LIS data in rural communes. It also presents opportunities and directions for use of the Land Information Systems.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 17 February 2005 on informatization activities of entities performing public tasks. Journal of Laws 2014 item 1114 [Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz.U. 2014, poz. 1114].
 2. Adamczyk T., Begović V., Bieda A., Bielecka E., Bugaj P., Dawidowicz A., Džunić I., Gajos M., Jankowska M., Kereković D., Krukowska K., Kryszk H., Kurowska K., Parzych P., Rahmonov O., Schrunk I., Wójciak E., Źróbek R.: Spatial Data in Wide Geospace. Nacionalna knjižnica, Zagreb 2014.
 3. Cichociński P., Dawidowicz A., Mika M., Ogryzek M., Salata T., Siejka M., Ślusarski M., Wolny A.: Geoinformation technology and data models. Nacionalna knjižnica, Zagreb 2015.
 4. Dawidowicz A., Džunić I. Polish and Croatian way to land administration systems - a case study. [in:] GIS and Its Implementations, Nacionalna knjižnica, Zagreb 2013, pp. 5-19.
 5. Dawidowicz A., Sońta M. 2014. Analiza porównawcza wybranych geoportali europejskich. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum,13(2), 2014, pp.59-76.
 6. Dawidowicz A., Źrobek R.: Hierarchical development of the Spatial Data Infrastructures as a globalization trend. [in:] Proceedings: 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics). BGC Geomatics 2016, IEEE, Gdansk 2016, pp. 147-153. doi: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.34, [on line]: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7548020&isnumber=7547886 [access: 10.09.2016].
 7. Directive 2007/2/WE of the European Parliament and Council, of March 14th 2007, establishing the infrastructure of Spatial Information in the European Community (INSPIRE). OJ L 108, 25.4.2007.
 8. Elwood S., Leitner H.: GIS and Community based Planning: Exploring the Diversity of Neighborhood Perspectives and Needs. Cartography and Geographic Information Systems, vol. 25, issue 2, 1998, pp. 77-88.
 9. FIG: Spatially Enabled Society. Steudler D., Rajabifard A. (eds.), FIG Publication No. 58, FIG Press, Copenhagen 2012.
 10. Harris T.M., Weiner D., Levin R.: Pursuing social goals through participatory GIS: Redressing South Africa's historical political ecology. [in:] Pickles J. (ed.), Ground truth: The social implications of geographic information systems, Guilford, New York 1995, pp. 196-222.
 11. Hyman G., Leclerc G., Beaulieu N.: GIS for Sustainable Development at Local Scales: Applications in the Rural Hillsides, Savannas and Forest Margins of Latin America [paper for the 19th Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Meeting (ISPRS), Amsterdam, the Netherlands, July 2000]. [on-line:] http://gisweb.ciat.cgiar.org/sig/download/ghyman/GISforSustainableDevelopmentLocal.pdf [access: 12.09.2016].
 12. KSNG (Commission on Standardization of Geographical Names Inside the Republic of Poland): Toponymic guidelines of Poland for map editors and other users. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2010, [on line:] http://ksng.gugik.gov.pl/english/tgp.php [access: 25.06.2013].
 13. Kwaku Kyem P.A.: Embedding GIS Applications into Resource Management and Planning Activities of Local and Indigenous Communities. A Desirable Innovation or a Destabilizing Enterprise? Journal of Planning Education and Research, vol. 20 (2), 2000, pp. 176-186.
 14. Link 1. Główny Urząd Statystyczny: www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa [access: 23.03.2016].
 15. Link 2. Ministerstwo Cyfryzacji, e-usługi: https://mc.gov.pl/e uslugi [access: 23.03.2016].
 16. Link 3. Ministerstwo Cyfryzacji, ePodręcznik: https://epodrecznik.mac.gov.pl/mediawiki/index.php?title=E-us%C5%82uga [access: 23.03.2016].
 17. Link 4. Główny Urząd Statystyczny, portal informacyjny: http://stat.gov.pl/ [access: 10.04.2016].
 18. Link 5. Gmina Stawiguda, System Informacji Przestrzennej: http://sip.stawiguda.pl/mapa/ [access: 10.04.2016].
 19. Link 6. Urząd Gminy Dywity, System Informacji Przestrzennej: http://dywity.e-mapa.net/ [access: 10.04.2016].
 20. Moon M.J.: The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric orReality? Public Administration Review, vol. 62, issue 4, 2002, pp. 424-433.
 21. Pina V., Torres L., Royo S.: E-government evolution in EU local governments: a comparative perspective. Online Information Review, vol. 33, issue 6, 2009, pp. 1137-1168.
 22. Regulation of the Council of Ministers of 1 August 2006 regarding the State Informatization Plan for 2006. Journal of Laws 2006 No. 147, item 1064 - repealed [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006. Dz.U. 2006, nr 147, poz. 1064 - uchylone].
 23. Roy M.-C., Charter A., Crête J., Paulin D.: Factors influencing e government use in non urban areas. Electronic Commerce Research, vol. 15, issue 3, 2015, pp. 349-363.
 24. Tolbert C.J., Mossberger K.: The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government. Public Administration Review, vol. 66, issue 3, 2006, pp. 354-369.
 25. UN, 2000. United Nations Millennium Declaration. Resolution 55/2. [on line:] https://documents dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/559/51/PDF/N0055951.pdf? [access: 5.04.2016].
 26. UN, 2007. Framing Sustainable Development. The Brundtland Report - 20 Years On. [on line:] http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd15/media/backgrounder_brundtland.pdf [access: 30.03.2016].
 27. UN, 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. UE Sustainable Development Agenda, Resolution A/RES/70/1, [on-line:] http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E [access: 1.07.2016].
 28. Ventura S.J.: The Use of Geographic Information Systems in Local Government. Public Administration Review, vol. 55, no. 5, 1995, pp. 461-467.
 29. Welch E.W., Charles C., Hinnant C.C., Moon M.J.: Linking Citizen Satisfaction with E-Government and Trust in Government. Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 15, issue 3, 2005, pp. 371-391.
 30. Worrall L.: Justifying investment in GIS: a local government perspective. International Journal of Geographical Information Systems, vol. 8, issue 6, 1994, pp. 545-565.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.1.33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu